hoge prijs bezetting / intifada's

 

# Aanvullende defensie-uitgaven sinds de Eerste Intifada (1987)

6,5 miljard dollar


# Bouwkosten joodse nederzettingen in de Bezette Gebieden

10 miljard dollar


# Bouwkosten Apartheidsmuur

ruim 1 miljard dollar


# Geschatte compensatie in 2003 aan gewonde Israeli's

230 miljoen dollar


# Geschatte verlies aan Bruto Nationaal Produkt (BNP) tussen 2000-2004

7-12 miljard dollar


# Economische groei

in 2000 + 5,2 procent BNP per capita
in 2003 - 0,5 procent BNP per capita


# Israeli's die in 2003 beneden de armoedegrens leefden (dat wil zeggen, minder dan 2 dollar per dag te besteden hadden)

19,2 procentbron: The Guardian van 26 februari 2005 (artikel Chris McGreal)

 

Verschenen in Soemoed, jaargang 33, nummer 4 (juli - augustus 2005), p. 23