de apartheidsmuur

Israel bouwt een muur op de sinds 1967 bezette Westelijke Jordaanoever. Israel noemt het een “veiligheidsmuur”, maar in feite wordt met deze muur nog meer gebied geannexeerd voor Israelische nederzettingen. Daarbij gaat het om de vruchtbaarste grond en om waterbronnen.

Dit is in strijd met het internationaal recht!

Israel legt voorts ook de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties naast zich neer, die op 22 oktober 2003 met overgrote meerderheid is aangenomen. 

In de resolutie wordt geëist dat Israel onmiddellijk stopt met de bouw van de muur langs en door Palestijns gebied.


Onderstaand
dossier bevat feitelijke informatie omtrent de bouw door Israel van een Apartheidsmuur op de Westelijke Jordaanoever. Als gevolg daarvan wordt van de daar woonachtige Palestijnen niet alleen grond en water afgepakt, onuitgesproken worden tevens eenzijdig door Israel de grenzen van een te vormen Palestijnse entiteit afgebakend. Deze zal ongeveer de helft van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever omvatten en in een bantoestan-relatie tot Israel staan (vandaar dat Palestijnen - en wij met hen - de term Apartheidsmuur hanteren).

Hoe een en ander ruimtelijk vorm zal krijgen, staat afgedrukt op de kaart van het Palestinian Environmental NGOs Network (PENGON).

Dossier 'Israels Apartheidsmuur in aanbouw' (word-document)

 

links

stop the wall campaign
 
B'Tselem
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories
SEPARATION BARRIER
Position Paper, September 2002
the Guardian Interactive guide: fencing off the West Bank
the Palestine Monitor artikelen, kaarten en foto's

nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |