Het Palestijnse volk in cijfers
 

land

1995/1998

percentage

Jordanië

1.977.000

26,4%

Westelijke Jordaanoever /
Oost-Jeruzalem*

1.897.000

25,4%

Strook van Gaza

1.021.000

13,7%

lsrael

801.000

10,7%

Libanon

392.000

5,2%

Syrië

358.000

4,8%

overige Arabische landen

532.000

7,1%

overige landen

500.000

6,7%

totaal

7.478.000

100%

* Hoewel betrouwbare cijfers niet voorhanden zijn, wordt het aantal Palestijnen in Oost-Jeruzalem momenteel geschat op rond 170.000. De gemiddelde bevolkingsgroei op de Westelijke Jordaanoever en in de Strook van Gaza bedroeg in 1996 4,5%.

bronnen:

Adlakha, A. e.a., 'Demography of the Palestinian Population with Special Emphasis on the Occupied Territories'; in: Population Bulletin of ESCWA (United Nations Publication E/ESCWA/POP/1995/1), p. 8. De cijfers voor de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Strook van Gaza zijn gebaseerd op de resultaten van een census door het Palestijns Nationaal Gezag (PNA), februari 1998. Zie: Palestine Report van 6 maart 1998, p. 14.

samenvattend:

In 1995 woonden naar schatting 3,7 miljoen (50%) van de in totaal 7,5 miljoen Palestijnen in Israel/Palestina. De overigen leefden verspreid over de Arabische wereld (3,3 miljoen ofwel 44%), terwijl rond 500.000 (6%) in de loop der tijden nog verder van huis zijn geraakt.

Volgens Yossi Beilin - minister in de regering van de Arbeidspartij van Rabin/Peres en belast met de onderhandelingen tussen Israel en de PLO - zullen in het kader van het 'vredesproces' van de 3,8 miljoen Palestijnen in de diaspora slechts zo'n 50.000 (ofwel 1,3%) naar Israel/Palestina mogen terugkeren.

Wat de bevolking van Israel betreft: Op 25 maart 1996 maakte het Israelische Centraal Bureau voor de Statistiek de voorlopige resultaten bekend van de volkstelling van 1995. Daaruit bleek dat de Israelische bevolking in de periode 1983 (vóórlaatste volkstelling) - 1995 met 40% tot 5,6 miljoen personen is toegenomen.

Deze groei was voornamelijk toe te schrijven aan de massale instroom van joodse immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn er zeker 600.000 Russische joden naar Israel geëmigreerd.

Uit de cijfers bleek voorts dat er zich in 1995 op de Westelijke Jordaanoever en in de Strook van Gaza in totaal 134.000 joodse kolonisten gevestigd hadden - zes maal zoveel als ten tijde van de volkstelling van 1983. Inmiddels is dit cijfer opgelopen tot 190.000.

Het overgrote deel (zo'n 180.000) van de joodse kolonisten woont thans verspreid over ruim 140 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. In de Strook van Gaza zijn in 16 nederzettingen rond 6000 kolonisten gehuisvest, op de Hoogvlakte van Golan verspreid over 34 nederzettingen rond 12.000.

Bij deze cijfers moeten dan nog eens ongeveer 200.000 joden worden opgeteld, die zich sinds 1967 in het sterk vergote (en geannexeerde) Oost-Jeruzalem hebben gevestigd.


bronnen:

Süddeutsche Zeitung van 27 april 1996; Manière de Voir, Nummer 29 ('Conflits Fin de Siècle') februari 1996; fax-bericht van Geoffrey Aronson van de Foundation for Middle East Peace (Washington) van 19 februari 1998; The Guardian van 3 maart 1998.

overgenomen uit: 50 Jaar Israel - vergeten aspecten, pijnlijke feiten; Amsterdam [Stichting Palestina Publikaties] 1998

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |