______________________________________________________________________
NPK-info 6 juli 2006 - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine! http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________

>> Oproep aan minister Bot om in actie te komen voor Gaza, zie persbericht hierna.
Brief aan de regering staat op de NPK-site. Om de boodschap snel sterk over te brengen
is een ondersteunings-bliksemactie gevoerd; oogst aan organisaties ook hierna.
>> Verdere demonstraties zijn nodig; twee opties daartoe op vrijdag 7 juli
- Amsterdam op het Spui vanaf 12.45 uur; zie ook http://www.vrouweninhetzwart.nl/
- Den Haag/Scheveningen (Strandweg-Boulevard) manifestatie van 15 tot 19 uur.
Details hierna; deze manifestatie vanwege Israel's apartheidsmuur, op 9 juli 2004 door het
Internationaal Gerechtshof veroordeeld [*], is een prima mogelijkheid om Israel's
nieuwe fase in haar oorlog tegen de Palestijnen scherp aan te klagen.
De muur is "één der producten" van dat oorlogsbeleid.

Gaza (Israel's nieuwe fase in haar oorlog tegen de Palestijnen)
- From Gaza http://www.fromgaza.blogspot.com/
- Israeli Occupation Forces (IOF) Bombard the Islamic University of Gaza for the Second Time in One Week
Report, PCHR, 4 July 2006
http://electronicintifada.net/v2/article4899.shtml
- Israel invades Gaza (27 June 2006)
http://electronicintifada.net/bytopic/442.shtml

NPK/WL, 6-7-2006

[*] De regering probeert deze muur weg te praten zo begrepen we van de minister;
Israel komt daarvan niet onder de indruk. Zie ook http://www.stopthewall.org/
______________________________________________________________________

PERSBERICHT

Amsterdam, 4 juli 2006

Het Nederlands Palestina Komitee heeft vanmorgen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken namens 46 organisaties en 276 individuele ondertekenaars een petitie overhandigd voor Minister Bot. De petitie vraagt de minister te interveniëren in verband met de acute humanitaire en politieke noodsituatie in Gaza.

De petitie vraagt van de minister zich krachtig uit te spreken tegen de Israëlische aanvallen op Gaza, de gijzeling van politici, de vernieling van regeringsgebouwen en essentiële infrastructuur (drinkwater en elektriciteit, met ernstige gevolgen voor o.a. de gezondheidssituatie), en de doodsbedreigingen aan de Palestijnse politieke top. De ondertekenaars maken zich grote zorgen over het lot van de bevolking van de Gaza-strook, de meesten van hen reeds lang vluchteling. Tot nog toe hoorden zij nog geen Nederlandse reactie hierop.

Voorts sluit de groep zich aan bij de oproep dd 28 juni van het International Coordinating Network on Palestine (ICNP) aan de internationale gemeenschap:

- om via de VN op te roepen tot directe beëindiging van de Israëlische aanval op Gaza en volledige terugtrekking van Israëlische troepen

- van Israel te eisen dat het de vernielde infrastructuur onmiddellijk compenseert door herstelbetalingen aan de Palestijnen en ongehinderde doorgang verleent aan benodigde menskracht en materialen voor de herbouw

- Israel ertoe te brengen dat het alle checkpoints in Gaza onmiddellijk verwijdert en Gaza’s grenzen (met Israël en Egypte) heropent omwille van vrije doorgang van personen en goederen

- Ervoor te zorgen dat alle politieke gevangenen aan beide zijden worden vrijgelaten, met voorrang voor de vrouwen en kinderen in Israëlische gevangenschap

- Wij ondersteunen de oproep van de speciale VN Rapporteur voor de Mensenrechten John Dugard voor een nieuw en creatief diplomatiek initiatief dat Israël en de Palestijnen in staat stelt onderhandelingen te hervatten voor beëindiging van de bezetting en vrede gebaseerd op internationaal recht.

Voor informatie:

Wim Lankamp (Voorzitter NPK)

Tel. 06 28916795

Bijlage: Lijst van de 46 ondertekenende organisaties
ORGANISATIES DIE DE BRIEF VAN NPK AAN MINISTER BOT STEUNEN

(de stand per 4 juli 2006)

Nederlands Palestina Komitee Wim Lankamp
Breed Platform Palestina, Haarlem Karel van Broekhoven
EMCEMO Abdouh Menebhi, voorzitter
Vrouwen in het Zwart Nederland Lily van der Bergh
Palestijnse Gemeenschap Nederland Zaid Taiyem (voorzitter)
Nederlands Arabische Stichting Wathek alSadeh (voorzitter)
Humanistische Partij Peter Noordendorp
Stichting Talliq Marijke Kruijt
Werkgroep Keerpunt Meindert Dijkstra
Stichting Kifaia Anja Meulenbelt
Internationale Socialisten Pepijn Brandon
Stichting Al Nisa Ceylan Pektas-Weber (voorzitter)
Vrouwen voor Vrede Thea Vermeiren/Tera Fopma
VIA-Nederland Lokien Holleman
Een Ander Joods Geluid Max Wieselmann (voorzitter)
PPMS Mohammed Cheppih
Diakonaal Centrum Pauluskerk Kees Thieme
Rotterdams Palestina Komitee Benji Delevie
Palestijnse Raad Ibrahim Hassan
Amstelveens Vredescafé Cissy Heyligers - Gunning
KMAN Jamal Ftieh
Stichting Netwerk Al Awda Ibrahim Al-Baz
Stichting Jeruzalem Mohammed Ibrahim
Stichting Steun Palestina Sophia Jeddaoui
Palestijnse Jongeren voor Palestina Hasan el Hasan
HTIB Mustafa Avranci
Stichting Palestina Wageningen Amin Aref
Transnational Institute Wilbert van der Zeijden
Haags Vredesplatform Gerrit Frijstein
Nederlands Instituut Palestina/Israel Paul Aarts
YWCA Nederland Geeske Zanen (voorzitter)
WILPF Nederland Gerda de Boer (voorzitter)
Franciscaanse Vredeswacht Peter Stoffers-Meijering
Humanistisch Vredesberaad Anke Polak
Stichting Groningen-Jabalya Pieter van Niekerken
United Civilians for Peace Ghada Zeidan
Beraad Vrouw in Kerk en Samenleving Dekenaat Utrecht, Odile en Jan Beckers
Stichting Hart voor Palestina Uthman Najjar
Wijblijvenhier.nl Faisal Mirza
Pax Christi Jan Gruiters
Tiye International Rita Naloop
Stop de Bezetting, afd. Leiden Hans Feddema
Campagne Tegen Wapenhandel Martin Broek
Vereniging van Juristen voor de Vrede Meindert Stelling
2e Kamer SP Harry van Bommel
2e Kamer GroenLinks Naima Azough
______________________________________________________________________

----- Original Message -----
From: Carlijn Lubbinge
To: Carlijn Lubbinge
Cc: Martin Siepermann
Sent: Wednesday, July 05, 2006 5:19 PM
Subject: Manifestatie inzake de Muur op vrijdag 7 juli

Geachte heer, mevrouw,

Uw organisatie heeft de oproep “De Muur staat de vrede tussen Israël en Palestina in de weg” getekend. Daar zijn we erg blij mee. Met uw organisatie en de onze komen we daarmee op niet minder dan 76 maatschappelijke organisaties, die de oproep steunen! Dat geeft een duidelijk signaal af vóór naleving van de uitspraak inzake de Muur!

Vrijdag wordt de oproep in de vorm van een professioneel opgemaakte advertentie geplaatst in de Metro. Maandag of dinsdag zullen wij hem elektronisch aan u sturen.

Parallel aan deze oproep organiseert United Civilians for Peace op vrijdag 7 juli a.s. een manifestatie. Tijdens deze manifestatie worden 4 muurpanelen op de Boulevard in Scheveningen neergezet. De panelen zijn 5 meter hoog en lijken veel op de echte Muur.

Wij willen u en uw organisatie uitnodigen om deze manifestatie bij te wonen, die gehouden zal worden tussen 15 tot 19 uur. De precieze locatie is: Strandweg Scheveningen (Boulevard) ter hoogte van de Palacestraat. Dat is naast het Kurhaus naar beneden, richting strand, en dan direct op de Boulevard. Niet te missen.

Op de muurpanelen zijn foto’s en kaartmateriaal afgebeeld; voorbijgangers kunnen graffiti en boodschappen aanbrengen. De oproep is afgedrukt op een groot doek, dat aan de panelen hangt. Vrijwilligers verzamelen intussen handtekeningen onder de oproep, die na 7 juli dienst zal doen als petitie. Eind 2006 zullen alle handtekeningen worden aangeboden aan de Tweede Kamer en/of de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wij hopen u vrijdag a.s. te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Martin Siepermann, Coördinator lobby en campagne
E-mail: martin.siepermann@icco.nl
Tel: +31 (0)30 8801534
Mob: +31 (0)6 18396867

United Civilians for Peace
Postbus 8190
3503 RD Utrecht
www.unitedcivilians.nl

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |