Soemoed,
jaargang 35, nummer 2
(maart - april 2007)
 
 

te bestellen door overmaking van EURO 4,50
 op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nummer 35/2

 

jaargang 35, nummer 2 (maart - april 2007)

# Redactioneel: beweging (p. 2).

# De werkelijke betekenis van de overeenkomst van Mekka (pp. 4-6).

# Samenstelling regering van nationale eenheid (p. 5).

# Van burgeroorlog naar nationale entente (pp. 7-10).

# Hoofdlijnen programma regering van nationale eenheid (p. 9).

# De psychosociale oorzaken van de Palestijnse factiestrijd (pp. 11-13).

# VN-rapport: Apartheid in Israel (p. 14).

# Is het uur van de binationale staat aangebroken? (pp. 15-17)

# De invloed van christelijk rechts op de Midden-Oostenpolitiek van de Verenigde Staten (pp. 18-21).

# De president van Iran zei nooit: 'Israel moet van de kaart geveegd worden' (pp. 22-25).

# De geheime geschiedenis van Israels atoombom (Deel II) (pp. 26-30).

# Document: Verklaring van de Arabische staatshoofden inzake het Saoedische vredesinitiatief (28 maart 2002 & 29 maart 2007) (p. 31).

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |