Doelstelling NPK   Contact

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme.

Vanuit die visie streeft het NPK naar versterking van de solidariteit met de Palestijnen.

Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd in het internationaal recht, waaronder het recht op zelfbeschikking, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie.

De eerste stap om te komen tot een rechtvaardige vrede is de beëindiging van de Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Strook van Gaza, en de ontmanteling van de daar aanwezige joodse nederzettingen.

In de visie van het NPK zal duurzame vrede alleen dan mogelijk zijn, wanneer alle huidige bewoners van Israel, de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza, alsmede de Palestijnse vluchtelingen over gelijke rechten beschikken binnen genoemde gebieden.

Het zionistische project in Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking en de vernietiging van de Palestijnse samenleving en dient om die reden bestreden te worden.

Het NPK veroordeelt elke poging om buiten de Palestijnen om over hun toekomst te beslissen. Tevens geldt als uitgangspunt van het NPK, dat alle Palestijnen - binnen en buiten Palestina - een stem dienen te hebben in de besluitvorming omtrent zaken die hun toekomst raken.

Het NPK wil zijn doelstelling realiseren door middel van het verspreiden van informatie, het beïnvloeden van de publieke opninie en de politiek, evenals door middel van materiële en immateriële steun aan de Palestijnen.

Nederlands Palestina Komitee
Postadres: Postbus 10520, 1001 EM Amsterdam, the Netherlands
Bezoekadres: Lauriergracht 116, Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 6246046
Fax: +31 (0)20 6268857
Postbank: 1806947

Email: npk@xs4all.nl  

Email

Stuur hier een bericht naar het NPK

naam

email

boodschap
Mailinglistnieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |