______________________________________________________________________
NPK-info 09-04-2005- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
Karma Nabulsi sprak op de Dag van het Land te Vlaardingen; zie van haar
  - Britain and Europe are funding Israel's occupation and expansion 
 
   
http://www.guardian.co.uk/israel/comment/0,10551,1427740,00.html
  Te Vlaardingen gepresenteerde initiatieven
  - Plant een Olijfboom info@plant-een-olijfboom.nl
  - Medisch Zorgproject in Nablus vanmaasoevertotwestoever@hetnet.nl
    of 06-3056.5296
De uitstekende EAJG-conferentie over Israelische oorlogsmisdaden leverde o.a. een sterke impuls op voor de verdere dossiervorming zodat zeker "hoofdverdachten" [Sharon, Mofaz,....] bij eventuele binnenkomst in Nederland - of Europa - direct zijn voor te geleiden.
 
Actueel
- NPK-persverklaring over deelname premier Balkenende aan CIDI-conferentie maandag, zie hierna.
- Remember Deir Yassin 1948
- Tariq Shadid: The Legacy of the Nakba-Deniers
- BADIL Putrajaya Action Plan for 'Peace in Palestine', hierna
- John Petrovato: Israeli Attacks
- Eye on Palestine 
- Settlers took over a home in old Hebron [voorbeeld van dagelijks "gebeuren"] 
- Israeli racism, zie hierna
 
         
Activiteiten
- 11 april Rotterdam
- 23 april Amsterdam 16 uur Amira Hass in De Balie
- www.vrouweninhetzwart.nl; site wordt nog bijgewerkt
 
NPK/WL, 9-4-2005
______________________________________________________________________
 
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
Press release, 8 April 2005 (E/11/05)

Civil society groups say respect for human rights critical to Middle East
peace

Putrajaya Action Plan for 'Peace in Palestine'

 Unless justice is done to the Palestinian people, there can be no security
for the people of Israel. This is why the restoration of the inalienable
rights of the Palestinian people is a vital pre-condition for peace not only
in the Middle East but also in the world at large.  This was the conclusion
of civil society groups meeting in Malaysia at the end of March 2005.

The conference came on the heels of UN Secretary-General Kofi Annan's report
(In Larger Freedom) on UN reform and implementation of the Millennium
Declaration in which the Secretary-General also affirms the linkage between
human rights, development and security.  Unless all these causes are
advanced, none will succeed. 

Conference participants adopted a 10-point plan (Putrajaya Action Plan) to
coordinate activities of civil society organizations in the south based on an
understanding that the root cause of the Israeli-Palestinian conflict is the
Israeli occupation from 1948 onwards of Palestinian land and the consequent
subjugation and oppression of the Palestinian people.

The plan reflects current global sentiments in favor of a two-state solution,
but does not preclude the eventual emergence of a single unified democratic
state if it is in consonance with the wishes of the majority of Palestinians
and Israelis. It recognizes that refugees should be allowed to return to both
Israel and the new Palestinian state while those who choose to remain in
their land of domicile should be allowed to do so. And it affirms the role of
selective boycotts and divestment from Israel to ensure Israel's complete
withdrawal from the 1967 occupied Palestinian territories.

A complete copy of the Putrajaya Action Plan, as well as more details about
the conference are available on
www.worldcivilsociety.com/re.asp

--
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
PO Box 728, Bethlehem, Palestine
Telefax: 00972-2-2747346
info@badil.org - www.badil.org
_______________________________________________
Badil-english mailing list
Badil-english@p-ol.com
http://mail.p-ol.com/mailman/listinfo/badil-english
______________________________________________________________________
 
Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520
1001EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046
Website: www.palestina-komitee.nl
email: npk@xs4all.nl
info: 020 6246 046 of 64 11 372
of 06 18 545 298

Persbericht

Betreft: Brief aan premier Balkenende i.v.m. zijn deelname viering 30-jarig bestaan CIDI op 11 april 2005

De heer Balkenende opent in zijn functie van premier maandag 11 april een conferentie vanwege het 30-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie over IsraŽl (CIDI).

Tijdens deze conferentie staan ondermeer de relatie tussen IsraŽl en de joden in de diaspora, het belang van IsraŽl voor de joodse gemeenschap in Nederland alsmede het Midden-Oosten-conflict centraal.

Naar aanleiding van de geplande deelname van de premier aan de CIDI-conferentie heeft het Nederlands Palestina Komitee de premier geschreven dat wij van mening zijn dat zijn prominente aanwezigheid namens de Nederlandse regering ongepast is, aangezien hij hiermee sterk de schijn oproept vooral de Israelische bezettingspolitiek te steunen gezien het door het CIDI met Israel bestrijden van de recente itspraak van het Internationaal Gerechtshof over "de muur". Israel gaat, met CIDI-steun, door met de internationaal [door VN, EU en Nederland] veroordeelde bouw van de muur en met de bouw van duizenden kolonistenwoningen in nederzettingen in bezet gebied. Premier Balkenende's bijdrage ondersteunt feitelijk schending van het internationaal recht; lastig uit te leggen door de "gastheer" van het Internationaal Gerechtshof lijkt ons.

Wij gaan ervan uit dat premier Balkenende, mocht hij toch gaan, allereerst en vooral, met verwijzing naar het oorlogsverleden hier, benadrukt dat Nederland zich sterk inzet voor een blijvende en florerende aanwezigheid van de joodse gemeenschap in Europa en vooral ook in Nederland.

Wij gaan er ook van uit dat hij als premier stelt dat IsraŽl gehouden wordt aan internationale gedragsnormen en -regels en zich moet terugtrekken [inclusief "de muur" en 400.000 kolonisten] uit alle in 1967 bezette gebieden conform het officiŽle standpunt dat Nederland inneemt in zowel Europees als VN-verband. Slechts via die route kan een rechtvaardige vredesregeling tot stand komen.

Te noemen is verder nog e.e.a. vanwege de door het CIDI opgeworpen vragen over de relatie tussen de joodse en moslim gemeenschap, de situatie na de aanslag van 11 september 2001, antisemitisme en onveiligheid. Wij willen eraan herinneren dat met name de bezetting en annexatie door IsraŽl van het merendeel van het Palestijnse grondgebied, alsmede de "behandeling" van de Palestijnse bevolking in IsraŽl sinds 1948 [grotendeels verdrijving, discriminatie voor wie bleef] en in de in 1967 bezette Palestijnse gebieden [met grootscheepse kolonisatie], van aanzienlijk grotere invloed is op de relatie tussen moslims, christenen en joden en eventuele gevoelens van onveiligheid, dan "de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar". Bekend is dat IsraŽl een lange staat van dienst heeft waar het gaat om het ongestoord schenden van fundamentele Mensenrechten, het Humanitair Recht en Internationaal Gewoonte Recht. Te verwijzen valt - zeker op een conferentie - naar een veelheid van bekende geschonden VN-resoluties. De meest recente is de door de VN met Nederlandse steun overgenomen ICJ-uitspraak over "de muur". Schending van internationaal recht schept onveiligheid; gedogen daarvan nog meer.

Voor het NPK
Wim Lankamp, voorzitter
______________________________________________________________________
 

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |