______________________________________________________________________
NPK-info 8 juli 2005 - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________


9 juli 1 jaar ICJ-advies over de apartheidsmuur / Nederland gedoogt Israel's muurbouw en bezettingspolitiek.
Muur-actualiteit, zie o.a.
- http://stopthewall.org/
- Israel does not want peace, Adri Nieuwhof and Bangani Ngeleza
http://electronicintifada.net/v2/article3975.shtml

- Against the Wall
http://www.labournet.net/default.asp
Oproepen
- Palestinian Civil Society Calls for Boycott, Divestment and Sanctions against Israel
Until it Complies with International Law and Universal Principles of Human Rights. 9 July 2005
http://www.badil.org/Boycott-Statement.htm
Diverse Europese anti-muur-acties, met NPK-deelname
- 5 juli vertrok de Karavaan voor het Recht uit Straatsburg naar Palestina
http://www.eutopic.lautre.net/coordination/article.php3?id_article=336
- 7 juli Start Europese Sanctiecampagne door ECCP, zie NPK-verklaring hierna.
http://www.against-the-wall.org
- Petitie-actie tegen de muur, zie SIVMO-bijlage
http://www.groenlinks.nl/actie/muur/ondertekening

Bezoek deze zomer Palestina; diverse opties
- VIA (Vrijwillige Internationale Aktie), zie hierna
Plus vlaggenproject tegen de muur
- Freedom Summer Palestine 2005

http://www.palsolidarity.org/action.htm
Give Voice To The Palestinian Call For Freedom

ISM-achtergronden / Neta Golan
- http://english.aljazeera.net/NR/exeres/058C3B30-C001-4410-95A0-B50261E649A9.

Meer over Sancties en boycot
- Palestinian Civil Society Calls for Boycott, Divestment and Sanctions against Israel Until it
Complies with International Law and Universal Principles of Human Rights, PNGO, June 9, 2005
http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/activism/news/pngo_divestment.htm
- Soemoed mei/juni 2005 over academische boycot
http://www.xs4all.nl/~npk/Soemoed/redactioneel.333.htm
Nuttige informatie voor universiteiten en hogescholen

Hope for the Future - An Interview with Amal Jadou
http://www.ifamericansknew.org/cur_sit/amal.html

NPK/WL, 8-7-2005
______________________________________________________________________

Nederlands Palestina Komitee Persbericht

Postbus 10520
1001 EM Amsterdam
020-6246046
npk@xs4all.nl
http://www.palestina-komitee.nl


9 juli 2004 - 9 juli 2005


Een jaar na de veroordeling door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag van de bouw van de Muur door Israel op de bezette Westelijke Jordaanoever

Zaterdag 9 juli is het een jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag - een instelling van de Verenigde Naties en de hoogste juridische instantie in de statengemeenschap - uitspraak deed over de bouw door Israel van een rond 650 km. lange muur/hek op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het ICJ veroordeelde niet alleen de bouw, maar sommeerde Israel tevens de bouw onmiddellijk te staken, het reeds gerealiseerde deel af te breken en getroffen Palestijnen schadeloos te stellen. Het ICJ-advies is vervolgens met een overgrote meerderheid door de Algemene Vergadering van de VN overgenomen.

In februari van dit jaar heeft de Israelische regering in de vorm van een 170 pagina's lange schriftelijke reactie de uitspraak van het ICJ formeel naast zich neergelegd: Deze zou gebaseerd zijn op 'partial, outdated information and should therefore be disregarded' (Ha'aretz van 7 febru­ari).

Op zich hoeft het geen verbazing te wekken dat de aangeklaagde partij zich zodanig opstelt. Wèl dat de meeste lidstaten van de Verenigde Naties - waaronder Nederland - het er kennelijk dan maar bij willen laten zitten, terwijl - overeenkomstig het VN-Handvest - op hen de verplichting rust om zorg te dragen voor implementatie van ICJ-uitspraken.

Wij moeten constateren dat het achterliggende jaar van dit laatste geen sprake is geweest. Dat op Nederlands grondgebied niet alleen het ICJ, maar sinds enkele jaren tevens het Internationaal Strafhof is gehuisvest, heeft voor de Nederlandse regering kennelijk geen extra aansporing gevormd om tot actie over te gaan. Daarmee draagt zij bij aan de verdere uitholling van de internationale rechtorde en stelt Israel, dat sinds jaar en dag diezelfde rechtsorde met voeten treedt, in staat vrijuit te gaan. Tot schade van de Palestijnen.

Op deze 9e juli, bij het van start gaan van een protestcampagne op Europees niveau, roepen wij de Nederlandse bevolking op om tegen deze gang van zaken te protesteren en aan te dringen op het nemen van politieke en economische maatregelen, waaronder sancties, tegen Israel. Dat kan door bijgevoegde petitie te ondertekenen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met K. Wagtendonk: 020-6411372

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGN THE PETITION

As members of the civil society of an EU member state, we urge our Minister of Foreign Affairs, the Council of the European Union and the United Nations to take political and economical measures, including sanctions, to prevent Israel from continuing the construction of the wall and to force it to respect the ICJ Advisory Opinion.

Pressure on Israel is more imperative than ever if peace based on international law is to be achieved. Therefore, we are asking for:
the suspension of the EU-Israel association agreement
a total cessation of military agreements and exchanges with Israel
the EU member States and the World Bank not to provide any research, coordination or funds for building tunnels and gates, which supports the situation created by the construction of the Wall
We require from Israel, as well as from our government, fulfilment of their obligations as set out in the Advisory Opinion, which endorses the rules of the Fourth Geneva Convention and all the relevant UN Resolutions.

Petition initiated by the European Coordinating Committee of NGOs on the question of Palestine (ECCP) and to be sent back to [national platform].

You can also place your signature on http://www.against-the-wall.org

U kunt uw handtekening ook per post toezenden aan het Nederlands Palestina Komitee

______________________________________________________________________

----- Original Message -----
From: Stichting SIVMO
To: sivmo@xs4all.nl
Sent: Thursday, July 07, 2005 3:02 PM
Subject: SIVMO bericht: onderteken petitie tegen de muur


Geachte geïnteresseerde,

Op 9 juli 2005 is het precies één jaar geleden dat het Internationale Gerechtshof in Den Haag (ICJ, International Court of Justice) een uitspraak deed over de bouw van het Israelische “veiligheidshek” langs en op de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Het was de Algemene Vergadering van de VN die in december 2003 het ICJ verzocht een uitspraak te doen over de juridische consequenties van de bouw van de muur. De 15 rechters van het Hof, uitgezonderd de Amerikaanse rechter Thomas Buergenthal, veroordeelden de muur die Israel op de Westelijke Jordaanoever bouwt omdat Israel hiermee het internationaal recht schendt door beperkingen op te leggen aan de bewegingsvrijheid van de Palestijnen, en aan hun vrijheid werk te zoeken, onderwijs te volgen en gezondheidszorg te ontvangen. Verder stelde het ICJ dat de muur - het Hof heeft het duidelijk over een muur en gebruikt dus niet het door Israel gehanteerde woord "veiligheidshek" - dient te worden afgebroken en dat de Palestijnen die er schade door hebben geleden hiervoor financieel gecompenseerd moeten worden.

De situatie nu, één jaar later, ziet er nog steeds uiterst zorgwekkend en frustrerend uit. De Israelische regering heeft de uitspraak van het Hof naast zich neergelegd en gaat met een beroep op de veiligheid van de Staat Israel door met de bouw van de muur. Ondanks de uitspraak van het ICJ heeft de internationale gemeenschap Israel tot nu toe niet op andere gedachten kunnen brengen.
Daarom doen verschillende Israelische vredes- en mensenrechtengroepen waar SIVMO mee werkt, zoals Ta’ayush en Gush Shalom, een dringende oproep aan diezelfde internationale gemeenschap de overduidelijke uitspraak van het Hof serieus te nemen en Israel te dwingen tot implementatie ervan. Ook vragen de groepen de uitbreiding van Israelische nederzettingen en de confiscatie van Palestijns land ten behoeve van de bouw van de muur onmiddellijk te beëindigen.
Verder doen de groepen een beroep op de Israelische bevolking zelf. In een verklaring van 6 juli stelt de Israelische vredesgroep Gush Shalom:
‘Dit is een cruciale tijd voor Israeli’s om te demonstreren tegen de muur, juist nu Sharon een poging onderneemt de aandacht af te leiden van de bouw en uitbreiding van nederzettingen op de Westoever, gedurende de ontruiming van de nederzettingen in de Gazastrook.’
Het komende weekend worden er diverse demonstraties georganiseerd in Israel en de Palestijnse gebieden.

Ook u kunt uw stem laten horen tegen de bouw van de muur en de Nederlandse regering eraan herinneren dat Israel zich dient te houden aan de uitspraak van het Internationale Gerechtshof. U kunt daarvoor terecht op de website: http://www.groenlinks.nl/actie/muur/ondertekening

De petitie die u hier vindt is een initiatief van de Midden-Oosten werkgroep van Groen Links en staat open voor iedereen. U ondersteunt verder op geen enkele manier het werk van Groen Links. Het is slechts bedoeld als pressiemiddel naar de Nederlandse regering toe.
Laat uw stem horen!


Stichting SIVMO
(Steuncomité Israelische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisaties)
Postbus 15823
1001 NH Amsterdam
Tel: 020 - 67 58 925
E-mail: sivmo@xs4all.nl
www.xs4all.nl\~sivmo

SIVMO foundation
(Supportcommittee Israeli Peacegroups and Human rights Organisations)
PO Box 15823
1001 NH Amsterdam
The Netherlands
Tel: ++-31 - (0)20 - 67 58 925
E-mail: sivmo@xs4all.nl
www.xs4all.nl\~sivmo

______________________________________________________________________

Met VIA (Vrijwillige Internationale Aktie) naar Palestina

VIA is de Nederlandse tak van de internationale vredesorganisatie SCI. Wereldwijd organiseren takken en partners korte projecten, waaraan mensen als vrijwilliger deel kunnen nemen. Ook in Palestina worden projecten georganiseerd. VIA zendt ervaren, gemotiveerde vrijwilligers, met kennis van de situatie uit naar deze projecten. Interesse? Neem contact op met het VIA kantoor of rechtstreeks met lokienmail@yahoo.com.

Een werkkamp bestaat uit 2 a 3 weken werken samen met de locale bevolking en daarnaast is er altijd een studie onderdeel, wat vaak zal gaan over leven onder de bezetting, maar ook de culturele achtergrond van de Palestijnen komt uitgebreid aan bod. Hieronder volgen kort alle projecten. Meer informatie is te vinden op de VIA site: www.via-nl.nl.

In solidarity with Palestinian farmers, Beit Duqqu Village, Palestine
16 juli - 30 juli 2005
Vrijwilligers helpen het 'Community Center', dat allerlei activiteiten organiseert (educatief, cultureel, artistiek) voor alle bevolkingslagen. Het werk zal ook bestaan uit het helpen van lokale boeren bij de druiven oogst, samen met Palestijnse vrijwilligers en het beschermen van de oogst.

Arab-Israeli Communities, Eilabun, Israel
1 augustus - 15 augustus 2005
Eilabun is een Arabisch dorp in het Oosten van Galilee, met een gemengde Christen/Moslim bevolking. Vrijwilligers helpen bij het opknappen van het dorp en met het organiseren van jongerenactiviteiten, waarbij interculturele uitwisseling centraal staat.

The Holy City is open for all, Old City of Jerusalem, Palestine
12 augustus tot 26 augustus 2005
Burj al Luq Luq (Ooievaars Toren) is een centrum gesticht in 1990 voor de lokale bevolking en om te voorkomen dat de Israëlische autoriteiten een stuk van het Moslim Kwartier confisceren. Vrijwilligers helpen met planten van bomen, verven, renovatiewerkzaamheden.

Solidarity against the Wall, Bethlehem, Palestine
3 september - 17 september 2005
Het project Tent of Nations organiseert Projecten voor jongeren, waarbij interculturele uitwisseling centraal staat. Vrijwilligers werken op het land en houden zich bezig met het vlaggen project. Dit project heeft honderden vlaggen van over de hele wereld verzameld met een statement tegen de muur. Er wordt een tentoonstelling georganiseerd, media aandacht gezocht en hopelijk worden de vlaggen uiteindelijk aan de muur bevestigd.

Olives harvest, Bethlehem, Palestine
10 november - 24 november 2005
Het project Tent of Nations organiseert Projecten voor jongeren, waarbij interculturele uitwisseling centraal staat. Het project bezit een groot stuk landbouwgrond dat dreigt geconfisceerd te worden. Al 12 jaar lang vechten zij in een rechtszaak voor behoud. Aanwezigheid van internationale vrijwilligers is essentieel om confiscatie te voorkomen. De vrijwilligers helpen onder andere bij de Olijven oogst.

Activities with Orphans, Aqaba, Jordan
18 november 2005 - 2 januari 2006
Aqaba is een nieuw jongeren initiatief in Jordanië, dat allerlei projecten organiseert voor degenen die het nodig hebben. Vrijwilligers zullen activiteiten organiseren voor de kinderen in het SOS Kinder Dorp in Aqaba.

Stop occupying Christmas, Jericho, Palestine
16 december - 31 december 2005
Vrijwilligers helpen bij oogsten, laden en verkopen van wintergewassen en het herstellen van land dat door Israëlische bulldozers is beschadigd. Samenwerking met General Union of the Palestinian Peasants and Agri Coop Jericho, dat opkomt voor de boeren in Palestina. Kerst in Jeruzalem and Bethlehem.
______________________________________________________________________

Vlaggen Project tegen de Muur

*** Het is nog steeds mogelijk om vlaggen in te zenden ***

Het Vlaggen Project wordt georganiseerd door VIA's partner IPYL (International Palestinian Youth League) in Hebron, als actie tegen de muur.

Het idee voor het Vlaggen Project ontstond in de zomer van 2004, tijdens een zomerkamp georganiseerd door IPYL. Tijdens zulk soort kampen, komen vrijwilligers vanuit de hele wereld bij elkaar om gedurende enkele weken samen te werken en te leven. Dit kamp vond plaats in Beidukku, een dorpje vlak bij Jeruzalem. Naast Palestijnse jongeren deden 22 internationale vrijwilligers mee, uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Italië, Engeland, Japan, Schotland en Duitsland. De deelnemers besloten een symbolisch protest te organiseren tegen de bouw van de muur: Zij zetten het Vlaggen Project op. In samenwerking met een studentenorganisatie in Rome werd het idee verspreid: Iedereen kan zijn of haar eigen vlag maken met een statement tegen de muur. Alle vlaggen worden naar Rome gestuurd, waar ze aan elkaar genaaid worden en vandaar uiteindelijk naar Palestina gebracht. Daar zal de lange vlag als een symbolische actie aan de muur bevestigd worden.

Momenteel zijn al ruim 1000 kleurrijke en kunstzinnige vlaggen van over de hele wereld verzameld. Een aantal exemplaren valt te bezichtigen op de website van de studentenorganisatie www.studenticontrolaguerra.info.

Ook in Nederland zijn er vlaggen beschilderd. De originele deadline voor het inzenden van de vlaggen is verschoven, wegens twee redenen:

- Allereerst het grote succes van de actie en de vele vragen om de deadline te verschuiven;

- Ten tweede omdat de organisatie zich realiseerde dat het zonde was om de ingezonden vlaggen (vaak echte kunstwerken!) zomaar aan de muur te hangen, waarna ze waarschijnlijk snel vernietigd zullen worden.

Vandaar dat er nu een klein tweede project is toegevoegd:

Het oorspronkelijke idee voor het ‘Flag Project’ is ontstaan op een internationaal werkkamp, met internationale en Palestijnse vrijwilligers. Het vervolg zal nu ook plaatsvinden in de vorm van een internationaal werkkamp. Gedurende twee weken, zal een groep vrijwilligers aan de slag gaan met het project. Daarnaast zal er ook in de omgeving van Bethlehem op het land gewerkt worden. De vrijwilligers organiseren een expositie van de vlaggen/kunstwerken in een Cultureel Centrum in Bethlehem. Zo kunnen meer mensen van de creaties en de getoonde solidariteit genieten. Tevens zal er nog meer media aandacht gezocht worden.

Het opbouwen van deze expositie vindt plaats tijdens een werkkamp: Solidarity against the Wall, PS-IPY-2-02, in september 2005. Hieraan kunnen ervaren vrijwilligers, met kennis van de situatie in Palestina deelnemen. Voor meer informatie over aanmeldingen mail vianl@xs4all.nl of lokienmail@yahoo.com.

Uiteindelijk is het nog steeds de bedoeling om alle vlaggen aan de muur te hangen. Maar realiteit leert dat deze vlaggen snel verwijderd en vernietigd zullen worden. Tevens kost het (onder meer door het groot aantal ingezonden vlaggen) veel voorbereidingstijd en wil de organisatie zoveel mogelijk media ter plaatse hebben. Aan het einde van het werkkamp zal in elk geval een poging worden ondernomen.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk media aandacht te krijgen bij het plaatsten van de vlag. Internationale media hebben al aangegeven aanwezig te zullen zijn, maar meer aandacht is altijd welkom. Mensen die informatie over het project willen verspreiden, of ideeën hebben voor media aandacht, kunnen contact opnemen met de projectleider Hisham: hisham_ipyl@hotmail.com.

Iedereen kan nog steeds een vlag insturen, als teken van solidariteit en als protest tegen de muur. Ook mensen met minder creatieve capaciteiten zijn van harte welkom om hun creatie in te zenden.

Je kan heel makkelijk zelf een vlag maken. Er is een aantal richtlijnen opgesteld, omdat alle vlaggen aan elkaar genaaid zullen worden:


- De afmetingen zijn 1 meter (lengte) bij 85 centimeter (hoogte);

- Op de vlag staat een duidelijk statement tegen de muur, in het Engels, zoals ‘NO WALL’;

- Onder het statement kan men in de eigen taal een statement toevoegen, waarin men de reden voor het inzenden van de vlag uit, zoals ondersteuning voor het Palestijnse volk, argumenten tegen de muur, etc.;

- Onderop dient het land (of de organisatie) vermeld te worden waar de vlag vandaan komt, zoals 'PEOPLE OF ITALY'.

De vlaggen kunnen worden opgestuurd naar:

Yap

Via Marco Dino

Rossi, 12\g

00173 Roma

Italy

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |