______________________________________________________________________
NPK-info 10-06-2005- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
Actie over dreigende huisverwoestingen door Israel zorgt voor Kamervragen, zie hierna.
Zonet gaf Radio 1 aandacht aan die zaak, maar wel alsof het iets geïsoleerds is met wat verhuisproblemen.
Doorgaan Kamerleden te benaderen [en flyeren bij de Kamer kan ook] over
  en 38 jaar verwoestende bezetting van WestBank en Gazastrook.
- Israel's ongestoord doorbouwen aan de internationaal [ICJ, VN] scherp veroordeelde apartheidsmuur
  Door Kamermeerderheid en regering "vergeten", pas 57 jaar ...
   
Stop racisme in Palestina
   Deelnemen aan CPT mogelijk: CDA-idee
  Acties tegen apartheidsmuur zoals in Arab Ramadin
- "Developing" Israeli Apartheid: The World Bank, International Aid and The Ghettoization of Palestine
  http://stopthewall.org/analysisandfeatures/921.shtml
- Against Sustainable Apartheid and Occupation: For Effective Support For Palestine
Stop racisme in Nederland
- Actie 11 juni in Rotterdam, zie hierna
  en www.samentegenracisme.nl 
    
Arab Film Festival, nog een kans in Amsterdam http://www.kriterion.nl/
   
NPK/WL, 10-6-2005
______________________________________________________________________
 
Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken
 
1)         Bent u op de hoogte van de voortgaande huisverwoestingen van Arabieren in o.m. Oost-Jeruzalem?[1]
 
2)         Is het waar dat de gemeente Jeruzalem van plan is om een hele wijk van 88 Arabische huizen in Silwan, Oost-Jeruzalem te verwoesten? Wat is hiervoor de reden?
 
3)         Acht u dit voornemen in overeenstemming met verschillende internationale afspraken waaronder de Geneefse Conventies maar ook bijvoorbeeld de ‘Routekaart naar vrede’, de aanbevelingen van de Or-Commissie en de Commissie Lapid?
 
4)         Wat gaat u, zowel bilateraal als in EU-verband doen om de gemeente Jeruzalem/Israël ervan te weerhouden deze huizen van Arabische inwoners te verwoesten?
 
5)         Kunt u enkele concrete voorbeelden geven van de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Lapid, waarop het Israëlische Ministerieel Comité voor de niet-Joodse sector zou moeten toezien en die door de Nederlandse regering nauwlettend wordt gevolgd?[2]
 
6)         Vindt u de opstelling van Israël in de constructief-kritische dialoog die u o.a. met hen aangaat constructief terwijl zij blijkbaar doorgaat met het verwoesten van Arabische huizen en het bouwen van de afscheidingsmuur? Welke concrete resultaten zijn er in deze constructief-kritische dialoog geboekt?
 
7)         Wat zijn concrete uitkomsten uit het overleg in het kader van het EU-associatieakkoord en het Actieplan in het raamwerk van het Europees Nabuurschapsbeleid waarin de positie van de Arabische minderheid eveneens aan de orde zou moeten komen?
 
8)         Bent u bereid om, in het kader van uw verantwoordelijkheid als partij bij de Geneefse Conventie, onderzoek te doen naar en/of een dossier te gaan vormen over deze schendingen van het internationaal recht om zo de verantwoordelijken mogelijkerwijs op enig moment voor de rechter te brengen? Zo neen, waarom niet?
 
9)         Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden? Zo neen, waarom niet?

[1] NRC Handelsblad, 01.06.2005 ‘Het is niet joods wat we daar doen’ & http://electronicintifada.net/v2/article3901.shtml?url
 
[2] zie ook Aanhangsel bij de Handelingen 2004-5, nr. 1314
______________________________________________________________________
 
-----------------------------------------------
Manifestatie tegen fascistische NA in Rotterdam
-----------------------------------------------

Voor Tolerantie en Verdraagzaamheid!
Tegen Haat en Verdeeldheid!

Manifestatie Rotterdam 11 juni
Tijd: 13.00 uur.
Plaats: Kreekhuizerlaan (bouwlocatie van de Moskee), Ijsselmonde

Op zaterdag 11 juni wil de neo-fascistische Nationale Alliantie (NA) demonstreren in Rotterdam. De NA grijpt de bouw van een Surinaamse moskee in de wijk Ijsselmonde aan om haar boodschap van haat uit te dragen.

In haar propaganda gebruikt NA symbolen uit de nazi-tijd. In haar manifesten keert ze zich tegen 'joden en moslims', laat ze zich kleinerend uit over de herinnering van de holocaust door o.a. te beweren 'de wereld begint het "6 miljoen" beu te worden' en belooft ze 'een blanke toekomst'. In het introductie manifest valt te lezen dat "het Nederlandse volk op het punt staat uit te sterven (...) Wij geloven zodoende niet in de multiculturele samenleving die ons eerwraak, inteelt en zinloos geweld bracht".

Dit is een ernstige zaak, NA wil duidelijk verdeeldheid zaaien tussen autochtoon en allochtoon, moslims en niet-moslims. Ze gebruikt de antimoslim-stemming in de politiek om haar eigen fascistische ideologie te propageren. We mogen dit niet toestaan. Juist nu we met
zijn allen 60 jaar bevrijding van de Nazi's hebben herdacht. We moeten waken dat zoiets nooit meer gebeurt. We willen geen fascisten in onze buurt. Daarom roepen we iedereen die tegen racisme en fascisme is op om zijn stem te laten horen.

Om te laten zien dat we ons als burgers niet laten verdelen en het onacceptabel is dat neo-Nazi's in onze straten marcheren, organiseren we een manifestatie. Diverse sprekers en lokaal betrokkenen zullen hier een tegengeluid laten horen en oproepen voor solidariteit en tolerantie.

Brahim Bourzik, Raadslid Rotterdam Benji de Levie, Palestina Komitee Rotterdam
Carrie, Dominee Hans Visser, Paulus Kerk, Imad Al Kaka, journalist/'Meeting the enemy'
Mahjoub Benmoussa, Platform Buitenlanders Rijnmond, Miriyam Aouragh, Samen Tegen Racisme, Ineke Palm, Voorzitter SP Rotterdam.

Meer informatie:
www.samentegenracisme.nl

********************************************************************
Mensen die van buiten Rotterdam willen deelnemen kunnen om 12.00
verzamelen op treinstation Rotterdam-Lombardijen en gezamenlijk naar de
Kreekhuizerlaan vertrekken. Meer info via
stop_de_na@hotmail.com of contact@stopdehetze.nl
********************************************************************
 

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |