______________________________________________________________________
NPK-info 18-01-2005- Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
______________________________________________________________________
 
 
Activiteiten
- 23-1 Rotterdam: Arafat-herdenking & Palestina-vooruitblik
  Details hierna - VPK-verkiezingspersbericht toegevoegd.
- Actie Medicijnen voor Gaza
 
Palestina-solidariteit wereldwijd
  Declaration Anti-War Assembly Hyderabad
Final Resolution - International Trade Union Action / met FNV
  http://congress.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991220330&Language=EN
 
Diverse berichten
- Like Zombies, NRG Ma'ariv Online, 11 January 2005, by Chen Kost-Bar
 
http://www.qumsiyeh.org/likezombies/
- Through Racist Eyes, Jaffer Ali, 11 January 2005
  
http://mobile.mediamonitors.net/content/view/full/12560/
  "The entire state of Israel has institutionalized racism because its charter is to preserve a
   Jewish character. Any other country in the world would be lambasted for such
   ethnic exclusionary premises. But in the US, Israel is celebrated."
- Israeli Activists, Intellectuals Recognize Right of Return
  http://www.jerusalemites.org/articles/press/press1/47.htm
- Zochrot to bring the Nakba into public consciousness
 
NPK/WL, 18-1-2004
______________________________________________________________________

Zondagavond 23 januari 2005 organiseren het Nederlands Palestina Komitee en de Palestijnse Gemeenschap in Nederland in samenwerking met de officiŽle Palestijnse vertegenwoordiging in Nederland de formele herdenking van het overlijden van de president van de Palestijnse Autoriteit Jasser Arafat.
Een herdenking ťn een vooruitblik.

Sprekers zijn onder andere de Palestijnse vertegenwoordiger Yusuf Habab, Midden-Oosten deskundige Robert Soeterik en Fatach voorzitter Faroek Kadoemi (onder voorbehoud). Tweede Kamerleden van in elk geval PvdA, SP en GroenLinks zullen deelnemen aan de vooruitblik. Muziek door Zaid Tajem en Hanien.

Datum en tijd: zondag 23 januari 2005; zaal open 18.00 uur met hapje en drankje; programma vanaf 18.15 uur.

Plaats: kerkzaal van de Pauluskerk, Mauritsweg 19, Rotterdam.

De toegang is gratis.

Meer informatie: info@rotterdamvoorpalestina.nl

______________________________________________________________________
 
----- Original Message -----
From:
vpk@belgacom.net
Sent: Tuesday, January 11, 2005 8:53 AM
Subject: FW: Persbericht - De Palestijnse presidentsverkiezingen

---------------------------------------
Van: Ludo De Brabander
Onderwerp: Persbericht - De Palestijnse presidentsverkiezingen
Datum: Maandag 10 Januari 18:02

Persbericht - Jeruzalem 10 januari 2005

De Palestijnse presidentsverkiezingen
Bevindingen van de gemengde Belgische observatiemissie

De Centrale Verkiezingscommissie (CEC) heeft in zeer moeilijke
omstandigheden onder militaire bezetting gezorgd voor een goed georganiseerd
verkiezingsproces. Uit de voorbereidingen bleek al de professionele aanpak.
Alleen de situatie in Jeruzalem en de beslissing om alsnog de
niet-geregistreerde kiezers te laten stemmen in een verlengde opening van de
kiesbureaus, zorgden voor enkele minpunten.
De IsraŽlische autoriteiten weigerden een normaal kiesverloop in Jeruzalem.
Eind vorig jaar sloten veiligheidstroepen de registratiebureaus. Daarbij
namen ze CEC-materiaal in beslag. Uiteindelijk konden slechts 5.362 op een
totaal van 197.000 Palestijnse inwoners van Jeruzalem zich registreren. Dat
betekent dat de meesten verplicht werden om te stemmen in een van de 12
kiesbureaus buiten Jeruzalem. Door de vele militaire controleposten in de
Westelijke Jordaanoever zorgde dat voor extra problemen. De
kiesverrichtingen in Jeruzalem zelf werden ernstig gehinderd en maakten
eerlijke verkiezingen onmogelijk. Deze vonden doorgang in vijf gewone
postkantoren terwijl de normale postactiviteiten gewoon doorgingen. Ons
observatieteam stelde het volgende vast (tussen 7 en 8u):
- de aanwezigheid van IsraŽlische veiligheidspersoneel voor, maar ook in het
postkantoor.

- de intimidatie van geregistreerde kiezers, met dreigingen dat deelname aan
de kiesverrichtingen k! on resulteren in het verlies van woonplaats in
Jeruzalem. Uit gesprekken bleek dat verschillende geregistreerde kiezers
niet wilden stemmen.

- de afwezigheid van (gekwalificeerd) CEC-personeel. De hele kiesverrichting
werd uitgevoerd door niet-getrainde postambtenaren

- zware schending van het kiesgeheim door beschikbaarheid van de kieslijsten
bij de IsraŽlische postautoriteiten, de afwezigheid van
privacy-kiesschermen, het bussen van de stembrieven door de ambtenaren zelf
en niet-verzegelde stembussen (die eigenlijk ordinaire postbussen waren).

Hanna Nassir, voorzitter van CEC, verklaarde vandaag dat IsraŽl een
symbolische strijd voerde met Jeruzalem als inzet. IsraŽl wil laten
overkomen dat er per brief wordt gestemd in plaats van stemmen in een
kiesbureau.

Van 8u tot 17u verspreidde ons vijftien-leden tellende observatieteam zich
over de districten Nabloes, Ramallah, Hebron en Betlehem. In de bijna 20
bezochte kiesbureaus waren we getuige van een perfecte organisatie en
verliep alles volgens de normale procedure. Alleen de luidruchtige
aanwezigheid van vooral Fatah-campagneteams voor sommige kiesbureaus was
niet volgens het boekje. Er zijn ook kleinere incidenten genoteerd, namelijk
mensen die op een eerder initmiderende manier werden aangespoord om voor
Mahmoed Abbas te stemmen.
Hoewel de controle aan de IsraŽlische militaire posten op de Westelijke
Jordaanoever was versoepeld, konden we een verhoogde militaire aanwezigheid,
'vliegende' controleposten (checkpoints waar er anders geen zijn) en
talrijke militaire pattrouilles waarnemen.

Om 17u begaf ons team zich naar een civiel registratiekiesbureau in Ramallah
na meldingen over chaotische toestanden. We vernamen dat het GEC zopas de
stemprocedure had veranderd door toe te laten dat niet-geregistreerde
kiezers zich alsnog konden laten registreren ook al waren ze niet terug te
vinden op de gewone burgerlijke lijsten. Volgens een van de kandidaten,
Mustafa Barghouti, is hem dit enkel mondeling meegedeeld en volgde er geen
schriftelijk bevestiging. Ons observatieteam stelde volgende
onregelmatigheden in dit kiesbureau vast :
 - voor het kiesbureau stond een grote groep drummende mensen van wie
verscheidene in uniform. Zowel buiten als binnen stonden gewapende mensen,
wat alleen kan op uitdrukkelijk verzoek van de CEC-verantwoordelijke.
-  mensen stapten gewoon binnen zonder de volgens de procedure voorziene
controle van de identiteitskaarten, noch de controle van de duimen op de
aanwezigheid van inkt gebruikt om de kiezers die reeds gestemd hebben te
identificeren.
- er was ook geen controle op de leeftijd. Ons observatieteam identificeerde
15 minderjarigen binnen het kiesbureau die de intentie hadden om te stemmen.
Eťn van hen had inkt op de duim en beweerde dat ook zijn vrienden al waren
gaan stemmen.
- we stelden vast dat de officiŽle lijsten niet meer gebruikt werden.
Kiezers werden handgeschreven aan de lijst toegevoegd na vertoon van hun
identiteitspapieren. Het ging om het veranderen van de procedure door de
CEC.
- Verschillende individuen demonstreerden of zagen hoe de inkt kon
verwijderd worden. De inkt liet een blauwe kleur achter, terwijl de inkt die
elders werd gebruikt onuitwisbaar bruin kleurde. Onze waarnemers zagen twee
kiezers die voor de tweede keer gingen stemmen.
Op de debriefing voor de observatoren vandaag zijn gelijkaardige feiten
vastgesteld in enkele andere civiele registratie kiesbureaus, zoals in de
Gazastrook.

Het CEC gaf vandaag bij monde van Hanna Nassir toe dat de onverwachte
beslissing om de kiesprocedure te veranderen tot deze chaotische toestanden
heeft geleid. Ons observatieteam meent dat de opening van de
kiesverrichtingen voor niet-geregistreerde kiezers de deur heeft opengezet
voor mogelijke fraude.
Ondanks deze problemen konden we vaststellen dat de meeste Palestijnen zeer
enthousiast aan de verkiezingen deelnamen. Uit onze gesprekken bleek een
enorme democratische wil en het verlangen om ooit in een normale
onafhankelijke rechtsstaat te wonen. Dit zowel langs de kant van de kiezers,
als van het CEC-personeel en de politieke militanten en kandidaten die we
tijdens ons verblijf konden spreken.

Ludo De Brabander
Lid observatieteam voor het Actieplatform Palestina, 11.11.11, Vlaams
Palestina Komitee en Vrede vzw - vanaf morgenmiddag 13u terug in Belgie en
bereikbaar op 0473.51.64.62

Vlaams Palestina Komitee v.z.w.
Vierwindenstraat 60
1080 Brussel
+32 (0)2 501.67.49
vpk@belgacom.net
______________________________________________________________________
 
 

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |