_______________________________________________________________________
NPK-info 04-07-2001- Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
_______________________________________________________________________


Zoals al aangegeven
* is de picketline tegen de wapenaankoop bij Israel [van het
anti-tankraketsysteem Gill] vanmiddag 4 juli op het Binnenhof te Den Haag
van 15 tot 17 uur.
* zijn tot nu toe alleen GroenLinks, SP en D'66 tegen deze aankoop.


Inmiddels begrijpen we [zie hierna ook de opmerkingen van GroenLinks, de
PvdA en D'66] dat ook de Tweede Kamer de wapenaankoop donderdag plenair zal
behandelen.


Aansluitend nog een bericht van 3 juli [uit Israel van Gush Shalom]:
"...Israeli military forces entered into neighboring Palestinian villages,
systematically blowing up houses and the caves in which many of the poor
Palestinian peasants of this area have their dwellings, destroying terraces
and filing up wells. Some 500 people were rendered homeless.....".
Weer 500 vluchtelingen erbij............


NPK/WL, 4-7-2001


P.S.
* De aanklacht tegen Sharon is in België ontvankelijk verklaard,
zie de [Franstalige Le Soir] http://www.lesoir.be/articles/a_017EE2.asp
* Barak's 95% Map zie http://www.miftah.org/Articles/Bolling.jpg


_______________________________________________________________________


GroenLinks-reactie
===============
Den Haag 3 juli 2001


Geachte meneer, mevrouw,


Hartelijk dank voor uw e-mail inzake de omstreden aankoop van de GILL
antitank raket. Donderdag 5 juli, net voor het zomerreces, is er een
Algemeen Overleg met de minister en zal Groenlinks nogmaals met klem
verkondigen dat het een erg slechte zaak is om een grote wapenaankoop in
Israël te doen. Het argument van Nederland dat er officieel geen boycot is,
en de suggestie van sommige kamerleden dat het hier gaat om een transactie
te vergelijken met bloemen, verwerpt GroenLinks.


Het Midden-Oosten is een spanningsgebied. De GILL is 8 maanden geleden voor
het eerst operationeel ingezet door het Israëlische leger bij beschietingen
op de Palestijnse stad Beit Jala. In feite heeft Israël het wapen getest op
de Palestijnse bevolking. Nederland is partij in de Vierde Geneefse
Conventie. Dit brengt niet alleen de verplichting mee dat Nederland zich aan
de conventie moet houden, maar ook dat Nederland de verplichting heeft
andere partijen te houden aan de bepalingen van de conventie. Voorlopig
trekt Israël zich niets aan van de conventie, die het veranderen van de
demografische situatie in bezet gebied, zoals het bouwen van nederzettingen
verbiedt. Verder maakt Israël zich op grote schaal schuldig aan het schenden
van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.


Kortom: de aankoop van de Gill en het ontbreken van een scherpe veroordeling
van grove schendingen van mensenrechten, niet alleen in woorden maar ook in
daden, staat haaks op het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering.


Met vriendelijke groet,
Annick van Lookeren Campagne
Beleidsmedewerker BUZA/DEF GroenLinks
_______________________________________________________________________


PvdA-reactie aan NPK
==================
Ik wijs je erop dat de Kamer wel degelijk de order aan de orde stelt tijdens
het AO van donderdagochtend van de VCK Defensie.Dus voor het reces. Zoals je
weet zijn wij van mening dat de aankoop mag doorgaan (er is geen boycot
tegen Israel) mits er geen compensatieorders naar Israel gaan. Dit laat onze
kritische houding ten aanzien van het door Israel gevoerde beleid onverlet.
Op het punt van de compensatieorders zal duidelijkheid moeten komen. Onze
woordvoerder is Timmermans.


Ik hoop je hiermee op dit moment voldoende ingelicht te hebben.
Met vriendelijke groet,
Bert Koenders
Lid Tweede Kamer
_______________________________________________________________________


D'66-reactie
=========
De Tweede Kamerfractie van D66 zal tegen de aanschaf van de Gil zijn. Nog
niet eens zo zeer vanwege het buitenlandspolitieke argument, want aan dat
argument komen we niet eens toe wanneer we de kwalificaties, kosten etcetera
van Gil en Javelin bezien. Die keus valt dan tegen de Gil uit. We zullen
overigens voorstellen om een eventuele keus voor het wapensysteem af te
stemmen met Europese partners (iets wat in normale omstandigheden heel
gebruikelijk is, in NAVO-verband), hetgeen betekent dat de beslissing pas
later zou vallen. Dat zou ook de tijd bieden voor een deugdelijke
contra-expertise door of ten behoeve van het parlement, waar we nu in wezen
niet over alle gegevens kunnen beschikken.


Niettemin zal het waarschijnlijk zo gaan dat een meerderheid van de Kamer
(Pvda en VVD) zich zal uitspreken voor een keuze nu, en daarbij de Gil zal
steunen. De D66-fractie hoort daar dan niet bij.


Vriendelijke groet,
Bert Bakker.
_______________________________________________________________________


GUSH SHALOM - pob 3322, Tel-Aviv 61033 - http://www.gush-shalom.org/


==========================================================
July 3, Action Alert: Collective punishment leaves 500 Palestinians homeless
==========================================================


Last night, an Israeli settler named Yair Har-Sinai was shot to death near
the
settlement enclave in the south of the West Bank. Fellow-settlers, who were
today very extensively interviewed, told two things about him: that unlike
other settlers, he did not carry a gun and claimed to be in favor of
coexistence; and that more than any other settler, he was zealous in
constantly
staking a claim to "state lands", i.e. confiscated Palestinian lands, day
and
night herding his sheep on them so as "to make them into Jewish lands in
practice" - which, from their point of view, is the highest praise
possible.


One could feel sorry for this misguided man, as for the ever-increasing
number
of victims which are claimed by the violent whirlwind of the past nine
months.
But any impartial observer would have to admit that Har-Siani's two
attributes
were in flat contradiction to each other. You just can't be a seeker after
coexistence, much less an unarmed pacifist, and at the same time actively
engaged in dispossing your neighbors. Har-Sinai died of that contradiction.


This happened last night. This morning, just hours after Har-Sinai's body
was
found, Israeli military forces entered into neighboring Palestinian
villages,
systematically blowing up houses and the caves in which many of the poor
Palestinian peasants of this area have their dwellings, destroying terraces
and filing up wells. Some 500 people were rendered homeless. Full details
are
as yet not available, since the army surrounds the whole area, allowing in
neither human rights field workers nor even the Red Cross which offered to
provide tents to the newly-
dispossed families.


This was, clearly, an act of collective punishment, in flagrant violation of
international law. It was also something even worse - using a killing as a
pretext for continuing the implementation of a long-lasting, comprehensive
plan
of dispossesion. Already in 1982, the whole area - some 86,000 dunums - had
been declared "a closed military zone" and the Palestinians residing in it
ordered to leave, so as to make place for the creation of Israeli
settlements.
They refused to live the string of small villages, often consisting of caves
rather than houses, where their ancestors had lived for hundreds of
years: Wad Rakhaim, Karbet al-Nabi, Imnaizel, al-Shatneh and Kharbet
al-Sussia
(the name of the last, as well as its lands, were appropriated for the
Israeli
settlement created nearby). For the past two decades they had been living
precariously on the fragments left of their land, subject to harassment and
constant encroaching by the settlers. Now, it seems, the killing is being
used
in order to complete the work of dispossession.
(For some of the above information we are indebted to the
Palestinian human rights organization Al-Haq <haq@alhaq.org>).


This tragic and infuriating affair illustrates as nothing else the deadlock
in
which we are. The government of Israel demands a ceasefire - "complete,
utter
quiet, with not a shot fired and not a stone thrown" in the words of Prime
Minister Sharon. At the same time, settlers are allowed to continue
expanding
their armed enclaves and dispossessing their neighbors, under the protection
and with the active cooperation of the mightiest army in the Middle East.


.......... [het verdere mail-actiedeel is hier weggelaten]


_______________________________________________________________________

 

vorige pagina