het Tenet Werkplan (11 juni 2001)

(fragmenten)

De veiligheidsorganen van de regering van Israel en het Palestijns [Nationaal] Gezag herbevestigen hun verplichtiging inzake de uitvoering van de veiligheidsakkoorden van Sharm al-Sheikh van oktober 2000, die bevestigd zijn in het Mitchell Rapport van april 2001. (...)

De veiligheidsorganen van de regering van Israel en het Palestijns [Nationaal] Gezag zijn het eens over de onmiddellijke toepassing van de volgende specifieke, realistische en concrete veiligheidsmaatregelen, die beogen de samenwerking op het gebied van de veiligheid te herstellen, evenals de situatie zoals die vóór 28 september 2000 [begin Intifada; red.] aan de grond bestond:

1 De regering van Israel en het Palestijns [Nationaal] Gezag zijn het eens over de onmiddellijke hervatting van de samenwerking op het gebied van de veiligheid. (...);

2 De beide partijen zullen onmiddellijk maatregelen nemen inzake die garanderen dat het staakt-het-vuren wordt gerespecteerd en een klimaat van veiligheid bewerkstelligd wordt. (...);

3 De hoofden van de Palestijnse en Israelische veiligheidsdiensten zullen via de Veiligheidscommissie elkaar en de Amerikaanse veiligheidsdienst informatie verschaffen omtrent terroristische dreigingen, inclusief informatie omtrent werkelijke of mogelijke terroristische operaties in of richting gebieden die onder controle van de andere partij staan. (...);

4 Het Palestijns [Nationaal] Gezag en de regering van Israel zijn het eens over het hanteren van geweld om te voorkomen dat individuen of groepen hun grondgebied gebruiken om gewelddaden te plegen. Bovendien zullen de beide partijen er zorg voor dragen te voorkomen dat de door hen gecontroleerde zones gebruikt worden voor het lanceren van aanvallen tegen de ander, noch dat deze na gepleegde aanvallen als schuilplaats dienen. (...);

5 De regering van Israel en het Palestijns [Nationaal] Gezag zullen - onder auspiciën van de hoofden van de Commissie voor Veiligheid, in de week die volgt op de start van de bijeenkomsten van de Commissie voor Veiligheid en na hervatting van de samenwerking op het gebied van de veiligheid - een tijdschema opstellen in zake de volledige hergroepering van de Israelische Strijdkrachten [IDF] naar posities zoals die vóór 28 september 2000 werden bezet. (...);

6 In de week waarin de bijeenkomsten van de Commissie voor Veiligheid een aanvang nemen en nadat de samenwerking op het gebied van veiligheid is hervat, zal een specifiek tijdschema opgesteld worden omtrent het verwijderen van binnenlandse wegversperringen, om zo de binnenlandse verbindingswegen, de Allenby Brug [overgang Westelijke Jordaanoever - Jordanië; red.], de luchthaven van Gaza, evenals de checkpoints opnieuw open te stellen. Het aantal checkpoints zal beperkt zijn en gebaseerd op strikte, legitieme veiligheidsvereisten. Zij zullen in overleg tussen de beide partijen opgericht worden.


George Tenet stond ten tijde van het opstellen van het naar hem vernoemde Werkplan aan het hoofd van de CIA (red.)

 


 

vertaling: Koen Bos


Zie voor de integrale tekst: 'CIA Director George Tenet, Palestinian-Israeli Security Implementation Work Plan, 11 June 2001'; in: Journal of Palestine Studies, Volume 31, Number 1 (Autumn 2001); pp. 145-150

verschenen in Soemoed, jaargang 31, nummer 3-4, mei - augustus 2003, dossier, pp. 12-13