tekst Mekka-overeenkomst (8 februari 2007)

Op basis van het genereuze initiatief van de koning van Saoedi-Arabië, Abdullah Bin Abdul Aziz, en onder het peetschap van Zijne Majesteit, hebben FATAH en HAMAS in de periode van 6-8 februari 2007 in de heilige stad Mekka een dialoog gevoerd over Palestijnse verzoening en over het bereiken van overeenstemming. God zij dank is deze dialoog succesvol afgerond en is overeenstemming bereikt over het volgende:

Ten eerste, een verbod op het vergieten van Palestijns bloed; het nemen van alle benodigde maatregelen om verder bloedvergieten te voorkomen; het belang van nationale eenheid als voorwaarde voor nationale standvastigheid, het aangaan van de confrontatie met de bezetting, het verwezenlijken van de legitieme nationale doelstellingen van het Palestijnse volk en het hanteren van de taal van de dialoog als voorwaarde voor het oplossen van politieke meningsverschillen met betrekking tot Palestijnse aangelegenheden.

In dit verband danken wij onze broeders in Egypte en de Egyptische veiligheidsdelegatie in Gaza, die zich de afgelopen periode tot het uiterste heeft ingespannen om de situatie in de Strook van Gaza tot rust te brengen.

Ten tweede, definitieve overeenstemming omtrent de vorming van een Palestijnse regering van nationale eenheid, op basis van een gedetailleerde overeenkomst die door beide partijen is geratificeerd, en het met spoed nemen van de vereiste constitutionele maatregelen om tot de vorming van deze regering te komen.

Ten derde, voort te gaan met het nemen van maatregelen om de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie [PLO] te activeren en te hervormen en de werkzaamheden van het voorbereidende comité te versnellen, overeenkomstig de Afspraken van Cairo en Damascus.

Op dit punt zijn er tussen de beide partijen gedetailleerde stappen overeengekomen.

Ten vierde, het benadrukken van het principe van politiek partnerschap op basis van de van kracht zijnde wetten van het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) en op basis van politiek pluralisme, in lijn met een overeenkomst die door beide partijen is geratificeerd.

Het verheugt ons deze overeenkomst aan de Palestijnse massa, de Arabische en islamitische natie, en aan al onze vrienden in de wereld bekend te kunnen maken. Wij benadrukken onze gebondenheid, in letter en geest, aan deze overeenkomst, zodat wij onze tijd kunnen wijden aan het bereiken van onze nationale doelstellingen, het beëindigen van de bezetting, het herwinnen van onze rechten en het richten van onze werkzaamheden op de belangrijkste dossiers - vooral Jeruzalem, de vluchtelingen, de Aqsa Moskee, de gevangenen en de confrontatie met de muur en de [joodse] nederzettingen.

Agence France Presse (AFP) - 9 februari 2007

vertaling en bewerking: Koen Bos

Verschenen in Soemoed, jaargang 35, nummer 1 (januari - februari 2007), p. 8