Soemoed,  
j
aargang 30, nummer 1 
(februari 2002)

te bestellen door overmaking van EURO 5,06 (3,50 + 1,56 portokosten) 
op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nr 30/1 

 

#   Onderwerping of oorlog in Palestina (pp. 4-6).

#   De PFLP is - ondanks arrestaties - niet uit op een oorlog met Arafat - interview
     met de PFLP-topman Abdel Rahim Maloeh (pp. 7-8).

#   Wafa Ali Adris - de vrouwelijke kamikaze van FATAH (pp. 9-10).

#   'We willen gewoon een normaal leven leiden' - over de dubbele belasting van
     Palestijnse vrouwen onder de Intifada (pp. 11-13).
 

#   Deel twee 'Oude Garde, Nieuwe Garde': Hervorm of ga ten onder! - over drie
     scenario's en de noodzaak van politieke hervormingen (pp. 14-20).

#   'Nà Arafat valt te vrezen voor een burgeroorlog' - interview met
     Palestina-expert Jean-François Legrain (pp. 20-21).

#   Grassroots International Protection for Palestine - verslag van een
     waarnemersmissie in Palestina (pp. 22-24).

#   Internationaal recht gesteld tegenover geweld (pp. 25-27).

#   Israelische protesten tegen de bezetting (p. 28).

#   'Arabieren blijven Arabieren' - ontluisterend interview met de 'Nieuwe
     Historicus' Benny Morris (pp. 29-31).

#   Zaak-Sharon voorlopig van de baan (p. 32).

#   En dan ontploffen de dossiers van Libanons burgeroorlog ... het Sharon-proces
     en een autobom in Beiroet (exit Elie Hobeiqa) (pp. 33-35).

#   Een nieuwe golf van anti-semitisme? - propaganda en werkelijkheid (pp. 36-38).


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |