GroenLinks / Amendementen door de werkgroep Midden Oosten

De werkgroep vond het concept-verkiezingsprogramma tekortschieten op het

punt van de buitenland-politiek, met name het Midden-Oosten. Zo ontbrak een

duidelijke veroordeling van de Amerikaanse agressie in Irak, Afghanistan en

de dreiging tegen Iran. Tevens vond de werkgroep de passage over

Israel/Palestina veel te slap. Zij diende daarom op het congres in Zwolle

met succes (met name door door de steun van Farah Karimi) de volgende twee

amendementen in:

A

Nederland stopt de steun aan de Amerikaanse geweldspolitiek tegen Irak en

Afghanistan en werkt niet mee aan nieuw geweld tegen Iran en SyriŽ.

Nederland zet zich in voor mensenrechten en democratisering in deze landen.

B

Nederland bepleit in eigen land en in Europa een reeks sancties tegen

IsraŽl, totdat het de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te Den

Haag over het afbreken van de muur en het opgeven van de nederzettingen in

zijn geheel heeft uitgevoerd.

De werkgroep vindt, nu deze twee amendementen aanvaard zijn, dat GroenLinks

nu de meest duidelijke en verstandige stellingname over het Midden-Oosten

in zijn programma heeft van alle partijen.