Soemoed, 
jaargang 29, nummer 5 
(september - oktober 2001)

te bestellen door overmaking van EURO 5,06 (3,50 + 1,56 portokosten) 
op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nr. 29/5

 

#    En jaar Intifada: zlf het moment van de confrontatie kiezen (p. 4-7).

#    En jaar Intifada en de noodzaak van internationaal ingrijpen -  verklaring van het Nederlands Palestina Komitee (p. 7). 

#    De Intifada en de nasleep van 11 september (p. 8-11).

#    cijfers: doden, gewonden, enzovoort van n jaar Intifada (p. 12-13).

#    Achtergronden van de Israelische liquidatiepolitiek (p. 14-18).

#    Wat drijft Palestijnse kamikazes? (p. 19-21).

#    In Jenin groeien Palestijnse kinderen op in bewondering voor de martelaren - een reportage (p. 21-22). 

#    De gemiste vrede (plus: document - het Israelische voorstel inzake de Palestijnse vluchtelingen) (p. 23-30).

#    Eenzijdige afscheiding: Israel wil af van (deel) Palestijnse gebieden (p. 31,33).

#    'Doorgaan zonder opdeling is demografisch gezien op den duur voor ons [Israel] gevaarlijk - een interview met minister Dan Meridor (p. 32-33).

#    De positie van Palestijnse vrouwen binnen de Groene Lijn (plus: actie - een werkruimte voor al-Zahraa) (p. 34-39).

#    Een opmerkelijk boek van Alain Gresh over het Israelisch-Palestijns conflict: 'Kolonialisme is de belangrijkste fout van de staat Israel' (p. 39-40). 

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |