______________________________________________________________________
NPK-info 15-03-2006 - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine! http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________

Activiteiten
- 18-3 Amsterdam 13 uur Museumplein: "Breken met Bush"
http://www.platformtegendenieuweoorlog.nl/
- 30-3 Vlaardingen: Dag van het land, uitnodiging hierna.

South African trade unionist Willy Madisha issued a white-hot condemnation of
Israel's apartheid policies at a London conference on Saturday.

http://www.palestinecampaign.org/news.asp?d=y&id=1627

Uit http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=9764&CategoryId=5:
"Only in Israel is it a normal week when the Acting Prime Minister openly
threatens to kill the Prime Minister of the Palestinian Authority if there are
acts of violence."

Actueel
- Israel's attack on Jericho: Palestinians remain without protection
Ali Abunimah and Arjan El Fassed, The Electronic Intifada, 15 March 2006
http://electronicintifada.net/v2/article4550.shtml
- Breaking the Unmagical Spell, March 09, 2006, Rami Bathish
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=9738&CategoryID=5
- UN Special Rapporteur: "Israeli settlers 'terrorize' Palestinians"
Report, UNHCHR, 12 March 2006
http://electronicintifada.net/v2/article4544.shtml
- MIFTAH's Opinion & Editorials
http://www.miftah.org/CatIndex.cfm?CategoryID=5
- How Britain Helped Israel Make Its A-bomb
http://www.palestinechronicle.com/story.php?sid=03120681329
- Bantustan Reality Unfolds
http://www.palestinechronicle.com/story.php?sid=03120674928
- NL slaat met de vuist op tafel over de Jordaanvallei (grapje)
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=9535C29ABBE34D7A89B74D19626A16A3X1X60012X44

NPK/WL, 15-3-2005
______________________________________________________________________

UITNODIGING

"Dag van het land" - Aandacht voor Palestina


Donderdag 30 maart 2006 vanaf 18.30 uur
Aula van het Albeda college,
Buys Ballotlaan 25, 3132 Vlaardingen

Op deze jaarlijkse herdenking van het verzet tegen de onteigening van hun land en de
verdrijving van de Palestijnen uit hun grondgebieden, bent u van harte welkom.
Door aanwezig te zijn maakt u kennis met de Palestijnse cultuur. En uw aanwezigheid
helpt ook vrede te bereiken in het gebied.

Er zijn toespraken, muziek en tentoonstellingen én het eerste exemplaar van het boek
De Palestijnen in Vlaardingen wordt gepresenteerd. Het is geschreven door de
journalist Frans Assenberg en met ondersteuning van de gemeente Vlaardingen
uitgegeven door de historische Vereniging van Vlaardingen.

Het officiële gedeelte van het programma begint om half acht en is als volgt:

· De heer Tareq Shadid zal de opening verrichten en ingaan op de betekenis
van de Dag van het land
· Burgemeester Bruinsma zal spreken over de Palestijnse Gemeenschap in
Vlaardingen en het boek De Palestijnen in Vlaardingen presenteren
· Wethouder van der Velde zal spreken over de relatie Palestijnen en de
gemeente Vlaardingen
· Journalist Frans Assenberg zal het boek De Palestijnen in Vlaardingen
toelichten
· Mevrouw Sumaya Bargouthi Palestijns vertegenwoordiger in Den Haag zal
praten over de situatie van de Palestijnen en de actuele situatie
· Een beeld presentatie over de apartheidsmuur .

De groep "Jenin" omlijst het geheel met Palestijnse muziek.
Op het eind van de avond is er een zaaldiscussie.

Al-Awda Netwerk Palestina organiseert deze herdenking in samenwerking met het
Palestijnse Platform voor mensenrechten en solidariteit, de Palestijnse gemeenschap
in Nederland, de Palestijnse Raad, de Nederlands Arabische stichting, ZWO & MOV,
Vastenactie en Vele Vlaardingers Eén Huis in Vlaardingen

Voor meer informatie kunt u Al-Awda Netwerk Palestina bereiken via telefoonnummer
010-2342960, dagelijks op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur .

De herdenkingsbijeenkomst is op donderdag 30 maart vanaf 18.30 uur
Albeda College - Buys-Ballotlaan 25, 3132 SC Vlaardingen
______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |