DE ROUTE NAAR VREDE LOOPT VIA HET INTERNATIONAAL RECHT

Berichten over de dagelijkse doden en gewonden onder Palestijnse burgers 
door gewelddadig optreden van Israelische soldaten en kolonisten vallen bij ons publicitair te vaak weg tegen Palestijnse zelfmoordaanslagen. Sinds het begin van de Tweede Intifada (eind september 2000) doodde Israel ruim 2500 Palestijnen ( zo’n 700 Israeli’s kwamen om bij Palestijnse acties). Er zijn vele duizenden Palestijnse gewonden gevallen. Geweld en tegengeweld ondanks de ‘Routekaart naar Vrede’. Waar liggen de oorzaken van het zich al 50 jaar voortslepende conflict?

Onmiddellijk na zijn ontstaan in 1948 bezette de staat Israel met militaire 
overmacht méér grondgebied dan door de Verenigde Naties in 1947 was 
bepaald: 79% i.p.v. 55% van het voormalige Mandaatgebied Palestina. Daarbij werden rond 750.000 Palestijnen verdreven en ruim 400 Palestijnse dorpen verwoest.

In 1967 bezette Israel het resterende deel van Palestina en weigert 
sindsdien, ondanks VN-resoluties die het daartoe bij herhaling hebben 
gesommeerd, om bezet Palestijns grondgebied te ontruimen. Integendeel, in strijd met VN-resoluties en internationale verdragen werden delen van het bezet gebied formeel geannexeerd (zoals Palestijns Oost-Jeruzalem en 
omgeving) en hebben zich na 1967 in het gebied zo’n 400.000 joodse 
kolonisten gevestigd, verspreid over ruim 200 nederzettingen. Herhaalde 
VN-uitspraken om Palestijnse vluchtelingen naar hun steden en dorpen te 
laten terugkeren zijn door Israel stelselmatig genegeerd. In Israel is 
sprake van institutionele discriminatie van de autochtone Palestijnse 
minderheid (20 procent).

Israel versterkt thans de bezetting met de bouw van een ‘Apartheidsmuur’ op bezet Palestijns grondgebied met als gevolg extra verwoestingen van 
woonhuizen en landerijen. Boeren worden van hun grond afgesneden en 
waterbronnen ontoegankelijk gemaakt. De facto wordt zo 10% van de 
Westelijke Jordaanoever geannexeerd.

Het dagelijks beeld is er een van verwoesting, dood en vernedering van een steeds verder verpauperende Palestijnse bevolking. Tegen dit alles 
verzetten de Palestijnen zich en strijden voor hun vrijheid. Waar 
onderdrukking is, is vanzelfsprekend verzet.

In de tussentijd staat de westerse wereld toe te kijken, met de zoveelste 
perspectiefloze onderhandelingsformule in de aanbieding (ditmaal de 
‘Routekaart naar Vrede’). Israel kan zich dit alles permitteren vanwege 
grote politieke en financiële steun uit de Verenigde Staten, maar ook uit 
Europa. Denk aan de inkomsten uit export van goederen en diensten. Daarbij gaat het om onder meer wapentransporten via ‘ons’ Schiphol, maar wellicht ook om uw dagelijkse boodschappen (groente, fruit, wijn, vegetarische artikelen, bloemen, kleding, software, enzovoort; maar ook toerisme naar de Heilige Plaatsen of naar zonnig Eilat). Producten die soms onbewust worden gekocht en dito diensten.

De tientallen resoluties van de Verenigde Naties en internationale 
conventies spreken duidelijke taal:

 • Onmiddellijke ontruiming door Israel van alle in 1967 bezette 
  gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en ontruiming van alle joodse 
  nederzettingen aldaar
 • Sloop van de illegale ‘Apartheidsmuur’
 • Terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen en compensatie voor 
  geleden schade
 • Gelijke rechten voor de Palestijnen in Israel

 

Er is zware druk op Israel nodig om dit te realiseren, vooral van u!

 • Boycot Israel, zolang Israel de internationale rechtsorde boycot!
 • Koop geen Israelische producten en diensten
 • Roep de Nederlandse politiek op tot actie!
 • Steun ‘Stop de Bezetting’ 
De route naar vrede loopt via het internationaal recht


Voor nadere informatie: 
Nederlands Palestina Komitee, Postbus 10520, 1001 EM Amsterdam
Telefoon: 020-6246046; www.palestina-komitee.nl; Postbank 1806947

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |