______________________________________________________________________
NPK-info 04-06-2004- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
 
Al-Nakba: The Continuing Catastrophe


 

Op 5 juni 37 jaar geleden begon de bezetting van West-Bank, Oost-Jeruzalem
en Gazastrook.
- 5-6 start in Leiden om 13 uur de Initiatiefgroep Stop de Muur! een
campagne tegen de apartheidsmuur,
  een exponent van Israelīs bezettingspolitiek. Meer hierna [en De Burcht is
bij het Burchtplein].


 

En


 

>>         www.stopthewall.org


 

     JOIN Freedom Summer Palestine 2004
- "Mollen in Rafah", een recent ontvangen bericht hierna.


 

Elders in Europa


 

NPK/WL, 4-6-2004


 

______________________________________________________________________


 

Persbericht


 

Stop de Muur! karavaan.
Landelijke campagne tegen Apartheidsmuur


 

Op zaterdag 5 juni start de Initiatiefgroep Stop de Muur! een landelijke
publiciteits≠cam≠pagne tegen de Muur die IsraŽl bouwt op Palestijns gebied.
De Stop de Muur! Karavaan trekt met bekende sprekers, aangrijpende foto's en
feitelijke informatie door alle provin≠cies van Nederland. Op een
indringende manier komt het onrecht dat zich nu in Palesti≠na afspeelt naar
de Nederlandse straten en zalen.


 

De bouw van deze muur, die wegens de ernstige mensenrechtenschendingen die
hij met zich meebrengt, ook wel Apartheidsmuur wordt genoemd is door een
VN-resolutie ver≠oor≠deeld. Israel gaat echter versneld door met de bouw.
Daarom achten mensen≠rechten≠organisaties en vredesgroepen het wereldwijd
nodig hiertegen te protesteren.


 

Paul de Waart, Gretta Duisenberg, Hajo Meyer en andere bekende Nederlanders
zullen zich tijdens acties en discussies uitspreken tegen de bouw van de
Muur. Palestijnen en IsraŽli's delen hun persoonlijke ervaringen. Foto's,
video's en straattheater laten het Nederlands publiek zien welke gevolgen de
Muur voor Palestijnen heeft. De Stop de Muur! Karavaan wordt georganiseerd
met tientallen lokale vredesgroepen, jongeren- en andere maatschappelijke
organisaties en is onderdeel van de wereldwijde Stop the Wall Campaign


 

Start in Leiden
De start van de Stop de Muur! Karavaan vindt plaats in Leiden. Hans Feddema
opent de Karavaan tegen de achtergrond van het Muzikale Muurgedichten
festival in de Burcht, waar het ensemble Street Fable een aantal van de
gedichten ten gehore brengt die verspreid door Leiden op gevels en muren


 

Opening door Hans Feddema, publicist en voorzitter Stop de Bezetting
afdeling Leiden
zaterdag 5 juni, 13:00, De Burcht, Leiden
5 ≠ 6 juni, De Burcht: fototentoonstelling
5 juni, Waaghoofd: informatiestand
6 juni, De Burcht SociŽteit: Muzikale Muurgedichten


 

Bezoek http://www.stopdemuur.nl voor meer informatie over de Muur en om te
zien wanneer de Karavaan uw stad aandoet.
De Stop de Muur! Karavaan wordt mogelijk gemaakt door het HIVOS.
Initiatiefgroep Stop de Muur! is een samenwerkingsverband tussen Stop de
Bezetting, het Nederlands Palestina Komitee en de Palestijnse Gemeenschap in
Nederland
______________________________________________________________________


 

The Palestine Monitor
A PNGO Information Clearinghouse


 

UPDATE
Agriculture destroyed as new route for the wall appears
Sunday, May 30, 2004


 

0route%20for%20the%20wall%20appears.htm


 

The Israeli authorities have begun construction of wall at Aram, Daheat
Al Barid, and Qalandiya, further isolating surrounding villages from
Jerusalem.


 

According to Israeli sources, there are no plans to allow these villages
entrances to Jerusalem in the wall except at Qalandiya. These northern
neighborhoods, along with Samir Amis and Kufa Aqab, will be isolated
from Jerusalem. In total, some 60,000 Palestinians in the area with blue
Jerusalem I.D.s will have Qalandiya as their only point of access to the
city. A junction and car-park are planned for Qalandiya.


 

On Friday, the negotiations department of the PLO produced a map
displaying the latest planned changes to the route of the wall north
west of Jerusalem. The route will cause further demolition of many
houses and the confiscation more of more farmland, destroying the
agricultural life of the area.


 

According to the map, Israel will imprison seven Palestinian villages
and steal 76% of the land of Beit Sourik. From about 12,400 dunums when
it was seized in 1967, two illegal settlements and the building of the
wall have slashed the Beit Sourik's land to 1,400. In all, seven
kilometers of wall will trap 14,000 Palestinians.


 

The wall will surround the illegal settlement of Giv'at Ze'ev. As well
as Beit Sourik, the villages of Biddu, Qatana, Petixa, Al Qabeba, Beit
Deuko, and Beit Anan, will all lose land. In Beduko the wall will
confiscate 5,300 dunums of land, and Beit Anan will lose 8,000 dunums.


 

For more information contact: The Palestine Monitor
+972 (0)2 298 5372
______________________________________________________________________


 

The Palestine Monitor
A PNGO Information Clearinghouse


 

UPDATE
House demolitions and ethnic cleansing in Jerusalem and Hebron Thursday,
June 3, 2004


 

In Jerusalem yesterday, Israeli soldiers demolished six Palestinian
houses leaving over 70 homeless.


 

According to the Jerusalem Center for Social and Economic Rights
(JCSER), Israeli bulldozers destroyed four houses in Anata, north-east
of the city, and two more in Sour Baher, in the south-east. In one
building alone, a three-storey block in Anata which housed six
Palestinian families, 25 people were left homeless. The occupants were
forced to evacuate their homes and beaten by soldiers. One young man, 19
year-old Omar Karshan, was left badly hurt.


 

The JCSER says that more than 70 homes in Anata and Sour Baher remain
under threat of demolition. Since the start of the year, 46 buildings
have been destroyed and plans have been prepared to begin building the
wall in this area.


 

Meanwhile, just outside the village of Yatta, south of Hebron, Israeli
troops are trying evict 400 families living in camps by force and
intimidation.


 

Aisa Rabay, head of the local committee in one of the camps, said that
an Israeli commander had threatened the villager that if they did not
leave, the Israeli troops would commit "another Philadelphi", referring
to the slaughter in Rafah.


 

The villagers, whose income derives entirely from this land are refusing
to leave. The families claim to have documentation that proves their
ownership of the disputed land, and accuse the Israeli troops of ethnic
cleansing.


 

For more information contact: The Palestine Monitor
+972 (0)2 298 5372
______________________________________________________________________


 

From: Luc Laeremans <luc.laeremans@vub.ac.be
Subject: Mollen in Rafah
Date: Thu, 27 May 2004 20:13:18 +0200 (MEST)


 

Beste allemaal,


 

Eind vorig jaar bestookte ik jullie, tijdens mijn verblijf in Palestina,
met nieuws uit Jeruzalem, de Westbank en Gaza. En hoe kan ik dan nu stil
blijven gezien de gebeurtenissen van de afgelopen weken daar?
Onnodig jullie te vertellen hoe erg het me aangrijpt als ik de beelden zie
van wat er zich in Rafah, het zuidelijkste plaatsje van de Gaza-Strip,
afspeelt. In november wou ik wel, maar mocht ik het vluchtelingenkamp daar
niet in, toen al wegens 'tť onveilig'. " Gewapende Palestijnen,.. weet-je
wel?". Toen al werden er aan de zuidrand, het dichtst bij de grens met
Egypte, huizen platgegooid. Ik bezocht later een gezin met 5 kinderen. Ze
waren twee tenten aan het opzetten. Sinds 10 dagen leefden ze in een hok
waar voorheen de geit, kippen en wat eenden rondhingen. Hun huis in Rafah
was door bulldozers neergehaald nadat ze in alle vroegte uit het bed
gelicht en op straat werden gezet voor een 'militaire zoekactie' in het
kamp. Enkele uren later kon de man, vanop het dak van een woning verderop,
toekijken hoe z'n woonst met alles wat hen dierbaar en kostbaar was, werd
platgewalst. Opnieuw; want als kleine jongen had hij hetzelfde al
meegemaakt, toen hij in 1948 samen met z'n familie uit hun huis, uit hun
dorp verjaagd werden door het oprukkende Zionistische leger en vluchtten
naar Rafah in de Gaza-strook. Nu waren ze ook daar verdreven en gevlucht
naar het noorden, naar Khan Yunis waar ze deze akker en de stal nog hadden
om wat dieren en groenten te kweken. Hoeveel kan een mens hebben voordat
hij breekt? Vraag het aan de honderden Gazanen die het recent meemaakten.
Wat er vandaag gebeurt in Rafah is dus niet nieuw. Misschien wel de
intensiteit waarmee het gebeurt - maar dat komt omdat Sharon  in nauwe
schoenen zit en het allemaal wat beter moet opschieten daar in de 'Strip'.
Hij wil Gaza verlaten, het einde van de bezetting - onder luid applaus van
zijn vrienden in het Witte Huis. Want dit is toch een teken van vrede, een
stap in de richting van een waardige autonome Palestijnse staat?
Niks is minder waar. In de kleine lettertjes behoudt IsraŽl zich immers het
recht om controle uit te oefenen op de buitengrenzen, het luchtruim, de
kuststrook en de bodemrijkdom (lees: water) van Gaza. Dat wil dus zeggen
dat IsraŽl exact bepaalt wat en wie er (niet) binnen en buiten gaat in
Gaza.
  En daar hadden/hebben ze nog een probleem; Gaza grenst in het zuiden aan
Egypte. De Palestijnen zouden dus in theorie na het officiŽle einde van de
bezetting van Gaza een buitengrens hebben met een andere (Arabische) staat.
En dat kan niet waar zijn, want dan hebben de Gazanen een uitweg waarlangs
ze handel kunnen drijven, waarlangs mensen kunnen bewegen,. een kans op
vrijheid, een kans op ontwikkeling, een kans op een menswaardige toekomst
en is IsraŽl zijn wurggreep op Gaza kwijt. Hoe lost Sharon dit probleem
creatief op? Wel, je bouwt gewoonweg een stukje IsraŽl van enkele honderden
meters breed tussen de officiŽle grens met Egypte en Palestina. Breed
genoeg voor wat draad, hekken, een muur en wat militair machtsvertoon en
dan is er geen grens meer tussen Egypte en Palestina!  Binnen dit
ingenieuze plan is Rafah een groot obstakel. Het vluchtelingenkamp is
immers gebouwd tot vlakbij de Egyptische grens (zie foto). Gedurende meer
dan twee jaar is het IsraŽlische leger nu al bezig om alles, huizen
incluis, in die geplande bufferzone systematisch plat te leggen. In Rafah
loopt het allemaal wat moeilijk en traag. Dat heb je natuurlijk als je
enkele honderden huizen moet wegvegen. Maar met een actie zoals de
afgelopen weken schiet het wel op - je sluit het kamp af, je omsingelt het
en gooit er dan wat raketten op en je schiet wat in het rond. Er vallen
doden en terwijl de bewoners zich vervolgens uit de voeten maken om hun vel
te redden, leg je hun huizen plat.
Oh ja, .en de tunnels! Want het gaat toch allemaal om die tunnels waarlangs
Palestijnen wapens en munitie naar Gaza smokkelen? Lieve mensen, laat ons
even ernstig blijven. Op de grens hebben de Israeli al een scheidingsmuur
gebouwd. Ik vermoed dat de IsraŽli met al hun strategisch inzicht zo'n ding
stevig funderen in die zanderige woestijngrond van de Negev. Daar komt nog
geen mol door, laat staan een Palestijn met een schepje en een emmer. Ze
gaan toch geen honderden huizen platgooien om de ingang van een tunnel te
vinden?!
Of, indien je het nog niet begrepen hebt; je wordt belogen! Of op z'n plat
Vlaams; ze hebben u bij uw kloten als ge gelooft dat ze die huizen
platleggen om tunnels te vinden. Jetteke Van Wijk en consoorten kletsen uit
hun nek, ze zitten veilig in Jerusalem en zeveren intussen uw scherm vol.
Want in Rafah schieten ze uw kop eraf tenzij je bereid bent om de ingang
van een waterput te filmen en achteraf met een ernstig gezicht voor de
camera te verklaren dat er ťcht een tunnelingang ontdekt werd.
En het werkt, .de wereld slikt en laat intussen betijen. En laat me even
vooruit kijken en een stoute prognose maken die ik volledig voor eigen
rekening neem. Want hetzelfde gebeurt vandaag op de Westbank. Dit gebied
verwordt stilaan tot drie onafhankelijk ommuurde Palestijnse gebieden op
45% van de oorspronkelijke oppervlakte. De rest, ook en vooral de
grensstrook langs de Jordaan wordt 'IsraŽl'. Zo zal de toekomstige
Palestijnse staat, op zowat 10% van de oppervlakte van het oorspronkelijk,
historische Palestina, bestaan en geen grenzen meer met Egypte noch met
JordaniŽ hebben. En zo kunnen Sharon en z'n gevolg binnenkort onder
trompetgeschal de terugtrekking van de troepen uit de Palestijnse gebieden
aankondigen.  Opgesloten en volledig omsingeld, ommuurd en gedomineerd door
'IsraŽl' zal er immers geen 'bezetting' meer nodig zijn. Binnen de vier
gevangenissen waaruit de 'waardige, autonome Palestijnse staat' zal
bestaan, zullen de Zionisten in alle rust hun slavenvolk verder kunnen
temmen totdat ook zij klaar zullen zijn om te dienen in het rijk uit de
Zionistische droom: 'Groot-IsraŽl'.
Dat gebeurt er vandaag en morgen onder onze zon, onder onze ogen....met
jouw goedkeuring(?).


 

Nogmaals bedankt voor het 'luisteren'.
luC.

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |