______________________________________________________________________
NPK-info 05-05-2005- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
Today in Palestine!
   
Activiteiten
- 5 mei Palestina-stands op enkele bevrijdingsfestivals, uiteraard.
- Zaterdag 7 Mei 13 uur Amsterdam: demonstratie http://www.stopbush.nl/
  Palestinagroep verzamelt om 12.30 uur bij AH-supermarkt Museumplein
- Karavaan voor het recht, naar Palestina, in juli, bericht hierna.
   
15 May (Nakba Day) / http://www.badil.org/
On 15 May, Palestinians commemorate their forced displacement and
dispossession resulting from the establishment of the state of Israel and
demand the halt of ongoing evicition and implementation of their right to
return to their homes and properties in accordance with international law and
UN Resolution 194. Numerous additional events will be organized by
Palestinian community organziations in Palestine and in the exile. BADIL will
continue updates about these events.
   
Huisverwoestingen, ook binnen Israel
- http://www.linksprotest.nl/oorlog/articles/sakhim.htm
- Leven als Palestijn in Israėl
  http://vredesbeweging.nl/archief/tka05/inhoud.html
- Tweederangsburger in Israėl 
  http://www.rnw.nl/cgi/?app=expat&page=item&id=11319
   
NPK/WL, 5-5-2005
______________________________________________________________________

Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520
1001EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046
Website: www.palestina-komitee.nl
info: 071 522 75 00
 
P E R S B E R I C H T
22 april 2005
 
DIT JAAR NAAR JERUZALEM!
Karavaan naar Palestina 
 
Een jaar geleden (9 juli 2004) eiste het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat Israel de scheidingsmuur die het bouwt in de Palestijnse bezette gebieden ongedaan maakt, en zijn nederzettingen op Palestijns grondgebied ontmantelt. Deze eis werd overgenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004.
Israel weigert deze resolutie uit te voeren, en gaat juist  in versneld tempo door met de bouw van de muur evenals nieuwe nederzettingen op de Palestijnse Westoever. Ook investeert Israel nog steeds in de nederzettingen in Gaza.
Om hierop aandacht te vestigen vertrekt in juli een Europese Karavaan voor Gerechtigheid naar Palestina. De Karavaan eist dat Israel het internationaal recht respecteert en uitvoert! 
 
De Karavaan is een ambitieus Europees project dat door de Palestina-solidariteitsbeweging in Frankrijk is geļnitieerd. Het plan is dat de Karavaan met minstens 100 voertuigen op 5 juli vanuit Straatsburg (de zetel van het Europees Parlement) vertrekt en op 19 juli in Jeruzalem aankomt. De route zal gaan door grote steden als Genčve, Triėst, Zagreb, Sofia, Istanbul, Ankara, Aleppo, Damascus, en Amman. Via de Allenby-Brug wordt Jeruzalem binnengereden.
75 mensen uit verschillende landen in Europa, goed voor 20 auto’s, hebben zich al opgegeven voor de reis. Nederlandse deelnemers aan de Karavaan zullen op 4 juli naar Straatsburg vertrekken. De reis vanaf Nederland is ruim 4000 kilometer.
 
Er zullen op verschillende plaatsen in Nederland informatieve bijeenkomsten worden gehouden over dit initiatief. Het Nederlands Palestina Komitee is in ons land penvoerder voor de Karavaan.
 
Wilt U meer weten over deze Karavaan? Klik dan op http://caravane.palestine.free.fr/

In Nederland kunt U contact zoeken door een e-mail aan: karavaan_jeruzalem@hotmail.com

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |