_______________________________________________________________________
NPK-info 29-08-2001- Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
_______________________________________________________________________

Vrijdag 31 augustus picketline/demonstratie
Gericht op Tweede Kamer & Israelische ambassade
========================================
Zoals eerder aangekondigd:
Vrijdag 31 augustus picketline/demonstratie vanwege Israels voortgezette
oorlogvoering tegen het Palestijnse volk, waarbij de EU en Nederland dit
Israel kennelijk in "alles" zijn gang laat gaan. De Tweede Kamer vond het,
ondanks een verzoek van Farah Karimi enkele weken terug, helaas zelfs niet
nodig om haar zomerreces te onderbreken ter bespreking van
buitengerechtelijke executies door Israel.
Directe aanleiding voor de picketline/demonstratie is de moord j.l. maandag
op dr. Abu Ali Mustafa; de zoveelste Israelische buitengerechtelijke
executie in een rij. Het met grof militair geweld verder binnendringen door
Israel in Palestijns gebied [Bethlehem, Beit Sahour, Beit Jala en Rafah] is
echter evenzeer aanleiding.
Nederland moet Israel dwingen tot volledig vertrek uit de bezette gebieden,
Israels moordpolitiek scherp veroordelen en eindelijk een keer tot sancties
tegen Israel komen.
Het Palestijnse volk heeft recht op zelfbeschikking in/en vrijheid.
Het heeft recht op onze steun.

De - bijgestelde [*] - planning vrijdag is als volgt
====================================
13.30 uur: Verzamelen in de hal van het Centraal Station Den Haag
13.45 uur: Via Koningskade, Korte Voorhout en Lange Houtstraat
                   naar het Plein voor de Tweede Kamer
14.00 uur: Picket/demonstratie bij de Tweede Kamer op het Plein tot 15 uur
                  Nederland moet Israel dwingen tot vertrek uit de bezette
gebieden,
                  Israels moordpolitiek scherp veroordelen en tot sancties
komen.                  .
14.15 uur: Vanaf het Plein gaat een delegatie van 10 personen naar de
Israelische ambassade.
                  Daar wordt een verklaring afgelegd.
                  Er wordt nog nagedacht of afgeven enig nut heeft.
14.50 uur Delegatie komt terug op het Plein bij picket/demonstratie daar.
                 Verslag uit de delegatie en afronding.
15:00 uur Demonstratie wordt beŽindigd.

Onze leuzen zijn:
liquidatie = moord, nederzettingen = oorlog,
34 jaar bezetting = 34 jaar geweld, F-16's = staatsterreur,
boycot Israel, Stop bezetting: 242/338,
Sharon = Sabra en Shatila moorden
We beogen een nogal stille tocht.

Voor referenties zie o.a. LAW http://www.lawsociety.org

Organisatie:
Nederlands Palestina Komitee
Palestijnse Vereniging
Internationale Socialisten

Informatie bij NPK
Wim Lankamp,
Kees Wagtendonk
Tel. 015 25 72 984 of 06 289 16 795
of    020 64 11 372 of 06 18 545 298

P.S.
Zie hierna Kamervragen van Karimi over de buitengerechtelijke executies.
Antwoord op eerdere vragen is de vinden via www.parlement.nl in 'parlando'.

[*] Dit na overleg vandaag met de Haagse politie.
In Den Haag blijken alle demonstraties bij ambassades door burgemeester
Deetman 'in principe' verboden te zijn; we wilden hier nu geen punt van
maken. Zelfs een picket wordt als een demonstratie gezien.
_______________________________________________________________________

Bijlage
=====
Schriftelijke vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van
Buitenlandse Zaken

1. Op welke wijze is de Nederlandse regering van plan te reageren op de
dodelijke IsraŽlische aanslag op de leider van het Popular Front for the
Liberation of Palestine, Abu Ali Mustafa? (1) Bent u bereid om consequenties
aan deze buitengerechtelijke executie te verbinden? Zo ja, welke? Zo neen,
waarom niet?

2. Deelt u de mening dat door de IsraŽlische liquidatiepolitiek, ook gezien
de meest recente aanslag op een hoge politieke leider, nu  iedere Palestijn
nu het doelwit van de IsraŽlische aanslagen kan worden? Op welke wijze -  al
dan niet in EU verband - wilt u op genoemd IsraŽlisch beleid reageren?

3. Bent u op de hoogte van het artikel in de Volkskrant waarin de
Amerikaanse president Bush zijn steun uitsprak voor het IsraŽlische
standpunt om niet te onderhandelen 'onder de dreiging van terrorisme' en
'als Arafat geÔnteresseerd is in een dialoog, hij meer moet doen om het
terrorisme te stoppen'? (2)

4. Is deze Amerikaanse steun aan IsraŽl niet een vrijbrief voor premier
Sharon zijn harde lijn voort te zetten?

5. Op welke wijze hebben  Nederland en de EU op genoemde uitlatingen van
Bush gereageerd?

6. Herinnert u zich uw antwoord op mijn vraag waarin u aangeeft dat
Nederland grote waarde hecht aan het internationaal humanitair recht,
waaronder de Geneefse Conventies, en dat buitengerechtelijke dodingen op
grond van artikel 147 van de Vierde Geneefse Conventie in beginsel moeten
worden gezien als 'ernstige inbreuken 'op de Conventie? (3)

7. Herinnert u zich uw antwoord dat het uitgangspunt bij het concept
'ernstige inbreuk' de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid is voor
schendingen van het internationaal recht, hetgeen betekent dat
strafbaarstelling en vervolging van ernstige inbreuken berust bij partijen
bij de Vierde Geneefse Conventie, hetgeen erop neer komt dat de partij in
wiens rechtsmacht een mogelijke verdachte zich bevindt  zal moeten
beoordelen of een bepaalde actie moet worden gekenmerkt als 'ernstige
inbreuk' op de Conventie en of vervolging moet worden ingesteld? (4)

8. Deelt u de mening dat in ieder geval de leden van het IsraŽlische
Veiligheidskabinet politiek verantwoordelijk zijn voor het beleid om
vermeende Palestijnse 'terroristen' te doden?

9. In hoeverre betekent dit dat de leden van het IsraŽlisch
Veiligheidskabinet individueel strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor
'ernstige inbreuken' van de Conventie?

10. Is er in het College van de Procureur Generaals gesproken over het te
volgen beleid in dergelijke zaken? En zo ja, bent u bereid deze informatie
aan de Kamer te doen toekomen?

11. Verwacht u binnenkort een van de leden van het IsraŽlisch kernkabinet in
Nederland?

12. Kunt u deze vragen voor maandag 03 september 2001 beantwoorden?

(1) Volkskrant d.d. 28 augustus 2001
(2) Volkskrant 25 augustus '01
(3) en (4) TK vergaderjaar 2000-2001, Aanhangsel nr. 1564

28 augustus 2001
_______________________________________________________________________

 

 

 

 

vorige pagina