Demonstratie zaterdagmiddag 15 juli vanwege Israel's oorlog tegen de Palestijnen en tegen Libanon

Er werd van 13 tot 14 uur in Den Haag gedemonstreerd op het Buitenhof; voor het Binnenhof en tegenover de Israelische ambassade.
De demonstratie, georganiseerd door de Palestijnse Gemeenschap in Nederland (PGN) en het Nederlands Palestina Komitee (NPK), was gericht tegen de Israelische invallen in Gaza en Libanon.
Scherp veroordeeld werden de terreurbombardementen tegen de bevolking.
De Nederlandse regering werd opgeroepen niet langer te zwijgen maar daadwerkelijk in actie te komen om de Israelische grove schendingen van de Vierde Conventie van Geneve te veroordelen, de onmiddellijke terugtrekking van Israel uit de genoemde gebieden te eisen en Israel te dwingen het diplomatieke pad te bewandelen.
Vooral werd benadrukt dat Israel de duizenden Palestijnse gevangenen moet vrijlaten.
Er waren plm. 150 deelnemers aan de demonstratie die in grote woede zeer ordelijk verliep.
In strijdbare leuzen werd solidariteit met de zwaar getroffen burgerbevolking van Gaza en Libanon tot uiting gebracht en werd Israel sterk veroordeeld.
De demonstratie in Den Haag vormde de opmaat tot een grote demonstratie van veel meer organisaties a.s zaterdag 22 juli in Amsterdam (13 uur Beursplein).

Nadere informatie:
PGN: Zaid Tayiem (06-51736849) of Moustafa Turky (06-49941338). Email
info@palestijnse-gemeenschap.nl.
NPK: Kees Wagtendonk (06 18 545 298) of Wim Lankamp (06-28.91.67.95). Email
npk@xs4all.nl

Informatie over de demonstratie op 22 juli, zie www.palestina-komitee.nl


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |