______________________________________________________________________
NPK-info 14-11-2006 - Nederlands Palestina Komitee
/ www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine!   http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________
   
15-9-2006 Den Haag: Presentatie Palestina-stemwijzer, zie hierna.
Zie ook hierbij
The Wall must fall
   
UN expert urges Israel to stop destruction in Gaza, calls for military sanctions
Report, UN News, 13 November 2006
http://electronicintifada.net/v2/article6025.shtml
Human Rights Council to hold special session on Israeli attacks
Report, UNHRC, 13 November 2006
http://electronicintifada.net/v2/article6035.shtml
   
NPK/WL, 14-11-2006
______________________________________________________________________
  
13-11-2006
 

Persbericht

 

Maatschappelijke organisaties doen stemoproep voor rechtvaardigheid in het Nabije Oosten.

 

Een aantal Nederlandse maatschappelijke organisaties, waaronder het Humanistisch Vredesberaad, Kerk en Vrede, Mediterranean Press Europe, Nederlands Palestina Komitee (NPK), Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGN), Stop de Bezetting (SdB), Wereldburgers, en Vrouwen in het Zwart Nederland hebben de handen ineengeslagen om de kiezer te wijzen op politieke partijen die een  rechtvaardige oplossing nastreven in het eindeloze drama tussen Israël en de Palestijnen. Deze organisaties willen dat Nederland en de Europese Unie hun beleid tegen over Israël gaan wijzigen, waarbij Israël wordt gehouden aan het internationale recht.

Deze oproep wordt aan de pers gepresenteerd op woensdagochtend 15 november om 10 uur in Café Dudok, Hofweg 1-a, Den Haag. Ook zullen enkele politieke partijen aanwezig zijn om hun standpunten toe te lichten. Van GroenLinks wordt de voormalige voorzitter, Herman Meijer, verwacht en van de Socialistische Partij Krista van Velzen.

Tevens zullen aanwezig zijn Gretta Duisenberg (Voorzitter Stichting Stop de Bezetting), Brahim Bourzik (voormalig gemeenteraadslid in Rotterdam), Tariq Shadid (Palestijnse Gemeenschap Nederland) en oud-ambassadeur Jan Wijenberg.

 

In de betreffende oproep aan de kiezer staat ook “de rechtvaardigheids-thermometer”, een simpele maar zeer duidelijke weergave van de verschillende politieke standpunten inzake de Palestijns-Israelische kwestie. Een veelzeggende illustratie over de grondverdeling maakt de stemwijzer compleet en overtuigend.

 

- - - - - - - - - - - - -

Voor inlichtingen:

J. Wijenberg, Stop de Bezetting, oud-ambassadeur

Tel:      070 - 345.4799  06 - 516.388.80

 

______________________________________________________________________

 

Het Midden-Oosten beleid moet

radicaal om!

 

Kies op 22 november voor duurzame vrede

 

Israël

*              Het Israëlische beleid is al 60 jaar lang gericht op verdrijving van de Palestijnen en de verwoesting van hun samenleving ten behoeve van een uitsluitend Joodse staat (politiek Zionisme).

*              Israël vormt een permanent gevaar voor de Arabische buurlanden en Iran. Met Irak is- met dank aan de VS en de EU - inmiddels afgerekend. Syrië en Iran bevinden zich in de gevarenzone. Libanon is Israëls meest recente slachtoffer. Dit beleid bedreigt de politieke stabiliteit in de wereld.

*              Israël onttrekt zich aan het internationale recht, waaronder 39 resoluties van de Veiligheidsraad.

*              Israël discrimineert grote delen van de eigen bevolking.

*              Op wereldschaal is dit optreden rampzalig voor de onderlinge relaties tussen burgers en leidt tot scherpe toename van discriminatie van Joden en Moslims.

 

Nederland en het internationale recht

*              Nederland pretendeert pal voor het internationale recht te staan; de Grondwet zegt in Artikel 90 niet voor niets: "De Regering bevordert de Internationale Rechtsorde"; Den Haag is De Juridische Hoofdstad van de Wereld, een eretitel. Dat schept verantwoordelijkheden.

*              Die verantwoordelijkheden worden niet genomen in het Midden-Oosten conflict. De Regering schendt de Grondwet! Kort geleden nog legde de Regering het oordeel van het Internationaal Gerechtshof van 2004, dat onder andere de illegale muur moet worden afgebroken, naast zich neer.

 

Nederland, de EU en duurzame vrede

*              Israël is tot stand gekomen dankzij de steun van de wereldgemeenschap. De wereldgemeenschap, en dus ook de EU, is mede verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

*              Israël moet zich, net als ieder ander lid van de Verenigde Naties, houden aan het internationale recht en alle resoluties van de Veiligheidsraad uitvoeren.

*              De EU - en dus ook Nederland - moet de Israëlische schendingen van het internationale recht niet langer gedogen en zeker geen steun verlenen aan deze misdaden.

*              Israël moet de militairen en de kolonisten onmiddellijk en volledig terugtrekken uit alle in 1967 bezette gebieden.

*              Zo niet, dan hoort de EU aan Israël sancties op te leggen.

*              Zo ja, dan zal de EU zich tot het uiterste inspannen om samen met de betrokken partijen te komen tot een duurzame vredesregeling op basis van het internationale recht, met veiligheidsgaranties voor alle partijen.

 

Nederland moet eindelijk eens de moed hebben om een rechtvaardig Midden-Oosten beleid te voeren. Kies op 22 november de partij en de kandidaat die zich duidelijk inzet voor duurzame vrede in het Midden-Oosten.

Kijk op: http://ilps.science.uva.nl/verkiezingen/search.php

 

Kies op 22 november voor duurzame vrede

______________________________________________________________________

De pamfletversie bevat een Midden-Oosten Rechtvaardig­heids­ther­mo­meter die toont hoe partijen zich in het verleden hebben opgesteld in de Kamer (sancties belangrijk weegpunt). Resultaten

- Recht in het MO: GroenLinks en SP

- Middenpositie   : PvdA en D66

- Onrecht: CDA, VVD, CU, Wilders, SGP

 

Ook tonend bijgaand beeld (gecorrigeerd voor Gaza).

http://stopthewall.org/downloads/posters/bantustansENposter.pdf

 

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |