______________________________________________________________________
NPK-info 16-05-2006 - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine! http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________

> Nogmaals: 19 t/m 21 mei NSF te Nijmegen [1]
> Programma via http://www.sociaalforum.nl/
Ons motto: No peace without justice. Één der seminars focust daarop.
Ter herinnering: Willy Madisha [COSATU] on Israel’s apartheid policies
http://www.palestinecampaign.org/news.asp?d=y&id=1627

Overige activiteiten
- 18-5 Amsterdam Arti: Persoonlijk perspectief op "het Israelisch-Palestijnse conflict" [*].
http://www.arti.nl/home.html
- 21-5 Amsterdam Première "The Iron Wall" met discussie, meer hierna [2]
En 20-5 de NSF-voor-première.

Berichten
- VS blokkeren fonds voor Palestijnen [als met deze gelden de salarissen van
165.000 ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit worden betaald]
http://www.nrc.nl/buitenland/article318614.ece
- Israeli Soldiers Shoot Two International Peace Activists In The Head at Bil’in, May 12th, 2006
http://www.palsolidarity.org/main/2006/05/12/israeli-soldiers-shoots-two-foreigners-in-the-head-at-bilin/
- The great catastrophe, Karma Nabulsi [3]
- 58th Anniversary of the Palestinian NAKBA
http://www.badil.org/Nakba58/NAKBA58.htm
- Final statement fourth conference of Palestinians in Europe
http://www.prc.org.uk/data/aspx/d2/2822.aspx

Opmerkelijk
- Volkskrant redactioneel 13-5: "..van Israel kan niet worden verwacht dat het zomaar
afstand doet van de verworvenheden van vijftien jaar vredesproces.."; de muur en zo?
- Metro 15-5 over 14 mei 1948 in de nederzetting Metulla:
".. bloederige confrontatie tussen Hamas en de joden..."

NPK/WL, 16-5-2006

[*] soms gebruikt synoniem voor Palestijnen-verdrijving.
______________________________________________________________________

[1] / NSF-sprekers o.a.:

Akiva Eldar, wereldberoemd journalist van Haaretz. Over Hamas, het "vredesproces", het nieuwe annexatieplan van Olmert en ontwikkelingen in de Israëlische samenleving.


http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArtVty.jhtml?sw=akiva+eldar&itemNo=711325

http://www.haaretz.com/hasen/spages/691467.html

http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=665425

http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArtVty.jhtml?sw=akiva+eldar&itemNo=715456

Prof. Dr. Rema Hammami, winnaar van Prins Claus leerstoel 2006 Gender en Gender Development, specialist op het Israelisch-Palestijnse conflict. Zij geeft les aan het Institute for Social Studies in Den Haag: over de positie van vrouwen in Palestina, over de politiek ontwikkelingen, de boycott van de Hamasregering en de Palestijnse samenleving.

http://electronicintifada.net/v2/article4065.shtml

http://www.winternachten.nl/winternachten/anieuwsbericht.php?taal=nederlands&id=0066


Dr. Stephen Sizer, Anglicaans dominee in Sussex, Engeland, en als theoloog en publicist gespecialiseerd in het opkomende onderwerp christelijk zionisme en het Palestijns-Israëlisch conflict. Hij weet veel over en is activist voor desinvestering in de settlements.

- http://webapp.uvt.nl/fsw/spitsjohn.nb_lib.frmToonPersbericht?v_id=5546

- http://www.sizers.org/


Ook zijn Robert Fisk en [niet geheel zeker] Mustafa Barghouti er.

Interview-opties: Lambrecht Wessels, Media Coordinator UCP

cell: +31 (0)651999711 / phone: 31 (0)30 880 1533

______________________________________________________________________

[2] / 21 mei 2006: Premiere "The Iron Wall" + discussie
Organisatie: United Civilians for Peace, Pax Christi en Een Ander Joods Geluid
Tijd en plaats: 14.00 uur: Amsterdam, Desmet Studio's, Plantage Middenlaan 2a

De documentaire wordt geïntroduceerd door Mohammed Alatar (coördinator van de filmproductie) alsmede door Akiva Eldar
(journalist van de bekende Israëlische krant Ha'aretz) waarna discussie.
Website: http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=Agenda&article=35

Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om vrede te bereiken tussen Israël en de Palestijnen? De verklaring hiervoor hangt voor een groot deel samen met Israëls nederzettingenbeleid: de kolonisatie van bezet Palestijns land. In de sinds 1967 bezette gebieden zijn met dit beleid voldongen feiten gecreëerd, die een Palestijnse staat daar anno 2006 onmogelijk maakt. De uitstekende documentaire legt uit hoe het zo ver kon komen. Klik voor meer informatie op de website en meldt je aan via ucp@icco.nl.

Synopsis documentaire:
In 1923 schreef Vladimir Jabotinsky, intellectueel leider van de zionistische beweging en vader van de rechtervleugel van deze beweging .
"Zionistische kolonisering moet óf stoppen, óf anders doorgang vinden zonder rekening te houden met de oorspronkelijke bevolking. Wat betekent, dat dit slechts doorgang kan vinden en zich kan ontwikkelen onder de bescherming van een macht die onafhankelijk is van de oorspronkelijke bevolking - achter een IJZEREN MUUR (IRON WALL), die de oorspronkelijke bevolking niet kan breken."

Vanaf die dag vormden deze woorden het officiële en ongesproken beleid van de zionistische beweging en later de staat Israël. Sinds het begin werden nederzettingen opgezet om meer en meer voet aan de grond te krijgen in Palestina.

Na de bezetting van de Westoever en Gaza in 1967 werd het doel van Israel met de nederzettingenbeweging duidelijker - feiten op de grond creëren en het stichten van een Palestijnse staat onmogelijk maken. Negenendertig jaren van bezetting en het kolonisatiebeleid heeft resultaat opgeleverd. Nu zijn er meer dan 200 nederzettingen en buitenposten verspreid over de Westoever met ruim 450.000 kolonisten waardoor daar het verkrijgen van een aaneensluitend Palestijns gebied wordt geblokkeerd.

The Iron Wall toont dit verschijnsel in de tijd ook qua omvang en bevolking alsmede het effect ervan op het "vredesproces". De film behandelt ook de huidige fase waarin de nederzettingen tot een voldongen feit worden gemaakt m.b.v. de muur die Israël bouwt op de Westoever en ook het effect daarvan op de Palestijnen.

Nederzettingen en de daaraan gerelateerde infrastructuur hebben hun weerslag op elk aspect van het dagelijks leven van alle Palestijnen, beginnend bij de inbeslagneming van land, de diefstal van natuurlijke bronnen, het afpakken van de basale mensenrechten, het in het leven roepen van een soort apartheidssysteem, tot aan de verwoestende invloed met betrekking tot de toekomst van de regio en het vooruitzicht op een rechtvaardige vrede.

Het "vredes-principe" land voor vrede wordt door de doorgaande kolonisatie vernietigd en leidt dus tot een land zonder vrede.
______________________________________________________________________


[3] / The great catastrophe
Monday marks the 58th anniversary of the founding of Israel in 1948 - and the
expulsion of Palestinians from their land. With millions still living under
occupation or in exile, what Palestinians call their 'nakba' remains at the
heart of their national identity, argues Karma Nabulsi

Karma Nabulsi
Friday - May 12, 2006

Guardian (UK)

In the last week of April 1948, combined Irgun-Haganah forces launched an
offensive to drive the Palestinian people out of the beautiful port city of
Jaffa, forcing the remaining inhabitants to flee by sea; many drowned in the
process. My aunt Rose, a teenager at that time, survived the trip to begin
her life in exile on the Lebanese coast. Each Palestinian refugee family
grows up hearing again and again the stories of those final moments in
Palestine, the decisions, the panic, as we live in the midst of their
terrible consequences. Throughout 1948, Jewish forces expelled many
thousands of Palestinians from their villages, towns and cities into Gaza,
the West Bank, Lebanon, Syria, Jordan, Egypt and Iraq. Hundreds of thousands
of others fled in fear. The purpose was to create a pure Jewish state,
ethnically cleansed of the original inhabitants who had lived there for
centuries. The creation of the state of Israel was the heart of this
cataclysmic historical event for the Palestinians - the mass forced
expulsion of a people; the more than 50 massacres carried out over the
summer of 1948 by various armed Jewish forces; the demolition of villages to
ensure the refugees could not return - all this is summed up in a single
word for Palestinians: nakba, the catastophe.

"We must do everything to ensure they [the Palestinians] never do return ...
The old will die and the young will forget," said David Ben-Gurion, the
founder of Israel, in 1949. But the young have not forgotten. The event is
remembered every year on May 15, and the youth are at the heart of it: at a
rally on the site of the destroyed village of Umm al-Zinnat near Haifa,
Salim Fahmawi, now 65, a primary school student when the soldiers entered
the village 56 years ago to expel them, told an Israeli reporter: "The
presence of so many young people, many of whom are third- and
fourth-generation post-1948, gives me a sense of relief - because I know the
torch has not been extinguished and is passing from generation to
generation."

Nakba day has now become a profoundly political event - unlike other cultural
and social manifestations of our national identity - because it is all about
resistance to the current Palestinian situation rather than enshrining past
memories of victimhood. The project against the Palestinians begun at the
start of the past century had two purposes: first, to deny the very concept
of Palestine and destroy its political and social institutions, and second,
to annihilate the spirit of the Palestinians as a people, so that they would
forget their collective identity once scattered far from home. But the
relentless and dynamic nature of the catastrophe - it is an ongoing daily
Palestinian experience - binds this generation directly to the older one,
and binds the exiled to Palestine. Indeed, the past few years have witnessed
a violent acceleration in this process of attempted destruction - hence the
title of this year's event: The Nakba Continues.

The nakba is being lived again today in the brutal thrust of the current
policies of the Israeli state. More than 10,000 Palestinian refugees have
been created by the construction of the concrete separation wall that has
cordoned off huge new tracts of occupied land. This wall, condemned as
illegal by the International Court of Justice, has turned West Bank cities
such as Qalqilya into ghost towns, and thousands of refugees have been
created for the third and fourth time in the refugee camps in Gaza. Yet it
is not simply in the building of the walls and checkpoints by Israel's
occupying forces, or the different roads created for Jews and Arabs on
Palestinian land, or the use of specially constructed bulldozers that rip up
Palestinian orchards and olive groves and demolish hundreds of homes, or the
imprisonment of thousands of political prisoners, or the daily murder of
Palestinian civilians, that demonstrates the continuing nature of the nakba.
It is also in the dedication of Israel's military and political machinery to
the destruction of Palestinian resistance to their project.

This resistance operates on two levels, just as the nakba operated - and
operates today - on both. The first is the Palestinians' physical effort to
resist Israeli attempts to dispossess, disinherit and physically control
them and their land, to get rid of its people and to militarily control and
legally disenfranchise those they cannot. The second lies in the
Palestinians' existential affirmation of their identity in the face of a
systematic Israeli effort to fragment and destroy it, so that Palestinians
will surrender, submit, forget. But no matter how violently the first method
is used by Israel, the second has been a failure: Palestinian identity is
stronger than ever in 2006.

Nevertheless, the denial of the Palestinians' right to resist what has been
imposed on them has been demonstrated dramatically in recent weeks. We have
witnessed the astonishing international policy of imposing sanctions as a
form of collective punishment on an occupied people - rather than on their
occupier who is maintaining that occupation through brute violence. Vital
international aid for basic services has been cut off by the European Union
and the US - from Palestinians in the territories occupied by Israel since
1967 - because they elected Hamas, voting for representatives who had
campaigned on a platform promising to hold the line against this destruction
of their national identity and rights.

The most malicious aspect of this policy is the fact that the money being
withheld is only needed because the occupation tactics of curfews, closures
and checkpoints have destroyed the Palestinian economy. The financial
catastrophe triggered by these sanctions is created entirely by the Israeli
occupation itself, as World Bank and British parliamentary select committee
reports have made clear. The punishment of starving the Palestinians is
quite blatant: to force them to their knees and make them repudiate their
elected representatives. Even more absurdly, Israel has not accepted - or
even been asked to accept - any of the parallel conditions being demanded of
the Palestinians for a resumption of aid: an end to violence; the acceptance
of the 1993 Oslo agreements; or the recognition of a Palestinian state in
the territories occupied by Israel in 1967: the West Bank, East Jerusalem
and Gaza. Instead they build expand settlements, denounce the Oslo accords,
and have used increasingly indiscriminate violence in both Gaza and the West
Bank. The west's response in a conflict it helped created 58 years ago has
fallen to a truly cruel, but also bizarre level.

This denial of Palestinians' worth has been demonstrated again in the way
western media studiedly ignore their daily suffering. In April and May, more
than 40 Palestinians have been killed by the army - most of them civilians,
at least eight of them children - with the most perfunctory coverage in the
western press. Schoolchildren blown to bits while playing in Beit Lahia,
like Mamdouh Obeid; Eitan Youssef, a 41-year-old mother from Tulkarm, shot
in front of her children because troops "thought they saw a suspicious
movement"; an old man, Musa Sawarkah, herding his flock in Gaza, gunned
down; a taxi-driver, Zakariya Daraghmeh,"accidentally" shot in the back in
Nablus. Each one a story unheard, untold.

The predicament of life under military occupation is usually recognised in
principle, but life in exile has its own characteristics, and continues to
create its own bitter experience for Palestinians. Most young Palestinians
today live not in the West Bank or Gaza, but in the immediate region outside
of historic Palestine in the Arab world: stateless, ID-less, jobless,
without the international legal protections of other refugees from other
countries. Theirs is often a relentless struggle to live any kind of life at
all. The younger generation, wherever they are, possess a common character
created through these harsh conditions of exile and passed on through
others' memories of place names, old liberation songs, photographs of
eternally absent relatives, intimate domestic connections and objects -
above all, the rusted key to the front door of the lost house, never seen.
As the French philosopher and sociologist Maurice Halbwachs first noted,
human memory is an entirely collective engagement. In his nook La mémoire
collective, published in 1949 four years after he was executed at
Buchenwald, Halbwachs was the first to recognise that memory itself is never
really individual.

In 2005, young Palestinian activists helped to organise more than 100
meetings in refugee camps and exile communities in more than 28 countries.
The idea was to bring Palestinians together - whether under occupation or in
exile - to discuss the things they want to do next. I participated in many
of these gatherings and witnessed the promise of this generation replicating
something they have no first-hand experience themselves, for it is rarely
talked about and is as yet unwritten: the secret history of the previous
generation of Palestinian resistance activists and fighters. Their current
endeavours echo the same practices, the same spirit, and the same direction.

Although these huge meetings held last year were all organised locally, the
transcripts - from places as far apart as Australia, Iraq, Egypt, Sweden,
Lebanon, Canada, Saudi Arabia and Greece - show that a shared conversation
is happening. Palestinians are reclaiming their past - of the nakba and
dispossession - and at the same time preparing the next phase of their fight
for justice. By some miracle of the general will, every Palestinian has
somehow, through different journeys, arrived together at the same place.

Karma Nabulsi is a politics fellow of St Edmund Hall, Oxford University and
a former PLO representative.

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1773284,00.html

-------------------------------------------------------

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
PO Box 728, Bethlehem, Palestine
Telefax: 00972-2-2747346
info@badil.org - www.badil.org

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |