DIT JAAR MET VAKANTIE NAAR JERUZALEM!

De Karavaan voor Gerechtheid

Een jaar geleden (9 juli 2004) eiste het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat Israel de scheidingsmuur die het bouwt in de Palestijnse bezette gebieden ongedaan maakt, en zijn nederzettingen op Palestijns grondgebied ontmantelt. Deze eis werd overgenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004.
Israel weigert deze resolutie uit te voeren, en gaat juist in versneld tempo door met de bouw van de muur evenals nieuwe nederzettingen op de Palestijnse Westoever. Ook investeert Israel nog steeds in de nederzettingen in Gaza.
Om hierop aandacht te vestigen vertrekt in juli een Europese Karavaan voor Gerechtigheid naar Palestina. De Karavaan eist dat Israel het internationaal recht respecteert en uitvoert!

Het idee van deze Karavaan is dat deze zomer vanuit elke provincie, Arrondissement, County, Kanton etc in Europa tenminste één gemotoriseerd voertuig in een lange Karavaan naar Jeruzalem zal rijden. Er wordt gestreefd naar ongeveer 200 voertuigen.

De aanleiding: de eerste verjaardag van het ICJ advies. De Karavaan zal op die datum vertrekken.
Het doel: een luidruchtige eis tot naleving en toepassing van het internationale recht, en recht op vrij verkeer.
De middelen: Voorlichting; de Karavaan zal onderweg informatie verschaffen, o.m. door het organiseren van meetings, discussies, interviews, spectaculaire acties, contacten met volksvertegenwoordigers, pers etc. Er zal o.a. een reizende tentoonstelling meegaan en een "journaal-bus met TV en radio-reporters". Op verschillende plaatsen zal de Karavaan door de gemeente en/of lokale organisaties worden ontvangen.
Het vertrekpunt: Straatsburg, de hoofdstad van de Europa. In Nederland is het vertrek op 4 juli vanaf het Vredespaleis in den Haag

De route: de Karavaan rijdt als volgt:
Dag 1 : Straatsburg – Geneve ( 5 Juli)
Dag 2 : Geneve – Milaan (6)
Dag 3 : Milaan – Triest (7)
Dag 4 : Triest – Ljubljana – Zagreb (8)
Dag 5 : Zagreb – Belgrado (9)
Dag 6 : Belgrado – Sofia (10)
Dag 7 : Sofia – Istanbul (11)
Dag 8 : Istanbul (12)
Dag 9 : Istanbul – Ankara (13)
Dag 10 : Ankara – Kappadocië (14)
Dag 11 : Kappadocië – Aleppo (15)
Dag 12 : Aleppo – Damascus (16)
Dag 13 : Damascus – Amman (17)
Dag 14 : Amman (18)
Dag 15 : Amman - Allenby brug - Jeruzalem (19)

Vervolgens zal de Karavaan één week in Palestina doorbrengen

Overnachtingen: de Karavaan zal 's nachts logeren in universiteitssteden, scholen etc. Mogelijk zal er ook gekampeerd moeten worden.
Aankomstdatum: 20 juli. In Palestina en Israel vinden ontmoetingen plaats met vredesbeweging en refuzniks. Er vinden gezamenlijke bezoeken plaats aan de Westoever en Gaza. Er is reeds een missie van 2 weken naar Palestina gegaan om het Karavaanbezoek voor te bereiden.
De terugweg: Een ieder is vrij om terug te reizen naar eigen inzicht, maar er kan ook gezamenlijk via landen in Oost Europa teruggereisd worden.
Steun aan de Karavaan: het is mogelijk de Karavaan te steunen dmv een individuele donatie van €10,- of meer
Coordinatiepunten: verschillende landen hebben een coördinatiepunt voor de Karavaan ingesteld. In ons land is het Nederlands Palestina Komitee penvoerder voor de Karavaan. Contact adres: karavaan_jeruzalem@hotmail.com.
Reiskosten: voor een voertuig met 4 personen is €3000 genoeg. Voor de zekerheid wordt aanbevolen uit te gaan van €1000 p.p.


Hieronder zijn ook nog twee "links"over de Karavaan.

http://caravane.palestine.free.fr/tract_deutsch.PDF

http://caravane.palestine.free.fr/flyer_english.PDF


 

KARAVAAN NAAR PALESTINA: PER AUTO EN PER BUS!

  

PER AUTO

Stel dat je met de Karavaan naar Palestina wilt meereizen, maar je hebt geen auto.

Dan zijn er twee opties: f je rijdt met iemand mee en deelt de reiskosten, f je gaat met de bus.

Als je een eigen auto hebt, en je hebt plaats beschikbaar, dan kun je overwegen om iemand mee te nemen. Deze deelt dan uiteraard de reiskosten. Heb je een eigen auto, en wil je n of meer mensen meenemen? Er zijn nu al een paar mensen die meewillen, maar geen auto hebben.

 

PER BUS

In Nederland kunnen we hoogstwaarschijnlijk, mits er voldoende mensen meegaan, ook gezamenlijk met de bus gaan. Er gaan drie chauffeurs mee, dit om ervoor te zorgen dat er geen rijtijden worden overschreden en iedereen voldoende rust krijgt.

De bus zal zoveel mogelijk op dezelfde plaatsen pleisteren als degenen die per auto gaan, maar zal in het algemeen iets langzamer reizen (gemiddeld 70 km per uur) dan de autos.

Let op:

 in verband met benodigde visa en vaccinaties is de uiterste aanmeldingsdatum 8 juni a.s.

Meld je aan bij karavaan_jeruzalem@hotmail.com!

Informatie: http://caravane.palestine.free.fr

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |