dit is een poging de verkiezingsuitslag ongedaan te maken!

Karma Nabulsi

PNA-president Abu Mazen (Mahmoed Abbas) verklaarde 18 december jl.: 'Laat de mensen zelf uitmaken wat zij willen.' Maar [mijnheer de president] daarover bestaat reeds consensus: Er moeten verkiezingen komen, niet voor een nieuwe PNA-president, of voor de samenstelling van de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC) [het parlement van de PNA; red.], maar voor de Palestijnse Nationale Raad (PNC) - het lichaam dat de soevereine basis vormt van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), de enige wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Palestijnen in de Bezette Gebieden zijn [op 25 januari 2006] naar de stembus gegaan voor de samenstelling van de PLC, die evenwel een deel van de Palestijnse politiek vertegenwoordigt. Zij verlangen nu verkiezingen waaraan het gehele Palestijnse volk deelneemt.

Nadat FATAH het op 25 januari 2006 tegen HAMAS heeft moeten afleggen, had de partij zich democratisch moeten opstellen en haar verlies bij de verkiezingen moeten aangrijpen om opnieuw aansluiting te vinden bij de achterban, te analyseren hoe het verlies te verklaren is en hoe het vertrouwen van de kiezers teruggewonnen kan worden. In plaats daarvan liet 'de internationale gemeenschap' FATAH weten, dat zij nog altijd aan de macht was en de daarbij behorende rol moest blijven spelen, of anders de verantwoordelijkheid moest nemen voor het in de steek laten van een bevolking die sterk te lijden heeft en die een nog veel zwaarder lot te wachten stond.

Momenteel zijn wij getuige van de afschuwelijke en onvermijdelijke uitkomst van een proces van doelgerichte dwang - een dwang die bedoeld is om een bevolking die onder bezetting leeft, haar steun aan de door haar gekozen vertegenwoordigers op te zeggen. Dat deze druk komt van de kant van Israel en zijn neo-conservatieve bondgenoten in de Amerikaanse regering, viel te verwachten en daartegen wordt verzet geboden. Moeilijker is het te begrijpen, dat ook de Europese Unie de noodzaak van een dergelijke dwang op flagrante wijze benadrukt. Terwijl de EU-staten toch aan de kant van de Palestijnen behoren te staan, zo niet uit overwegingen van fatsoen, dan toch op zijn minst krachtens hun verantwoordelijkheden als mede-ondertekenaars van de Vierde Conventie van Genève.

Het Palestijnse volk heeft zich al uitgesproken, te weten vóór PNC-verkiezingen, vóór het beëindigen van de economische boycot van een democratisch gekozen regering, vóór vrijheid en vóór onafhankelijkheid.

uit: The Guardian (Londen) van 19 december 2006

Karma Nabulsi was vertegenwoordigster van de PLO in Groot-Brittannië en is thans als medewerkster verbonden aan de Universiteit van Oxford.

vertaling: Rudi Cornelissen

Verschenen in Soemoed, jaargang 35, nummer 1 (januari - februari 2007), p. 7