_______________________________________________________________________
NPK-info - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________


Today in Palestine: http://www.theheadlines.org/

Activiteiten, details hierna
17-10 Gent, 19-10 Haarlem, 28-10 Nijmegen

TV 17-10: BBC: Israel and the Arabs: Elusive Peace
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/elusive_peace/4268184.stm
De BBC-tekstschrijver heft het nog niet zo begrepen .....

Universal Jurisdiction - Fight Against Impunity
http://www.pchrgaza.org/files/campaigns/english/almog/main.htm
http://www.pchrgaza.org/files/campaigns/english/almog/KJM%20(4).pdf

The case for cultural boycott
Press Release, Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, 12 October 2005
http://electronicintifada.net/v2/article4244.shtml

NPK/WL, 17-10-2005
______________________________________________________________________

----- Original Message -----
From: Ilse Fannes
To: activiteiten@actieplatformpalestina.be
Sent: Thursday, October 13, 2005 4:32 PM
Subject: UITNODIGING AVI MOGRABI IN GESPREK MET DIRK VAN DER MAELEN OP 17 OKTOBER

Maandag 17 oktober 2005 om 20 uur
Film-Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent

Het Actieplatform Palestina nodigt uit
Israël en Palestina, gevangen in het conflict
Vertoning van videofragmenten en panelgesprek met Avi Mograbi en Dirk Van der Maelen

Op 18 oktober kan u tijdens het Filmfestival Gent de nieuwste film van de Israëlische docu- en filmmaker Avi Mograbi gaan bekijken: 'Avenge but one of my two eyes'. De avond voordien is hij te gast in het Film-Plateau Gent. Aan de hand van videofragmenten, geeft de regisseur ons een kijk op het handelen van het Israëlische leger en het denkpatroon van de soldaten. Zo is er de video 'Bil'in', een stadje waar wekelijks geweldloos protest tegen de Muur steevast eindigt in traangasgranaten en rubberen kogels van Israëlische zijde. 'The Hawara checkpoint', een video gemaakt door de Israel Defense Forces, waarin een soldaat vertelt wat hij doet en waarom, een video die duidelijk niet bedoeld was voor publicatie. Tot slot zijn er de 'Shovrim Shtika Testimonies' waarin soldaten, die vooral in Hebron gelegerd waren, anoniem getuigen hoe het gevoel van macht hun denkpatronen en handelen beïnvloedt. Stuk voor stuk videofragmenten die naar de keel grijpen. (Bron foto rechts: www.shovrimshtika.org)

Tijdens het tweede deel van de avond gaan Avi Mograbi en Dirk Van der Maelen , SP.a-fractieleider en ondervoorzitter van de commissie buitenlandse betrekkingen in gesprek met Ludo De Brabander (Vrede vzw). Ludo De Brabander gaat verder in op dienstweigeraars, de bezetting, de Muur en de nederzettingen. Wat zal de toekomst brengen en wat moeten de Belgische en Europese politici doen om het vredesproces op gang te trekken?

Als uitsmijter vertonen we 'Wait it's the soldiers, I have to hang up now', een kortfilm die zich afspeelt in april 2002. Avi is in Tel Aviv en telefoneert met de Belgisch-Palestijnse cineast George Khleifi in Ramallah. Op dat moment valt het Israelische leger binnen...

De ondertiteling en de gesprekken zijn engelstalig. Organisatie: Actieplatform Palestina i.s.m. Filmfestival Gent en het Film-Plateau Gent. De toegang is gratis maar reserveer uw zitje. Informatie en reservatie bij Ilse Fannes, 09 218 79 46, campagne@actieplatformpalestina.be

Over Avi Mograbi

In zijn films werkt Avi Mograbi aan de demystificatie van de Israelische samenleving. Hij doet dit door middel van een zeer ambivalente cinema, waarin hijzelf als verteller optreedt. Het gebeurt wel eens dat hij zijn eigen rol, die van zijn producer, of die van zijn vrouw moet verklaren.Deze schemerzones scheppen de ambiguïteit van zijn personage, een dualiteit tussen waarheid en leugen, tussen documentaire en fictie.
"Ik probeer geen onderscheid te maken tussen publieke evenementen en mijn persoonlijk leven. Het is zeker dat, samen met mij, veel van mijn landgenoten de bezetting van de Palestijnse gebieden onaanvaardbaar vinden. Maar ze laten dit politiek probleem niet in hun leven toe, ze doen er niets aan om iets te veranderen of er verantwoordelijkheid voor op te nemen." Mograbi maakt gebruik van een scherpe en lucide humor, zodat zijn films op die manier een ondervragingsinstrument ter ontmaskering van de constructie van leugen en fictie zijn. (foto en tekst van de website van Nova Cinema)

Avi's zoon Shaul Mograbi is een refusenik en zit momenteel opgesloten in een militaire gevangenis. Zijn straf wordt telkens verlengd.

Meer lezen
Avenge but one of my two eyes
The Shovrim Shtika Testimonies
Over het geweld in Bil'in

Ook nog te bekijken
Van 11 tot en met 22 oktober vindt in het culturele wooncomplex de Cirk in de Zebrastraat de tentoonstelling Sidelines plaats. Onder deze noemer zijn er foto’s te zien van Patti Smith, tekeningen van cultlegende Daniel Johnston en een video-installatie van de Israëlische filmmaker Avi Mograbi.

In het kader van A Look Apart zijn ook nog de dubbele voorstelling ICI ET AILLEURS + HOPEFULLY FOR THE BEST gaan bekijken, 2 films die het thema Palestina behandelen.
______________________________________________________________________

Breed Platform Palestina 35 jaar bezet (BPP)
Secretariaat BPP, Sint Anthoniesteeg 10, 2011 CW Haarlem
Tel 023 – 535 14 07, e-mail: bezetting35jaar@hotmail.com
www.stopdebezetting.nl, postgiro: 934 7857

Uitnodiging

Het Breed Platform Palestina 35 jaar bezet (BPP) nodigt sympathisanten en belangstellenden uit voor de :

Informatie en debatavond: ONTRUIMING GAZA : DE WEG NAAR VREDE ?

Tijd en plaats : 19 oktober 2005 van 20.00 tot 22.00 in het Mondiaal Centrum,
Lange Herenvest 122, 2011 BX in Haarlem. Toegang gratis

Het Palestijnse drama duurt nu al meer dan 60 jaar. Belangrijke vragen daarbij is of de ontruiming van Gaza
een doorbraak is op weg naar vrede en wat wij in Europa en met name in Nederland kunnen doen om de
economische ontwikkeling van een zelfstandig Palestina te bevorderen.

Avondvoorzitter: Karel van Broekhoven, oud wethouder Groen Links Haarlem

20.00 - 20.20 Inleiding door Bart Nooy, eindredacteur Sivmo over de geografie en historische
ontwikkeling van de Gazastrook.
20.20 - 21.00 Robert Soeterik, Midden Oosten deskundige van het MERA ( Middle East Research
Associates) gaat nader in op de vraag of de ontruiming van de Gazastrook een eerste stap
is naar een zelfstandige Palestijnse staat en een duurzame vrede. Belangrijke kanttekeningen
daarbij zijn of na de ontruiming van de Gazastrook ook de Westbank volgt en of er voor de
Palestijnen voldoende mogelijkheden zijn voor de opbouw van een economisch levensvatbare staat.
21.00 - 21.10 pauze met koffie en thee
21.10 - 21.50 Discussie met Robert Soeterik over de vraag wat wij in Nederland kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Palestina.

Met medewerking van :
Christoph Hahn, Joods Haarlem
Evert-Jan Grit, Pax Christi
Laurens den Dulk, Cordaid.
21.50 - 22.00 Gelegenheid tot het stellen van vragen uit de zaal en afsluiting

Meer informatie: Karel van Broekhoven 023 – 524 58 76,
______________________________________________________________________

Uitnodiging voor symposium over

"De Invloed van de Nederlandse Media op de publieke opinie over het conflict van Israël met de Palestijnen"
Vrijdagmiddag 28 oktober a.s. van 13.00 uur tot 18.00 uur
Hotel Belvoir (Hadrianus-zaal) in Nijmegen a/h Valkhof

Volgens velen is de berichtgeving over het conflict van Israël met de Palestijnen over het
algemeen te eenzijdig pro-Israël gekleurd. Een brede discussie daarover met de direct
betrokkenen is daarom zeker op zijn plaats.

Inleiders:
Jan Keulen: bestuurslid Dick Scherpenzeel Stichting en docent RU Groningen, situatie in ons land.
Conny Mus: journalist Midden Oosten van RTL4, situatie in Israël.
Tineke Bennema: journalist Omroep Brabant, deskundige Palestijnse Gebieden, situatie in de Bezette Gebieden.

Epiloog: Ruud Hoff: Hogeschool voor de Journalistiek in Utrecht.

Er zal ruime gelegenheid zijn voor discussie, onder leiding van Leon Wecke van de Universiteit Nijmegen.

Organisatie: regionale Werkgroep Midden Oosten te Vught en het Nederlands Palestina Komitee afd. Nijmegen.
Toegang: 5 Euro en een vrijwillige bijdrage voor de stichting Kifaia van Anja Meulenbelt voor haar medisch-sociale project in de Gazastrook.

Financiering van dit symposium wordt verzorgd door ICCO-Utrecht.
Hotel Belvoir ligt op 15 à 20 min. loopafstand van het NS station. Ook bereikbaar met de stadsbussen nrs. 2, 32 en 33
______________________________________________________________________

 

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |