______________________________________________________________________
NPK-info 15-07-2004- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
 
TV-tip: 15-7 - Verloren Paradijs


 

Vredesactivisten in detentie in Israel [o.a. Christine Grefer uit Groningen]
Zie http://palestina.fateback.com, bericht hierna en reageer!


 

Over de apartheidsmuur na de ICJ-uitspraak op 9 juli
- Persbericht hierna: 32 Nederlandse en Europese organisaties: "Ontmantelen
Muur voorwaarde voor vrede".
- Minister Bot [AD 10-7] zegt dat de muur weg moet; http://www.minbuza.nl/
zwijgt hierover nog.
- BADIL-analyse
- US Keen to Secure Separation Wall but not Palestinian State
  July 14, 2004, MIFTAH
- It's a Wall, and It's Illegal - and Dangerous (The view from inside)
  July 14, 2004, Marwan Bishara


 

Achtergrondinformatie
- Verslag Algemeen Overleg 26 mei Kamercie BuZa en de minister over o.a.
IsraŽl-Palestina.


 

.pdf
- Priorities of the Dutch EU Presidency


 

3X58272X33


 

NPK/WL, 15-7-2004
______________________________________________________________________


 

PERSBERICHT


 

32 Nederlandse en Europese organisaties: ontmantelen Muur op Palestijns
gebied is voorwaarde voor vrede


 

9 juli 2004


 

Vandaag heeft het Internationaal Gerechtshof advies uitgebracht over de
Muur, die IsraŽl bouwt op de bezette Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem
inbegrepen. 30 Nederlandse organisaties en twee Europese netwerken
verwelkomen de uitspraak van het hoogste juridische orgaan van de VN en
dringen aan op onmiddellijke en effectieve maatregelen tegen de Muur. Als
voorzitter van de Europese Unie heeft Nederland een bijzondere
verantwoordelijkheid om het advies van het Hof om te zetten in maatregelen.


 

In zijn advies heeft het Hof bepaald dat de Muur en alle bijbehorende
maatregelen in strijd zijn met het internationaal recht. Het Hof heeft
verklaard dat IsraŽl de bouw van de Muur moet stopzetten en de delen moet
ontmantelen die in bezet gebied zijn geplaatst. Bovendien moet de schade,
die door de bouw van de Muur in bezet gebied is veroorzaakt, door IsraŽl
vergoed worden. Tot slot wordt de internationale gemeenschap door het Hof
opgeroepen om toe te zien op beŽindiging van de onwettige situatie, die het
gevolg is van de bouw van de Muur.


 

Het advies van het Hof is een bevestiging van wat al enige tijd bekend is:
de Muur is illegaal. Al op 27 oktober 2003 nam de Algemene Vergadering van
de VN resolutie ES-10/13 aan, waarin de Muur werd omschreven als zijnde "in
strijd met relevante bepalingen van het internationaal recht". De afgelopen
maanden hebben talrijke mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty
International, Human Rights Watch, Al-Haq en B'Tselem, maar ook het
Internationale Rode Kruis, de Muur gekwalificeerd als een schending van het
internationaal recht. Duidelijk is vastgesteld dat de Muur als maatregel ter
versterking van IsraŽls veiligheid alle legitimiteit ontbeert.


 

De gevolgen van de Muur voor de Palestijnen zijn inmiddels bekend. Zij
veroorzaakt op grote schaal mensenrechtenschendingen: honderdduizenden
burgers worden erdoor in hun bewegingsvrijheid belemmerd, verliezen de
toegang tot hun land en water en raken geÔsoleerd van werk, scholen en
ziekenhuizen. Duizenden Palestijnen, verpauperd en afkomstig uit enclaves
die zijn gecreŽerd door de Muur, hebben huis en haard verlaten en zich
elders moeten vestigen. Als de bouw van de Muur wordt voortgezet, dreigen
tienduizenden andere Palestijnen hetzelfde lot te ondergaan.


 

De politieke gevolgen van de Muur zijn niet minder verstrekkend. Het
merendeel van de nederzettingen in bezet gebied, illegaal volgens het
internationaal recht, en van de kolonisten wordt door de Muur bij IsraŽl
ingelijfd. Daarbij worden grote stukken Palestijns land de facto
geannexeerd. Uitvoering van de 'routekaart naar vrede' en het ontstaan van
een levensvatbare Palestijnse staat worden hierdoor onmogelijk en het
vooruitzicht op een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten
verdwijnt.


 

In het licht van de onwettigheid en catastrofale gevolgen van de Muur laat
het gedrag van de EU-lidstaten ernstig te wensen over. Weliswaar hebben alle
lidstaten gestemd vůůr VN-resolutie ES-10/13 die IsraŽl oproept de bouw van
de Muur te staken en ongedaan te maken, maar in de praktijk zijn geen
maatregelen genomen om IsraŽl te bewegen hieraan gehoor te geven.
Ongehinderd en in versneld tempo kan IsraŽl de bouw van de honderden
kilometers lange Muur voortzetten, met alle humanitaire en politieke
gevolgen van dien. Ook de EU is in dat opzicht nalatig, hetgeen haar
medeverantwoordelijk maakt voor het onrecht dat de Muur veroorzaakt.


 

Gezien het gebrek aan handhaving is toe te juichen dat het Hof de
Verdragspartijen van de Vierde Geneefse Conventie, waaronder alle
EU-lidstaten, herinnert aan hun verplichting om IsraŽls naleving van de
Conventie te waarborgen. De Muur is een schending van dit verdrag, dat de
bescherming van burgers onder bezetting regelt.


 

In het belang van een rechtvaardige oplossing van het conflict en een
duurzame vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen, roepen de organisaties en
netwerken de EU en haar lidstaten op deze verplichting na te komen. Alle
nodige politieke, diplomatieke en economische middelen dienen ingezet te
worden, om IsraŽl te bewegen de bouw van de Muur onmiddellijk te stoppen en
het deel te ontmantelen dat al in bezet gebied is gebouwd. Alle gerelateerde
schade dient door IsraŽl gecompenseerd te worden.


 

De organisaties en netwerken waarderen dat Nederland het EU-voorzitterschap
wil benutten om een actieve rol te spelen bij het zoeken naar een oplossing
voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. In dit kader dient Nederland
binnen de EU overeenstemming tot stand te brengen over effectieve
maatregelen tegen de Muur, op basis van de verplichtingen van de lidstaten
onder het internationaal recht en de doelstellingen van de EU op het gebied
van de mensenrechten.


 

Voortbouwend op het advies van het Hof dienen de EU-lidstaten het nemen van
adequate maatregelen door de VN te ondersteunen, opdat alle schendingen van
het internationaal recht die het gevolg zijn van de bouw van de Muur worden
beŽindigd en vrede een kans krijgt. Een rechtvaardige vrede tussen IsraŽl en
de Palestijnen is alleen mogelijk zonder de Muur.


 

Bovenstaande verklaring en oproep wordt gesteund door de volgende
organisaties, groepen en platforms:


 

1.       Campagne tegen Wapenhandel
2.       Cordaid
3.       COS Nederland
4.       Edukans
5.       Een Ander Joods Geluid
6.       European Co-ordinating Committee of NGOs on the Question of
Palestine (netwerk)
7.       European Jews for a Just Peace (netwerk)
8.       ICCO
9.       IKV
10.   International Forum for Justice and Peace
11.   Internationale Socialisten
12.   Juristen voor Vrede
13.   Kerkinactie
14.   Landelijke Studentenbond
15.   Nederland Instituut Palestina/IsraŽl
16.   Nederlands Palestina Komitee
17.   Novib
18.   Palestijnse Gemeenschap Nederland
19.   Pauluskerk
20.   Pax Christi
21.   SIVMO
22.   Stichting Hope
23.   Stop de Bezetting
24.   Tiye International
25.   Trans National Institute
26.   United Civilians for Peace
27.   Vereniging Dienstweigeraars-AMOK
28.   Vrouwenalliantie
29.   Vrouwen in het Zwart
30.   Werkgroep Keerpunt
31.   Werkgroep Vrede van Raad van Kerken, Leusden
32.   YMCA
______________________________________________________________________


 

July 13, 2004
For Immediate Release


 

U.S. Peace Activist to Appear in Israeli Supreme Court on Thursday
Israeli MK requests meeting with GSS Director, Avi Dichter over policy


 

[Jerusalem] American peace activist Ann Petter who has been detained since
June 23 at Israel's Ben Gurion airport will appear on Thursday, July 15, at
9 a.m. before Judge Matza at the Supreme Court in Jerusalem (Sha'arei
Mishpat Street, Kiryat Ben Gurion, near Sacher Park). Petter was charged
with being a security threat to the State of Israel. She will be represented
by lawyers Leah Tsemel and Yael Berda.


 

Since Petter's detention, two more activists have been denied entry into
Israel and are locked up in a holding cell at Ben Gurion airport:  Christine
Grefer, a 46-year-old social studies teacher from Holland and Jamie Spector,
32, a Jewish-American social worker from San Francisco. It is rare for the
Jewish state to ban a Jew from entering.


 

Today, Israeli Member of Knesset, Roman Bronfman, visited the three ladies
in their holding cell and informed them of his efforts to protest the policy
of denying ISM volunteers and other peace activists entry into the country.
Bronfman has asked for a meeting with the Director of Israel's Security
Services, Avi Dichter.  Also, in a letter to the Attorney General, Bronfman
asks what is the "security threat" that Ann, Jaime and Christine pose,
stating that the real threat to Israel is coming from the right, not the
left.


 

Ann Petter is a 44-year old graphic designer from New York who planned to
attend a nonviolent peace march organized by the International Solidarity
Movement (ISM) in the Occupied Palestinian Territories. Petter arrived in
Israel with a video camera; she intended to document the work of
Palestinian, Israeli, and international peace activists, one of whom is
79-year old Holocaust survivor, Hedy Epstein.


 

For more information, or to schedule in interview, contact:
Huwaida at +972 54 747 3308 or +970-59-260-990
Ady at +972-54 643 1972
______________________________________________________________________ 

It's a Wall, and It's Illegal - and Dangerous (The view from inside)
July 14, 2004, Marwan Bishara


 

When the International Court of Justice in The Hague announced its ruling
against Israel in the case of the "security fence," I was in the company of
23 Palestinians and Israelis who had mounted a hunger strike in Jerusalem to
protest the Israeli wall. The moral clarity and legal strength embodied in
the court's advisory opinion gave us, and the rest of the world, an
abundance of food for thought.
The decision marks a triumph for justice and a victory for the Palestinian
people, whose decades of suffering has multiplied with the erection of the
900-kilometer barrier.
Not only is Israel walling in over a million Palestinians in separate
cantons, it is also walling out 200 thousand Palestinians living in 132
villages which will be sandwiched between the wall and the Green Line that
separates Israel from the West Bank. The wall functions as a demographic
fence - it incorporates the greatest number of Jewish settlers in Israel,
while separating Israel from a maximum number of Palestinians and leaving
the rest in a no-man's land.
For more than two years now, Israel's segregationist policies - in the form
of laws, barriers, barbed-wire fences, walls and over 130 military
roadblocks - have separated families, destroyed livelihoods and impeded
access to education and heath services. Israel's responsibility for the
human rights and living conditions in occupied territory was recognized by
Israel's own high court when it ruled that the government must change the
wall's path in two disputed areas.
This made the international court's ruling more pertinent and gave the
Palestinians renewed hope. The court demanded that Israel cease its breaches
of international law, dismantle the wall in its entirety and compensate the
residents for all damages.
The Palestinians' sigh of relief turned quickly into a stare of disbelief as
they watched American officials dismiss the landmark decision, following
Israel's outright rejection of it.
The Bush administration is promising to veto any resolution by the UN
Security Council based on the court's opinion. In other words, what the
dissenting American judge couldn't do on the international court, where the
other 14 members voted in support of the ruling, the United States intends
to do in the United Nations.
Such an irresponsible step would alienate what's left of America's friends
and allies and render the United States morally responsible for future
escalation of bloodshed in Palestine. Washington would also harm Israel's
long-term interest by helping Ariel Sharon transform occupation into
irreversible apartheid.
The Sharon government has utilized the "separation security fence" as
camouflage to maintain two separate systems in the West Bank: a superior and
prosperous one for the Jewish settlers who have total freedom of movement,
and an inferior and impoverished one for the Palestinians within the wall.
Israeli officials apparently reckon that the borders of a future Palestinian
entity will be drawn within the separation walls. The Palestinians would
then end up with half a state on half of the West Bank and in the Gaza
Strip.
The wall around Gaza has demonstrated that a "security fence" can fence in
the Palestinians without bringing security or stability to Israel. The
bloodiest confrontations, with the highest casualties and the heaviest
Israeli bombardments, have taken place in the Gaza Strip. Those claiming
that the West Bank wall has already helped prevent attacks against Israel
have only themselves to blame when a strangled West Bank overheats like
Gaza.
For all these reasons, the Security Council must take a stand. Will it send
the Palestinians a signal that international legality, not suicide bombings
or terrorism, is the weak man's weapon against injustice? Or will it signal
to Israel that it can continue to violate the Palestinians' basic rights
under the guise of the war on terrorism?
The United States should at the least try to convince Israel to erect its
wall on the Green Line. Otherwise, the United States will join Israel as a
state in breach and contempt of international law.


 

Marwan Bishara, a visiting professor of international relations at the
American University of Paris, is the author of "Palestine/Israel: Peace or
Apartheid?"


 

Source: International Herald Tribune

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |