de volgende annexatieronde: de Jordaanvallei


Zonder vooralsnog betonnen muren of stalen hekken te bouwen, is Israel stappen gaan zetten die toewerken naar de annexatie van de Jordaanvallei (ongeveer eenderde van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever). Zo wordt sinds enkele maanden Palestijnen van elders de toegang tot Jordaanvallei geweigerd, tenzij men in het bezit is van een schriftelijke toestemming van de Israelische bezettingsmacht. Maar daaraan is heel moeilijk te komen. De schade die als gevolg van de nieuwe maatregelen aan de lokale economie en aan sociale verbanden wordt aangericht, is dramatisch.

Een en ander is vrijwel identiek aan het pakket aan maatregelen, zoals dat ten aanzien van de Palestijnen rondom de bouw van de Apartheidsmuur is ingevoerd. Daarbij wordt hen eveneens de toegang ontzegd tot stroken grondgebied van de Westelijke Jordaanoever, die aan de Israelische kant van de muur zijn komen te liggen, dan wel wordt hen dit uiterst moeilijk gemaakt. Overigens is ook op de Palestijnse bewoners van de Jordaanvallei is de druk opgevoerd, kennelijk met het doel hen uit het gebied weg te pesten.

Volgens de Israelische autoriteiten gaat het hier uitsluitend om 'veiligheidsmaatregelen', te weten de bescherming van rond 25 joodse nederzettingen in de vallei en de 'strategische' noord/zuid-route, die evenwijdig aan de rivier de Jordaan loopt. Maar dat verhaal kennen wij. Zo is het eerder ook gegaan met Palestijns Oost-Jeruzalem, dat inmiddels door Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever niet langer bezocht kan worden.

Er wordt dan ook aangenomen, dat Israel met de nieuwe Jordaanvallei-politiek het grondwerk verricht voor de formele annexatie van dit deel van de in 1967 bezette Westelijke Jordaanoever. De bijgevoegde kaart maakt duidelijk, dat het daarbij - wat de Palestijnen betreft - niet alleen om een territoriale aderlating zal gaan, maar ook om de opsplitsing van het resterende deel van de Westelijke Jordaanoever, dat samen met de Strook van Gaza het grondgebied van een Palestijnse staat zou moeten vormen. Door deze 'staat' aan alle kanten te omsluiten, zal Israel daarop een ijzeren greep houden.


bron: Libération (Parijs) van 18-19 februari 2006


Naschrift van de redactie: Tot dusver zijn de reacties op deze, voor de Palestijnen alarmerende ontwikkeling, vanuit bijvoorbeeld de Europese Unie, zonder meer lauw geweest (zie in het geval van Nederland de hiernaast afgedrukte brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer). Israel zal zich dan ook geenszins aangespoord voelen om doorvoering van de voorgenomen plannen op te schorten, laat staan te staken. Zo gaat het nu al deccennia-lang. Tot grote schade van de Palestijnen. Maar ook het vinden van een uitweg uit het conflict wordt er verder door bemoeilijkt.

Verschenen in Soemoed, jaargang 34, nummer 2 (maart - april 2006), p. 29