41 procent Israeli's voorstander segregatie


Een recente opiniepeiling onder joodse Israeli's omtrent hun houding ten opzichte van Israelische Palestijnen, heeft het beeld opgeleverd van wijdverspreid racisme, waarbij een groot aantal van de ondervraagden voorstander bleek van segregatie en van een politiek om de Palestijnen ['the Arabs'] ertoe aan te zetten het land te verlaten.

Uit de opiniepeiling bleek dat meer dan tweederde van de joodse Israeli's zou weigeren om met Palestijnen in eenzelfde gebouw te wonen. Bijna de helft zou geen Palestijn hun woning binnenlaten en 41 procent wil segregatie in uitgaansgelegenheden.

Uit de opiniepeiling bleek voorts dat 40 procent van de joodse Israeli's van mening is, dat 'de staat emigratie van Palestijnse staatsburgers moet aanmoedigen' - een politiek die al langer door uiterst-rechts wordt bepleit. Ysrael Beitenu (die inmiddels met 12 zetels in de Knesset is vertegenwoordigd en veelvuldig als mogelijke regeringskandidaat wordt genoemd) is voorstander van het verleggen van de grens tussen Israel en de Westelijke Jordaanoever - in ruil voor annexatie van de grote nederzettingenblokken - op een zodanige wijze, dat rond de half miljoen Israelische Palestijnen in Galilea bij een te vormen Palestijnse staat worden gevoegd.

Ook bleek 63 procent van de joodse Israeli's de Israelische Palestijnen te zien als 'een bedreiging voor de staat in termen van veiligheid en demografie'. Rond 18 procent voelt gevoelens van haat bij zich opkomen, in geval hij of zij iemand Arabisch horen spreken en 34 procent stemt in met de uitspraak, dat de 'Arabische [Palestijnse] cultuur inferieur is aan de Israelische cultuur'.

De opiniepeiling is uitgevoerd door een gezaghebbende Israelische instelling, Geocartographia, in opdracht van het Centrum voor de Strijd tegen Racisme, dat door Israelisch-Palestijnse academici is opgezet.


bron: The Guardian (Londen) van 24 maart 2006

 

Verschenen in Soemoed, jaargang 34, nummer 2 (maart - april 2006), p. 12