'The idea is to put Palestinians on a diet but not make them die of hunger', commented Dov Weisglass, senior advisor to Israeli Prime Ministers [Ariel] Sharon and [Ehud] Olmert, when asked how Israel should deal with the new HAMAS government. Even these disgustingly callous words scarcely do justice to the collective punishment to Palestinians (illegal under international law) being inflicted by Israel on the people of Palestine for democratically electing a government that refuses to accede to Israeli demands.'

Alexander Cockburn

Counterpunch van 27 juni 2006


 

'Israel has crossed the line many times. By destroying the infrastructure again and again of the Palestinian [National] Authority (PNA), by arresting ministers and Members of Parliament, and by preventing Abu Mazen [Mahmoud Abbas], the President of the PNA, from leaving Gaza, Israel unveils true nature of its relation with the PNA. It was the one thousand error of [Yasser] Arafat not dissolve the PNA when he was under siege. The poor man thought that being a President would have given him protection. Abu Mazen should now dissolve the PNA before he meets the same fate. He is checked mated. The UN should come in or Israel assumes the power and responsibilities of the occupation without hiding behind the stigmatized PNA or the infamous Oslo agreement.'

Eyad el-Sarraj

psychiater en politiek analist te Gaza

(eind juni 2006)


 

'As Israel's government edges towards the ultimate injustice - a unilateral delineation of its national borders and a concomitant, permanent expropriation of Palestinian land - its statements grow ever more shrill. It is as if it believes that by noisy remonstrance, exaggerated rhetoric and threats of ever greater violence, it can somehow conceal or disguise the intrinsic injustice of its adopted policy and immorality of its daily actions. (...) Israel is in danger not of obliteration by 'Islamic extremists' but of delegitimation by its own politics and actions.'

Simon Tisdall (columnist van The Guardian)

commentisfree.guardian.co.uk van 27 juni 2006

 


 

'Hulde aan de Zwitsers! Als enige in Europa heeft hun regering het aangedurfd om wat Israel allemaal uitvoert te veroordelen. Er is sprake van collectieve strafmaatregelen, zo stelt zij. Het principe van proportionaliteit wordt met voeten getreden. Israel heeft geen voorzorgsmaatregelen getroffen om burgers te ontzien, zoals het internationaal recht voorschrijft.

Zoals te voorspellen was, zijn hierop de irrelevante reacties van bloggers gevolgd, over de rol van Zwitserse banken in de Nazi-periode. Als hoeder van de Conventies van Genève - een cruciale internationaal-juridische mijlpaal die onverbrekelijk verbonden is met de grootschalige verwoestingen in de 20e eeuw - rustte op Zwitserland evenwel de plicht om zich uit te spreken.

De opstelling van Zwitserland steekt scherp af tegen de schandalig matte reactie van de kant van de Europese Unie (EU). Palestijnen doden twee Israelische soldaten en nemen er een gevangen en als reactie daarop wordt een elektriciteitscentrale plat gegooid, waardoor de riolering en de watervoorziening stil komt te liggen, worden bruggen verwoest, jagen sonische bommen 's nachts en overdag kinderen de stuipen op het lijf - en dit alles tegen een bevolking die aan de bedelstaf is geraakt en die belegerd wordt in wat in feite één grote openluchtgevangenis is.

En de reactie van de EU? Vage uitingen van 'bezorgdheid' en oproepen tot 'matiging'.
'


columnist Jonathan Steel in The Guardian (Londen) van 6 juli 2006

 


 

Verschenen in Soemoed, jaargang 34, nummer 4 (juli - augustus 2006)