Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520 
1001EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046
Fax 084 723 4060
Website: www.palestina-komitee.nl
email: npk@xs4all.nl 

PERSBERICHT

Één jaar na de Palestijnse parlementsverkiezingen
Vrijlating gekidnapte Palestijnse parlementariërs en ministers!

Op 25 januari 2006, nu een jaar geleden, kozen de onder bezetting levende Palestijnen hun nieuwe parlement.
Die verkiezingen verliepen volgens de internationale gemeenschap op voorbeeldige wijze.
De Palestijnse keuze bleek echter niet de keuze te zijn van de niet meestemmende Israelische, Amerikaanse en Nederlandse regeringen "dus" volgden sanctie- en boycot-acties om de Palestijnen te straffen voor hun stemgedrag.
De "helden" die deze acties ondernamen waren dezelfden die de Israelische schendingen van het internationaal recht immer gedoogden en zelfs steunden.
We herinneren ons hoe onder Nederlands EU-voorzitterschap het advies van het Internationaal Gerechtshof - het ICJ - over de Israelische muur door bezet Palestijns gebied (9 juli 2004) niet werd voorzien van EU-daden om dit advies tot uitvoering te brengen.
Ook niet nadat de VN op 20 juli 2004 besloot dit ICJ-advies op te volgen.
Betreffend beleid van o.a. Nederland is in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor Israel's zomeroorlog tegen de Palestijnen en de Libanezen.

Ondanks dat in de verkiezingscampagnes voor de Kamerverkiezingen van 22 november het onderwerp buitenland niet voorkwam, een veeg teken, doen wij toch bij deze een oproep aan de nog nieuwe Tweede Kamer om zich in te zetten voor een Nederlands beleid waarin het buitenland belangrijk is.
En nu de oproep zich in te zetten voor
- directe gesprekken met de Palestijnse regering
- directe vrijlating van de door Israel gekidnapte Palestijnse ministers en parlementsleden

In juni 2007 staat de dan 40-jarige bezetting van de Strook van Gaza, de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Golan-hoogvlakte centraal.
Nederland dient uitvoering van de daarop betrekking hebbende VN-resoluties af te dwingen.
Wie schending van internationaal recht gedoogt, is medeplichting aan onderdrukking.
Het land van Willem de Zwijger verdient een betere rol! 

NPK, 25-1-2007

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |