hoofdpunten programma regering van nationale eenheid

# 'De belangrijkste doelstelling van de regering is de vorming van een onafhankelijke Palestijnse staat in de gebieden, die in 1967 [door Israel] zijn bezet.'

# 'De regering streeft naar het leggen van een stevige basis voor vrede, veiligheid en welvaart voor de gehele regio, voor alle generaties, in het heden en in de toekomst.'

# 'De regering respecteert alle overeenkomsten die door de PLO zijn gesloten en respecteert internationale legitimiteit.'

# 'De regering bevestigt dat elke vorm van verzet, vooral niet-gewelddadig volksverzet, tegen [de Israelische] bezetting het recht van het Palestijnse volk is, zoals door het internationaal recht wordt gegarandeerd; het Palestijnse volk behoudt zich het recht voor om zich tegen agressie te verdedigen. Tegelijk zal de regering, op basis van een nationale consensus, eraan werken om het staakt-het-vuren [met Israel] te consolideren en te verbreden, om dit alomvattend, wederzijds en gelijktijdig te laten worden.'

# 'De regering zal werken aan een onmiddellijke en snelle oplossing van het probleem van de Israelische soldaat [korporaal Gilad Shalid], die in juni [2006] door met HAMAS verbonden militanten gevangen is genomen, op basis van een uitruil van gevangenen.'

# 'De regering bevestigt ... dat het voeren van onderhandelingen [met Israel] tot de bevoegdheid van de PLO en het hoofd [de president] van de PNA behoort, waarbij aan de nationale doelstellingen wordt vastgehouden en op basis van de afspraak, dat elke overeenkomst [ter goedkeuring] aan een nieuw samen te stellen Palestijnse Nationale Raad [het parlement van de PLO] of aan een algemeen referendum zal worden voorgelegd.'

# 'De regering verwerpt de vorming van een [Palestijnse] staat met voorlopige grenzen.'

 

bron: The Associated Press, 17 maart 2007

Verschenen in Soemoed, jaargang 35, nummer 2 (maart - april 2007), p. 9