Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520 
1001EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046
Fax 084 723 4060
Website: www.palestina-komitee.nl
email: npk@xs4all.nl 

 


SCHIPHOLACTIE TEGEN WAPENDOORVOER NAAR ISRAEL

Zo'n 35 actievoerders protesteerden vanmiddag (16 augustus) in de hal van Schiphol Plaza tegen wapendoorvoer vanuit de VS naar Israel via Schiphol (76x in 2005 en 23x in juni-juli 2006) met een `die-in' die de meer dan 1000 burgerslachtoffers in Libanon symboliseerde en de meer dan 150 burgerslachtoffers in Gaza in de afgelopen weken.

De actie werd ondersteund door: Campagne tegen de Wapenhandel, GroenLinks, Haags Vredesplatform, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Socialistische Partij, Stop de Bezetting en Stop de Oorlog.
De Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Ineke van Gent (GL) hielden korte toespraken waarin resp. het bombarderen van burgers als oorlogsmisdaden werd afgewezen en waarin de Nederlandse regering hypocrisie verweten werd wegens het toelaten van doorvoer van wapens naar een gebied waarheen de export verboden wordt. Er werd ook aangedrongen op sancties tegen Israel.

Het protest ontving vriendelijke welwillende reacties (flyers werden uitgedeeld) van het reizende publiek alsmede van medewerkers van Schiphol en verliep vlekkeloos.
De sprekers werden met applaus bedankt.

In bijlage het aankondigend persbericht.

Nadere informatie: Karel van Broekhoven tel. 06 125 434 24 / 023-5245876

 


 

PERSBERICHT

15 augustus 2006

Actie op Schiphol: Stop wapendoorvoer via Nederland naar IsraŽl

Schiphol, 16 augustus 2006 Ė Op woensdag 16 augustus om 14.00 uur zullen enkele tientallen actievoerders samen met de Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Ineke van Gent (GL) op Schiphol Plaza protesteren tegen de doorvoer van wapens naar IsraŽl via de luchthaven. Met deze actie eisen zij van zowel de Nederlandse regering als de directie van Schiphol dat die een einde maken aan deze wapentransporten naar een land dat tot afgelopen maandag voluit oorlog tegen Libanon voerde en dat nog steeds doet tegen de Palestijnen in de in 1967 bezette gebieden.

Ook in Groot-BrittanniŽ en Ierland is de afgelopen weken geprotesteerd tegen wapenvluchten die vanuit die landen naar IsraŽl plaatsvinden. De Ierse regering besloot al eind juli om dergelijke wapenvluchten via vliegveld Shannon voortaan te verbieden. De Nederlandse regering zou dat voorbeeld moeten navolgen. In Groot-BrittanniŽ wordt momenteel een proces voorbereid tegen premier Tony Blair wegens medeplichtigheid aan door IsraŽl gepleegde oorlogsmisdaden met de doorgevoerde wapens. De Schiphol-actievoerders zijn van mening dat Nederland eveneens medeplichtig is vanwege de verleende doorvoerfaciliteiten, en vragen hiervoor door middel van deze actie aandacht.

Met het protest uiten de actievoerders en Kamerleden hun diepste afkeuring en afschuw over de positie van de regering die de doorvoer van wapens naar IsraŽl aan banden weigert te leggen, ondanks de mogelijkheid dat te doen ďindien het belang van de internationale rechtsorde dat vereistĒ. Waar Nederland directe wapenexporten naar IsraŽl momenteel niet toestaat, laat ze de doorvoer van wapens ongehinderd toe. Ondergetekenden eisen daarom een consequent beleid dat niet alleen de export maar ook de doorvoer van wapens naar IsraŽl verbiedt.

Uit recente antwoorden op kamervragen blijkt dat in 2005 via Schiphol 76 wapenzendingen naar IsraŽl zijn aangemeld. Ook in de maanden juni en juli van dit jaar, direct voorafgaand aan de IsraŽlische inval in Libanon, heeft Nederland nog 23 wapenvrachten doorgelaten. Onder de doorgevoerde wapens Ė veelal afkomstig uit de Verenigde Staten - zitten vele tientallen miljoenen stuks munitie en onderdelen daarvan. Uit de antwoorden blijkt tevens dat de regering geen reden ziet die doorvoer een strobreed in de weg te leggen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat nog steeds wapens via Schiphol naar IsraŽl worden vervoerd en is het aannemelijk dat die bestemd zijn voor de oorlog tegen Libanon en/of de Palestijnen.

Op woensdag 16 augustus 14.00 uur zal daarom uit protest tegen de beslissing van de Nederlandse regering, en de rol van Schiphol daarbij, een actie plaatsvinden op Schiphol Plaza. De actievoerders zullen op indringende wijze uitbeelden tot welke resultaten de doorvoer van wapens naar IsraŽl leidt.


Noten voor de pers:

Deze actie wordt ondersteund door: Campagne tegen Wapenhandel
GroenLinks, Haags Vredesplatform, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Socialistische Partij, Stop de Bezetting, en Stop de Oorlog.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] beantwoording Kamervragen Karimi (GL), 2 augustus 2006.
 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |