Soemoed,
jaargang 32, nummer 2
(maart-april 2004)
 

te bestellen door overmaking van EURO 6,06 (4,50 + 1,56 portokosten)
 op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nr 32/2

jaargang 32, nummer 2 (maart - april 2004)

# Bij de gewelddadige dood van sheikh Ahmad Yassin (1936-2004) (pp. 4-8).

# Israels liquidatiepolitiek: Een lange lijst slachtoffers (pp. 9-10).

# Bush jr. & de Doos van Pandora (Irak/regio) (pp. 11-13).

# Een Radicale Breuk: Een Nieuwe Strategie om het Domein te beveiligen (routekaart Likoed/Amerikaanse neo-cons uit 1996, die onder Bush jr. wordt doorgevoerd) pp. 14-18).

# Israel-lobby: Het Transatlantisch Instituut opent zijn deuren in Brussel (p. 18).

# Sharons agenda: Vasthouden van veroverd gebied, beheersing van het conflict )pp. 19-22).

# Bouw joodse nederzettingen + 35 procent in 2003 (p. 22).

# Niet Sharon, maar de zionistische ideologie is het probleem (pp. 23-25).

# Israels wapenexport: Nummer drie in de wereld (p. 26).

# De Muur, het ICJ & de internationale solidariteit - verslag van drie actiedagen (pp. 27-28).

# De diepere betekenis van 'de Muur' - Tracé-discussie gaat aan de kern van de zaak voorbij (pp. 29-31).

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |