Palestijnse oproep tot een boycot van Israelische academische en culturele instellingen

 

Zo'n 60 van de meest vooraanstaande academische en culturele instellingen, beroepsorganisaties en vakbonden op de bezette Westelijke Jordaanoever en in de Strook van Gaza - waaronder de Federation of Unions of Palestinian Universities' Professors and Employees en de koepelorganisatie van Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGON) - die tezamen in hoge mate representatief geacht kunnen worden voor de opvattingen van grote delen van de Palestijnse burgersamenleving, hebben in juli 2004 opgeroepen tot een boycot van academische en culturele instellingen in Israel opgeroepen.

De oproep luidt als volgt:

In de geest van internationale solidariteit, morele consistentie en verzet tegen onrecht en onderdrukking, roepen wij - Palestijnse academici en intellectuelen - onze collega's in de internationale gemeenschap op om alle academische en culturele instellingen in Israel alomvattend en consequent te boycotten, ter ondersteuning van de strijd tegen de Israelische bezetting en kolonisatie en tegen het Israelische apartheidssysteem, en wel op de volgende wijze:

1 Door af te zien van deelname aan enige vorm van academische en culturele samenwerking of gezamenlijke projecten met Israelische instellingen;

2 Door een alomvattende boycot van Israelische instellingen op nationaal en internationaal niveau te bepleiten, inclusief de opschorting van alle vormen van financiŽle ondersteun aan deze instellingen;

3 Door internationale academische instellingen ertoe aan te zetten investeringen in Israel terug te draaien en deze te verhinderen;

4 Van bovengenoemde maatregelen tegen Israelische instellingen die gewetensvolle Israelische academici uit te sluiten, die tegenstander zijn van de koloniale en racistische politiek van hun staat;

5 Door te werken aan een veroordeling van de politiek van de staat Israel, door resoluties door academische en culturele instellingen en door beroepsorganisaties te laten aannemen;

6 Door steun te verlenen aan Palestijnse academische en culturele instellingen - en wel directe steun, zonder de expliciete of impliciete voorwaarde dat zij over een Israelische partner dienen te beschikken.Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (
Info@BoycottIsrael.ps)

vertaling: Koen Bos

 

Verschenen in Soemoed, jaargang 33, nummer 3 (mei - juni 2005), pp. 15-16