______________________________________________________________________
NPK-info 16-02-2007 - Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine!   http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________
   
Beantwoording vragen van het lid Karimi over economische relaties met Israëlische nederzettingen, 12-02-2007
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2007/02/Beantwoording-vragen-van-het-lid-Karimi-over-econo.html
Bot: " .... ben ik dan ook niet voornemens onderzoek te laten doen naar de juridische mogelijkheden om bedrijven,
die ondanks het nadrukkelijke ontraden door de Nederlandse regering, economische relaties hebben met Israëlische
nederzettingen of die betrokken zijn bij de bouw van de Israëlische barrière op Palestijns grondgebied,
aansprakelijk te stellen."
   
Bot: 'Palestijnen moeten Israël erkennen', Trouw 13-2-2007 
En ..... Israel kan z'n gang gaan; dat wordt onder Verhagen niet anders.
      
Leaked Israeli document gives frightening glimpse of apartheid, Ali Abunimah, 25 January 2007
http://electronicintifada.net:80/v2/article6442.shtml
  
Boycott, Divestment and Sanctions - Palestinian Trade Union Call upon International Labor Movement   
Dit is internationaal bij heel wat vakbonden een belangrijk onderwerp; de FNV ???
  
Vrijdag 23 februari 2007 discussieavond: Libanon en Hezbollah
Plaats: Linkse Kerk, Hooglandse Kerkgracht 4, Leiden
http://www.d4net.nl/node/317
  
Boektip: Review "Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish and Democratic State"
  
NPK/WL, 16-2-2007

______________________________________________________________________

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |