Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520
1001 EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046

Amsterdam, 19 april 2007

Open brief

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
De heer drs. M.J.M.Verhagen
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Onderwerp: visum premier Haniyeh

Geachte heer Verhagen,

Het Nederlands Palestina Komitee maakt bezwaar tegen uw negatieve opstelling m.b.t. een visum voor premier Ismail Haniyeh, waardoor hij niet kan spreken op een bijeenkomst op 5 mei a.s.

5 mei is de dag waarop wij de vrijheid herdenken. Dat heeft geen zin als wij ons niet tegelijk inzetten voor de vrijheid van anderen. Palestijnen zijn op vele manieren onvrij: als vluchteling in kampen in de buurlanden, levend onder een langdurige bezetting in Palestina en als tweederangs burgers in Israël. Een conferentie die gaat over de rechten van Palestijnen is daarom een zeer zinvolle invulling van de 5e mei. De rechten van Palestijnen worden immers reeds 60 jaar door Israël genegeerd.

Bij dat herdenken dienen wij in de eerste plaats te luisteren naar degenen die slachtoffer zijn van de bezetting. Daarom is een uitnodiging aan premier Haniyeh op zijn plaats. Wij hebben dan ook de voorbereidingen van de conferentie door PPMS en de uitnodiging aan Haniyeh van harte ondersteund. Wij wijzen er op dat premier Haniyeh democratisch gekozen is. Daaruit bleek dat de Palestijnse bevolking onvoldoende vertrouwen had in het opkomen voor Palestijnse rechten door PNA-president Mahmoud Abbas. Er zijn geen aanwijzingen dat de Palestijnse bevolking daar nu anders over denkt. Premier Haniyeh is bovendien benoemd met volle instemming van ook Abbas en zijn Fatah-partij. De westerse politiek om slechts met een deel van de Palestijnse regering te willen praten vinden wij bizar en wijzen wij af.

Waar wij die werkwijze al afwijzen m.b.t. onderhandelingen, des te meer geldt dat voor gesprekken, conferenties, e.d. Wil er ooit vrede komen, dan zal de westerse wereld bereid moeten zijn ook naar Palestijnse argumenten te luisteren. Daarom vinden wij het absurd dat u het onmogelijk maakt om
zelfs maar te luisteren. Het is in feite een beperking van de democratische rechten van Nederlanders. En dat nog wel op 5 mei !

Uw beroep op EU regels vinden wij wat gezocht. Immers Nederland is, met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, een van de landen die dwarsliggen m.b.t. het verruimen van kontakten met Palestina. Wat dat betreft is ook Nederland een obstakel om een rechtvaardige vrede te bereiken in het vredesproces en
draagt het bij aan een verdere uithongering van het Palestijnse volk. Wat betreft het punt “terroristische organisatie” wijzen wij er op dat Hamas zelfmoord-aanslagen reeds enkele jaren heeft gestaakt en zich houdt aan een twee jaar oud bestand, terwijl Israëlisch geweld doorgaat. Nog vorige week weigerde premier Ehud Olmert in te gaan op een verzoek van Abbas het bestand tot de Westelijke Jordaanoever uit te breiden. Dat Hamas zich ondanks dat aan het bestand houdt, mag als een prestatie gezien
worden, ook al omdat ondertussen de westerse boycot doorgaat, zoals ook het proces om Palestijnen op te sluiten in steeds beperktere gebieden (uitbreiding nederzettingen, visumbeperkingen, afsluiten Jordaanvallei, enz.). Recent is in een artikel in de Internationale Spectator gewezen op belangrijke matiging in standpunten van Hamas (Jgr. 61/3 pp. 164-166). Moeten wij dan tegenover Hamas aantonen dat al die matiging en staken van geweld zinloos is en dat hen inderdaad geen andere weg rest dan hervatting van het geweld?

Waarom praat de Nederlandse regering dan wel met Israëlische regeringsvertegenwoordigers die vaak bloed van Palestijnen aan hun handen hebben?

Tenslotte wijzen wij er op dat wij niet alleen staan met onze mening. Opvallend was dat bijvoordeeld ook Een Ander Joods Geluid aandrong op een visum voor premier Haniyeh (de Telegraaf 17/04/07). Ook binnen Israël zijn er stemmen die aandringen op vredesoverleg met de wettig gekozen Palestijnse regering. Neem bijvoorbeeld het artikel uit de Israelische krant Ha’aretz door Gideon Levy, waaruit wij citeren:

“Europe and the United States must understand that the Palestinian unity government has created a partner. They must also understand that it is impossible to make peace with half the leadership and that it is precisely the presence of Hamas in the government that will ensure that every solution reached can be implemented. Boycotting the elected prime minister only because that is what the rejectionist front in Israel and the United States want is an act of folly.”

Wij willen u met klem verzoeken uw “act of folly” door het bij voorbaat weigeren van een visum om zelfs maar te kunnen luisteren naar Haniyeh, te herzien en alsnog een visum toe te zeggen.

Wij zijn graag bereid ons standpunt nader toe te lichten.

Namens het Nederlands Palestina Komitee

Kees Wagtendonk, secretaris
Wim Lankamp, voorzitter

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |