______________________________________________________________________
NPK-info - 12-2-2006 - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine! http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________

The People of ‘Aboud Re-Claim Their Lands, Setting Fire to the Apartheid Wall Foundation
Latest News, Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, February 10th, 2006
http://stopthewall.org/latestnews/1091.shtml

Hamas
- We will not sell our people or principles for foreign aid
Palestinians voted for Hamas because of our refusal to give up their rights. But we are ready to make a just peace
Khalid Mish'al, Tuesday January 31, 2006
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1698702,00.html :
- What Hamas Is Seeking, Mousa Abu Marzook
Date posted: February 01, 2006
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=9521&CategoryId=5
Zie hierna nog VPK-persbericht en GPD-artikel van Robert Soeterik.

Plus
- A Parliament of Prisoners

Toufic Haddad, The Electronic Intifada, 4 February 2006
http://electronicintifada.net/v2/article4454.shtml
N.B. Het Congres van GroenLinks pleitte op 11-2 o.a. voor vrijlating van betreffende gevangenen.
- Singling out the Palestinians? Reciprocal demands are the key to peace
Moshe Behar, The Electronic Intifada, 11 February 2006
http://electronicintifada.net/v2/article4482.shtml
Quote: "... Why, therefore, has the Quartet never declared that "Israel must be committed to nonviolence,
recognize a Palestinian state and accept the previous agreements and commitments"?...."
- Israel's Assassination Policy
http://electronicintifada.net/bytopic/146.shtml
- Human rights groups condemn targeted assassinations
Open Letter, HROs, 10 February 2006
http://electronicintifada.net/v2/article4479.shtml

> Palestinian Workers Challenging the Occupation [FNV-leden !!!!]
> Palestine Solidarity Campaign Trade Union Conference
> Saturday 11 March 2006
> http://www.labournet.net/events/0601/paltu1.html

Noteren
- 26-2: Geef racisme geen stem: http://www.samentegenracisme.nl/
- 19/21-5: NSF: http://www.sociaalforum.nl/ met o.a. Mustafa Barghouthi
Zie ook http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php?obj_id=400516715

NPK/WL, 12-2-2006
______________________________________________________________________

Persbericht VPK 30.1.06

Persbericht: Verkiezingsoverwinning van Hamas

Hamas heeft de verkiezingen gewonnen. Dat het met een ruime meerderheid zou zijn werd door niemand verwacht, zelfs niet door Hamas.

Het waren democratische verkiezingen die correct verliepen (met uitzondering van de Israëlische obstructie in Oost-Jeruzalem) zoals de Belgische waarnemers rapporteerden. De VS en Europa willen democratie, maar als het resultaat niet de leiders oplevert die zij wensen, leggen ze nog meer voorwaarden op: geweld afzweren, m.a.w. het stoppen van gewapend verzet tegen de Israëlische bezetting en Israël erkennen.

Israël erkennen: welk Israël bedoelt men?
- De “joodse staat” volgens VN verdelingsplan van 1947 ? Dit wil zeggen 54 % van het Britse mandaatgebied Palestina.
- Het Israël na de oorlog tussen 1949 en 1967? Dit wil zeggen 78 % van oorspronkelijk Palestina.
- Het “nieuwe Israël” dat Sharon voorzag op 90 % van het historische Palestina met daarnaast een versnipperde “Palestijnse Staat” in de Gazastrook achter prikkeldraad onder stroom en op de Westbank achter de Muur?

Spijtig genoeg handelt Europa niet naar de eigen waarden en normen in het Israëlisch-Palestijns conflict. Het Internationaal Recht stelt duidelijk hoe tot een vreedzame oplossing te komen:
- Israël moet zich onvoorwaardelijk terugtrekken uit alle in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem (VN resolotie 242 en 252).
- Het half miljoen illegale Joodse kolonisten in bezet gebied moet naar Israël terugkeren. (VN resolutie 446 en 452)
- De Muur moet afgebroken worden (uitspraak Internationaal Gerechtsthof 2004).
- Een Palestijnse Staat moet eindelijk opgericht worden (VN resolutie 1397). In lijn met de vorige resoluties voegen wij eraan toe: met effectieve soevereiniteit over zijn grond, water en grenzen en zonder vreemde bezettingstroepen of kolonisators.
- De Palestijnse vluchtelingen, overal ter wereld, hebben het recht naar hun oorspronkelijk woongebied terug te keren, zo ook de Palestijnse vluchtelingen hebben het onvervreemdbare recht naar hun woongebied, met name wat nu Israël is terug te keren. (VN resolutie 194).

Als aan deze gekende eisen van het Internationaal Recht voldaan wordt, spreekt het van zelf dat het gewelddadig verzet moet en zal stoppen.

Echter: eisen van een bezet volk dat het eerst stopt met verzet en de veiligheid van de bezetter garandeert, zonder enige garantie dat de bezetting ophoudt, is de zaken op hun kop zetten !

Het gewelddadig verzet tegen de Duitse bezetting van 1940-1945 wordt tot op vandaag geprezen als vaderlands- en vrijheidsliefde, als een gevecht voor democratie en mensenrechten, etc. Waarom geven onze politici en journalisten andere normen aan de koloniserende Israëlische bezetting?

Wanneer eist Europa een democratisch Israël met gelijke rechten voor àlle burgers? Wanneer gaat België en de EU de Palestijnse staat erkennen, uitgeroepen in 1988, en het Recht op Terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen (VN-resolutie 194)? Wanneer eisen België en de EU om de gewelddadige en onmenselijke Israëlische bezetting te beëindigen?

Voor het Vlaams Palestina Komitee

Vandecan Myriam
voorzitter
29-01-2006


===============================================================================

Robert Soeterik in enkele GPD-bladen van zaterdag 4.2 jl. :

MET UITSLUITING HAMAS IS NIEMAND GEDIEND

Een onverwacht grote verkiezingsoverwinning heeft van de Islamitische
Verzetsbeweging (Hamas) een regeringspartij gemaakt. In Israël en in het
Westen is daar overwegend negatief op gereageerd. Uitsluiting van Hamas is
niet consequent en uiteindelijk is er niemand mee gediend.

(Door Robert Soeterik)

(GPD) - Hamas is volgens haar handvest uit op de vernietiging van de staat
Israël, weigert zijn bestaansrecht bijgevolg te erkennen, oefent terreur uit
en acht zich niet gebonden aan eerder tussen Israël en de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie (PLO) gesloten overeenkomsten. Pas nadat Hamas op
alle bovengenoemdepunten haar positie heeft herzien, kan een Hamas-regering
voor Israël en het Westen een gespreks- en onderhandelingspartner zijn. In
het verlengde daarvan kan het Westen ook dan pas doorgaan met humanitaire en
economische steun aan de Palestijnen te verlenen. Het klinkt allemaal zo
redelijk, maar in werkelijkheid liggen de zaken toch iets anders. Want de
verwijten jegens Hamas kunnen ook Israël worden gemaakt, waarmee de relatie
uitstekend blijft.

Om te beginnen de vernietiging van de staat Israël. Wanneer men grondig
kennis neemt van het meer dan 100-jarig slepende conflict tussen de joodse
immigrantengemeenschap, vanaf 1948 de staat Israël, en de Palestijnen, dan
dringt zich de vraag op wie nu eigenlijk wie vernietigt? De opbouw van de
staat Israël ging hand-in-hand met de vernietiging van de Palestijnse
samenleving. Onteigening, verdrijving en bezetting waren de methoden van de
almaar in omvang toenemende joods-Israëlische bevolkingsgroep. De prominente
Israëlische hoogleraar sociologie Baruch Kimmerling spreekt in een in 2003
verschenen studie over politicide jegens het Palestijnse volk. Daaronder
verstaat hij
marginalisering van de Palestijnen op vele terreinen tot aan eventuele
volledige etnische zuivering uit 'het Land Israël', ofwel het historische
Palestina. Zijn Israëlische collega Ilan Pappe waarschuwde mei vorig jaar
in een interview met het Israelische dagblad Ha'aretz eveneens voor de
vernietiging van de Palestijnen als volk, in geval de dynamiek van het
Israëlisch-Palestijnse conflict zich doorzet.

GRENZEN
Van Hamas wordt geëist dat zij het bestaansrecht van de staat Israël erkent,
maar Israël heeft nimmer expliciet zijn grenzen aangegeven. Sterker nog,
Israël bakent deze op dit moment unilateraal af in de vorm van een honderden
kilometerslange muur. Hoe meer grondgebied van de bezette Westelijke
Jordaanoever Israël daarbij annexeert, hoe meer dit de levensvatbaarheid van
een te vormen Palestijnse staat ondermijnt. Israël verzet zich misschien
niet langer tegen de vorming van een Palestijnse staat, de voortgaande
kolonisatie en annexatie van bezet gebied maakt die opstelling inhoudsloos.

Van Hamas wordt voorts geëist dat zij geweld afzweert en zich ontwapent.
Daarbij wordt geweld als de kern van het probleem gezien, terwijl dit
onverbrekelijk verbonden is met de bezetting en het ontbreken van politieke
wegen om daaraan een eind te maken. Israël bezet Palestijnse grondgebied en
niet andersom. Wanneer gewezen wordt op terroristisch geweld van Hamas
(aanvallen op burgers), dan dient eveneens te worden gewezen op het
staatsterrorisme van Israël: met scherp schieten op stenengooiende jongeren,
buitengerechtelijke executies van Palestijnse leiders, luchtaanvallen
waarbij burgers niet worden ontzien, enzovoort.

VERSCHERPING
Tenslotte het verwijt dat Hamas zich niet gebonden acht aan eerder tussen
Israël en de PLO gesloten overeenkomsten. In dit verband wordt de zogeheten
Routekaart naar Vrede genoemd (waarop Israël overigens een 14-voudig
voorbehoud heeft gemaakt). De Routekaart komt evenwel neer op een
capitulatie van de Palestijnen en is gevaarlijk vaag over zaken die voor de
Palestijnen essentieel zijn: De toekomst van de joodse nederzettingen en
daaraan gekoppeld de grenzen van een te vormen Palestijnse
staat; de soevereiniteit over Palestijns Oost-Jeruzalem en de rechten van
vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen.

Het vinden van een politieke uitweg uit het slepende conflict tussen Israël
en de Palestijnen is niet gediend met uitsluiting, dan wel capitulatie van
een (democratische gekozen) Hamas-regering, waarbij bovendien de ogen
gesloten worden voor de praktijken van de andere partij. Integendeel,
uitsluiting verscherpt de confrontatie alleen maar, veroorzaakt meer
menselijk leed en versterkt gevoelens van ressentiment.

Robert Soeterik is antropoloog en verbonden aan Middle East Research
Associates (MERA) te Amsterdam.


===============================================================================

 

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |