Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520
1001EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046
Website: www.palestina-komitee.nl
email: npk@xs4all.nl
info: 020 6246 046 of 64 11 372
of 06 18 545 298

Persbericht

Betreft: Brief aan premier Balkenende i.v.m. zijn deelname viering 30-jarig bestaan CIDI op 11 april 2005

De heer Balkenende opent in zijn functie van premier maandag 11 april een conferentie vanwege het 30-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie over IsraŽl (CIDI).

Tijdens deze conferentie staan ondermeer de relatie tussen IsraŽl en de joden in de diaspora, het belang van IsraŽl voor de joodse gemeenschap in Nederland alsmede het Midden-Oosten-conflict centraal.

Naar aanleiding van de geplande deelname van de premier aan de CIDI-conferentie heeft het Nederlands Palestina Komitee de premier geschreven dat wij van mening zijn dat zijn prominente aanwezigheid namens de Nederlandse regering ongepast is, aangezien hij hiermee sterk de schijn oproept vooral de Israelische bezettingspolitiek te steunen gezien het door het CIDI met Israel bestrijden van de recente uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over "de muur". Israel gaat, met CIDI-steun, door met de internationaal [door VN, EU en Nederland] veroordeelde bouw van de muur en met de bouw van duizenden kolonistenwoningen in nederzettingen in bezet gebied. Premier Balkenende's bijdrage ondersteunt feitelijk schending van het internationaal recht; lastig uit te leggen door de "gastheer" van het Internationaal Gerechtshof lijkt ons.

Wij gaan ervan uit dat premier Balkenende, mocht hij toch gaan, allereerst en vooral, met verwijzing naar het oorlogsverleden hier, benadrukt dat Nederland zich sterk inzet voor een blijvende en florerende aanwezigheid van de joodse gemeenschap in Europa en vooral ook in Nederland.

Wij gaan er ook van uit dat hij als premier stelt dat IsraŽl gehouden wordt aan internationale gedragsnormen en -regels en zich moet terugtrekken [inclusief "de muur" en 400.000 kolonisten] uit alle in 1967 bezette gebieden conform het officiŽle standpunt dat Nederland inneemt in zowel Europees als VN-verband. Slechts via die route kan een rechtvaardige vredesregeling tot stand komen.

Te noemen is verder nog e.e.a. vanwege de door het CIDI opgeworpen vragen over de relatie tussen de joodse en moslim gemeenschap, de situatie na de aanslag van 11 september 2001, antisemitisme en onveiligheid. Wij willen eraan herinneren dat met name de bezetting en annexatie door IsraŽl van het merendeel van het Palestijnse grondgebied, alsmede de "behandeling" van de Palestijnse bevolking in IsraŽl sinds 1948 [grotendeels verdrijving, discriminatie voor wie bleef] en in de in 1967 bezette Palestijnse gebieden [met grootscheepse kolonisatie], van aanzienlijk grotere invloed is op de relatie tussen moslims, christenen en joden en eventuele gevoelens van onveiligheid, dan "de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar". Bekend is dat IsraŽl een lange staat van dienst heeft waar het gaat om het ongestoord schenden van fundamentele Mensenrechten, het Humanitair Recht en Internationaal Gewoonte Recht. Te verwijzen valt - zeker op een conferentie - naar een veelheid van bekende geschonden VN-resoluties. De meest recente is de door de VN met Nederlandse steun overgenomen ICJ-uitspraak over "de muur". Schending van internationaal recht schept onveiligheid; gedogen daarvan nog meer.


Voor het NPK
Wim Lankamp, voorzitter

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |