document

verklaring van de Arabische staatshoofden inzake het Saoedische vredesinitiatief (28 maart 2002 & 29 maart 2007)

Op 17 februari 2002 presenteerde de Saoedi-Arabische kroonprins Abdullah Bin Abdulaziz een vredesinitiatief, dat de steun kreeg van de Arabische staatshoofden die aanwezig waren op de 14e topconferentie van de Raad van de Arabische Liga in Beiroet (Libanon) op 27 en 28 maart 2002. Tijdens de 19e topconferentie van de Liga, op 28 en 29 maart 2007 in Riad (Saoedi-Arabië), kreeg het initiatief van - inmiddels koning - Abdullah de unanieme steun van de regeringsleiders van de 22 lidstaten, waarna het opnieuw aan de internationale gemeenschap is voorgelegd.

De tekst:

Herbevestigend de resolutie van juni 1996 van de buitengewone Arabische topconferentie in Cairo [Egypte], dat een rechtvaardige en alomvattende vrede in het Midden-Oosten de strategische optie van de Arabische landen is - te verwezenlijken in overeenstemming met de internationale rechtsorde - en dit een vergelijkbare betrokkenheid van de kant van de Israelische regering vereist;

Gehoord hebbend de verklaring van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Abdullah Bin Abdulaziz, kroonprins van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, waarin Zijne Hoogheid zijn initiatief presenteerde, waarin Israel wordt opgeroepen tot een volledige terugtrekking uit alle Arabische gebieden die het sinds juni 1967 bezet houdt, waarmee VN-Veiligheidsraadresoluties 242 en 338 worden geïmplementeerd, die tijdens de Conferentie van Madrid van 1991 zijn herbevestigd, en [op basis van] het land-voor-vrede-principe; en Israels aanvaarding van een Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, in ruil voor normalisatie van de betrekkingen, in het verlengde van een alomvattende vrede met Israel;

In het verlengde van het besef bij de Arabische staten dat een militaire oplossing [aanpak] van het conflict voor de [betrokken] partijen noch vrede, noch veiligheid zal brengen;

de Raad:

1 Verzoekt Israel zijn politiek te heroverwegen en te verklaren dat een rechtvaardige vrede ook zijn strategische optie is.

2 Roept Israel voorts op om te bevestigen:

a. Een volledige terugtrekking uit al het sinds juni 1967 bezet gehouden grondgebied, waaronder de Hoogvlakte van Golan, tot de [bestands]lijn van 4 juni 1967, evenals uit het resterende bezette [deel van het] Libanese grondgebied, in het zuiden van Libanon [een verwijzing naar de Shebaa Farms; red.];

b. Het tot stand brengen van een rechtvaardige oplossing van het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, overeen te komen op basis van Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN [1948] [(...) 'to be agreed upon in accordance with UN General Assembly Resolution 194'; met andere woorden: de invulling van de resolutie zal inzet zijn van onderhandelingen met Israel; red.];

c. Aanvaarding van de vorming een soevereine, onafhankelijke Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, in de sinds 4 juni 1967 bezette Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en in de Strook van Gaza.

3 In het verlengde daarvan bevestigen de Arabische landen het volgende:

a. [Zij] beschouwen het Arabisch-Israelische conflict als beindigd [!], sluiten een vredesverdrag met Israel en dragen zorg voor de veiligheid van alle staten in de regio.

b. [Zij] gaan in het verlengde van een alomvattende vrede[sregeling] over tot normalisatie van de betrekkingen met Israel.

4 Bevestigt de afwijzing van elke vorm [re]patriëring [?; gedwongen [her]vestiging; red.] van Palestijnen die in strijd is met de specifieke omstandigheden in de Arabische gastlanden.

5 Roept de regering van Israel en alle Israeli's op om op dit initiatief in te gaan, om zo de vooruitzichten op vrede veilig te stellen, verder bloedvergieten te voorkomen, het voor Arabische landen en Israel mogelijk te maken om in vrede en in goed nabuurschap te leven en voor toekomstige generaties veiligheid, stabiliteit en welvaart te scheppen.

6 Nodigt de internationale gemeenschap en alle staten en organisaties uit om dit initiatief te ondersteunen.

7 Verzoekt de voorzitter van de topconferentie om een speciaal komitee te vormen, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van enkele van de betrokken lidstaten plus de secretaris-generaal van de Arabische Liga, om de noodzakelijke contacten te leggen, om zodoende op alle niveaus steun voor dit initiatief te verwerven, met name van de Verenigde Naties, de [VN-]Veiligheidsraad, de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie.

uit: Journal of Palestine Studies, Volume 31, Number 4 (Summer 2002), p. 182

vertaling: Koen Bos

zie voor de Palestijnse voorstellen:

'Document voor een Nationale Dialoog', in het mei/juni-nummer van Soemoed (pp. 6-8)

Verschenen in Soemoed, jaargang 35, nummer 2 (maart - april 2007), p. 31