PERSBERICHT

Nederlands Palestina Komitee, 23 mei 2006


EUROPESE CAMPAGNE VOOR SANCTIES TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTING

Tijdens het Nederlands Sociaal Forum van mei 2006 heeft het Nederlands Palestina
Komitee de Europese Campagne voor Sancties tegen de Israelische Bezetting ook in
Nederland gestart.

De Campagne wil uitvoering afdwingen van het VN-besluit van juli 2004 dat het
oordeel van het Internationaal Gerechtshof d.d. 9-7-2004 over de Muur overnam. De VN
eiste dat Israel de Muur ontmantelt, schadevergoeding betaalt aan gedupeerden, en
dat het alle 450.000 kolonisten terugtrekt en de bezetting opgeeft. Alle VN-leden
werden opgeroepen ervoor te zorgen dat Israel haar volkenrechtelijke verplichtingen
nakomt.

Israel heeft ook dit VN-besluit naast zich neergelegd, zonder dat dit vooralsnog
heeft geleid heeft tot maatregelen door de VN, de EU of Nederland.

De Campagne, die voortbouwt op de oproep van Palestijnse maatschappelijke
organisaties van 9 juli 2005 om over te gaan tot sancties, zie
http://www.badil.org/Publications/Press/2005/press390-05.htm en
http://www.badil.org/Publications/Press/2005/press391-05.htm heeft daarom een
Europese petitie gelanceerd.

De petitie richt zich tot onze minister van buitenlandse zaken, de Europese Raad en
de Verenigde Naties, en roept op tot Europese sancties tegen Israel, o.a. door:

* opschorting van het EU associatieverdrag met Israel, totdat Israel ook de
mensenrechtenparagraaf naleeft

* stopzetting van militaire overeenkomsten en uitwisselingen met Israel

* stopzetting van steun door EU lidstaten en de Wereldbank aan alles wat bijdraagt
aan de instandhouding van de situatie veroorzaakt door de Muur.


In enkele andere EU-landen (Frankrijk, VK, Spanje) is de Campagne al begonnen. Het
NPK heeft nu ook een nederlandstalige versie van de petitie gemaakt. Deze is te
bestellen bij NPK@xs4all.nl of te downloaden van www.palestina-komitee.nl . De
petitie kan ook digitaal worden ingevuld op http://www.against-the-wall.org.

HELP BIJ HET VERZAMELEN VAN 1 MILJOEN EUROPESE HANDTEKENINGEN!

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |