Rapport Visitors to Israel, entry denied

 

 

In oktober 2005 ingediende kamervragen over de weigering van de Israëlische autoriteiten om mevrouw Duisenberg tot Israël toe te laten, en het formele antwoord van Minister Bot hierop waren voor het Nederlands Palestina Komitee aanleiding tot het verzamelen van additionele informatie over hoe Israël omgaat met waarnemers en andere bezoekers van de bezette Palestijnse gebieden.

NPK zette per email één maal de volgende vraag uit onder zijn europese netwerk:"Do you have any examples from your personal knowledge and/or experience about how visitors to Israël, especially those suspected of sympathies for Palestine, are screened, interrogated, stripped and incarcerated? Is there any documentation on such practices?".

Hierop kwamen in korte tijd veel reacties. Na een bescheiden redactie heeft NPK de verzamelde informatie gebundeld tot dit dossier van 22 cases.

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |