______________________________________________________________________
NPK-info 05-04-2004- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
 

Sign the Petition calling on the Irish Government to oppose the Israeli Apartheid Wall
http://www.petitiononline.com/WBWall01/petition.html
[Ierland is EU-voorzitter]

 

Hierna

- Informatie over het aantal Palestijnse slachtoffers; en zie ook http://www.palestinercs.org/

  Vorige NPK-info bevatte een onjuist cijfer.

- Persbericht Campagne tegen Wapenhandel over wapenleveranties aan IsraŽl

 

Zie http://www.palsolidarity.org/

- Tribute to Rachel Corrie

en  http://www.stopthewall.org/

- Forced Expulsion, and Gate Closures in Jayyus
  Latest News, Anti-Apartheid Wall Campaign, April 5th, 2004
 

N.B.

- Israeli troops seek to erase memory of Rachel Corrie
  April 3, 2004
 
http://www.palestinemonitor.org/updates/erase_memory_rachel_corrie.htm

- Settlers Know the Right of Return, April 01, MIFTAH

  http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=3438&CategoryID=11

- Palestinian Child Day, April 05 
   By Defence for Children International - Palestine Section

  http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=3452&CategoryId=2

-  Sharon Threatens to Target the Palestinian President, April 02, MIFTAH

  http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=3442&CategoryId=14
 

Activiteiten

- IS-discussie-weekend 23-25/4, zie http://www.internationalesocialisten.org
 Onderwerpen/sprekers uit binnen- en buitenland uit verschillende sociale bewegingen .
 

NPK/WL, 5-4-2004
______________________________________________________________________


 

SIS Report: 3,045 Palestinians  Killed and 38,000 Others Wounded by IOF in 42 Months
http://www.middleeast.org/launch/redirect.cgi?num=243

GAZA, Palestine, March 28, 2004 (IPC) - - Palestinian State Information Service (SIS) confirmed that the Palestinian death toll during 42 months of the Intifada has climbed to 3,045 as 38,000 others have been wounded by Israeli occupying forces (IOF) throughout Palestinian cities, towns, villages and refugee camps.

In a report issued by the SIS's Palestinian National Information Center (PNIC), the said death toll included 557 children, 220 women and 344 others of the Palestinian police forces. 732 victims have fallen due to Israeli shelling as 230 others died in assassination attempts carried out by Israeli warplanes, including 90 untargeted civilians. 523 were killed due to miscellaneous Israeli practices in the Palestinian territories.

The report also pointed out that the number of patients who died as a result of IOF practices on military checkpoints and border crossings reached 105, due to disruption of movement, 43 victims of Israeli settler attacks.

As for the victims of the Palestinian medical crews and civil defense staffs, they reached 29, while killed journalists were nine, as press rights have been violated by IOF 373 times. The Palestinian sport movement lost 220 victims out of the total number of killed Palestinians, PNIC's report hinted.

As far as wounded Palestinians are concerned, PNIC's  statistical figures showed that 38,809 Palestinians have been wounded by IOF, 8,435 of whom received medications on the spot. Teachers and students wounded during the last 42 months were 5,660.

The report pointed out as well that the number of Palestinian prisoners throughout the said period of time was 7,500 including 5,920 recorded by the Palestinian Prisoners Affairs Ministry, in 22 Israeli jails and concentration camps.

Among those prisoners were 1,252 students and 196 teachers of schools, colleges and universities, as minor prisoners were 336.

Those patients arrested by IOF on checkpoints and roadblocks reached 767, as the number of women prisoners reached 80, including 24 sentenced for different prison service terms, and 54 have been in custody without trial as two others have been under administrative detention.

Losses of  Palestinian Property:

PNIC did not ignore the Palestinian financial losses inflicted by IOF measures during the last 42 months, as its statistical figures showed that 570 governmental buildings have been damaged due to being shelled by Israeli fire and 61,513 Palestinian houses were partially and completely damaged, including 5,263 completely and 2,772 partially in Gaza Strip alone.

These houses also included 56,250 that have been partially damaged  including 16,186 in the Gaza Strip.

Schools have not been spared the Israeli devastating actions, as 12 schools and universities have been frequently closed by IOF while 1,125 others, including educational buildings, have been denied normal activities.

302 schools and educational offices as well as universities have been exposed to Israeli shelling as 43 other schools have been turned into military outposts.

According to the PNIC, the area of Palestinian lands bulldozed by the IOF was 62,044 dunums, as 991,581 trees have been uprooted, while 457 agricultural stores and 472 pens were destroyed, as 12,892 live stocks were killed as well as 840 cows and 9,738 beehives.

Also, IOF demolished 262 wells completely and destroyed 207 agricultural stores including devastation of 171,589 pens, as 22,013 dunums of lands have been bulldozed, 1,014 water wells and 288,985 meters of farms fences, and 714,719 others of water lines have been destroyed.

The Israeli aggressions on the Palestinian agricultural sector resulted in damages to 10,323 farmers, bulldozing of six greenhouses and 12 tractors, as the lands expropriated for the Apartheid Wall in West Bank amounted to 201,696 dunums.

The report said that the rate of unemployment in the occupied Palestinian territories reached %60, as the number of unemployed was 302,000 constituting %43.7 of the Palestinians, as the IOF destroyed 8,117 economic establishments including workshops and shops.

The PNIC's report recorded that the IOF shelled residential and civilian population centers in Palestinain cities, towns, villages and refugee camps, for 24,453  times and placed 2,137 military checkpoints from October 2001 up to present day.
 

______________________________________________________________________

 

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, April 01, 2004 2:58 PM
Subject: Persbericht: Militaire handel Philips naar Israel maatschappelijk onverantwoord

 
Persbericht Campagne tegen Wapenhandel
1 april 2004

 
Wapenleveranties aan IsraŽl in strijd met overheidsbeleid
Militaire handel Philips maatschappelijk onverantwoord
Campagne tegen Wapenhandel roept op tot protest

 
Elektronicaconcern Philips gaat graag prat op zijn Ďmaatschappelijk verantwoorde ondernemení. Uit onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel blijkt echter dat Philips kennelijk geen moeite heeft met wapenleveranties aan IsraŽl. Het bedrijf stelt op zijn webpagina dat het F-16 en Apache onderdelen verkoopt aan NAVO-landen en IsraŽl.(1) De leveringen vinden plaats binnen het kader van het zogenaamde compensatiebeleid.

 
Vaak zijn het de Apache gevechtshelikopters die worden ingezet bij aanvallen op Palestijnse doelen en vermeende Palestijnse terroristen. Aanvallen waarbij vaak burgers om het leven komen. Vorige week is religieus leider sjeik Yassin door een Hellfire raket vanuit een Apache gevechtshelikopter geliquideerd.(2) Onderdelen voor deze gevechtssystemen te exporteren naar IsraŽl mag gerust cynisch genoemd worden voor een bedrijf dat grote waarde hecht aan een ethisch bedrijfsbeleid.(3)

 
In het kader van het compensatiebeleid zijn er meer bedrijven die in Nederland die onderdelen voor Apache gevechtshelikopters en F-16 jachtvliegtuigen aan de Verenigde Staten leveren. Waar deze wapensystemen uiteindelijk terecht komen is doorgaans niet bekend. In 2001 zijn de leveringen voor de Apache naar de VS goed voor 87 miljoen euro.(4) Daarnaast produceert Stork Special Products in dit kader onderdelen voor Hellfire raketten. Andere belangrijke producenten zijn Thales Nederland en SP Aerospace & Vehicle Systems.

 
Leveringen aan IsraŽl zijn in strijd met het overheidsbeleid. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer stelt in november 2003 dat Nederland geen leveringen van militaire goederen aan IsraŽl toestaat. Hij weigert echter wapenonderdelen die vanuit Nederland via de Verenigde Staten naar IsraŽl gaan, maar waarvan niet duidelijk is welke eindbestemming ze zullen hebben, aan hetzelfde beleid te onderwerpen. De minister vindt het wapenexportregime van de VS, Nederlands grootste en belangrijkste bondgenoot, deugdelijk genoeg.(5) Het beleid komt er op neer dat als de overheid het weet dan mag het niet, als ze het niet weet mag het wel. Zolang ieder bedrijf maar claimt dat het niet weet voor welk land de onderdelen bestemd zullen zijn wordt standaard een exportvergunning afgegeven. Philipsí openheid over leveranties aan de IsraŽlische luchtmacht laat zien dat bedrijven wel degelijk weten waarheen hun Apache of F-16 onderdelen gaan.

 
Met dit exportbeleid schendt Nederland de Europese en Nederlandse gedragscode voor wapenuitvoer. Deze code stelt dat lidstaten in bepaalde gevallen geen uitvoervergunning verlenen. (zie hieronder voor betreffende criteria) Dat de leveringen van Apache onderdelen aan IsraŽl op basis van deze gedragscode uitgesloten moeten worden staat buiten kijf.

 
De Campagne tegen Wapenhandel vindt dat er een eind moet komen aan deze leveringen.

 
Wij dringen er dan ook met klem bij Philips op aan geen onderdelen meer te leveren voor wapens die in de oorlog tussen IsraŽl en de Palestijnen worden ingezet - hetzij rechtstreeks aan IsraŽl, hetzij via de VS.
Wij roepen de Nederlandse overheid op om bij leveringen van onderdelen voor wapensystemen naar de VS altijd een eindbestemmingverklaring te eisen, om zo het Nederlandse en Europese Unie wapenexportbeleid na te kunnen leven en niet de Verenigde Staten hierin willoos te volgen.
We vragen aandeelhouders een werkelijk maatschappelijk verantwoord beleid van Philips te eisen, dat niet indruist tegen het regeringsbeleid en de Europese gedragscode voor wapenuitvoer.
We roepen consumenten op bij Philips te protesteren tegen hun betrokkenheid bij de productie van wapensystemen die voor mensenrechtenschendingen en buitenrechterlijke executies.

 
Voor meer informatie kan U contact opnemen met Martin Broek, telefoon 06 291 46 084

 
Zie ook:
De Groene Amsterdammer 31/05/04

 
Relevante criteria uit de EU-gedragscode wapenuitvoer:
  • wanneer er een duidelijk risico bestaat dat de beoogde uitvoer gebruikt wordt voor binnenlandse onderdrukkingĒ(crit. 2.a.); en
  • waardoor gewapende conflicten worden uitgelokt of verlengd dan wel bestaande spanningen of conflicten in het land van eindbestemming verergerd; (crit. 3)
  • als waarschijnlijk is dat het materieel niet gebruikt zal worden voor de legitieme nationale veiligheid en verdediging van het ontvangende land, en de noodzaak de regionale stabiliteit niet sterk in negatieve zin te beÔnvloeden; (crit. 4)
  • De internationale verbintenissen, in het bijzonder wat betreft het niet gebruiken van geweld, heeft nageleefd, ook in het kader van het internationale humanitaire recht op het gebied van internationale en niet- internationale conflicten,Ē en ďzich heeft gecommitteerd aan non- proliferatie en zaken als wapenbeheersing en ontwapening, vooral door ondertekening, ratificatie en implementatie van bestaande wapenbeheersingsverdragen. (crit. 6)

************************

Campagne tegen Wapenhandel
Dutch Campaign Against Weapon Trade
Anna Spenglerstraat 71,
1054 NH Amsterdam
tel/fax: 00 31 (0)20 6164684
****************************

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |