Soemoed,
jaargang 33, nummer 6
(november - december 2005)
 

te bestellen door overmaking van EURO 4,50
 op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nummer 33/6

 

 

jaargang 33, nummer 6 (november - december 2005)

# Vernietigend EU-rapport over Israel geblokkeerd (pp. 4-5).

# En de joodse kolonist, hij bouwt voort ... (p. 6).

# De niet-aflatende verjoodsing van Palestina - over de toeëigening van Palestijnse grond door zionistische organisaties, door Israel (pp. 7-9).

# Israelische militairen getuigen over geweld tegen Palestijnse burgers (pp. 10-13).

# Internationale actieweek tegen de Apartheidsmuur (p. 14).

# Boekbespreking: De andere kant van Israel. Mijn reis over de joods-Arabische scheidslijn (Susan Nathan) (pp. 15-18).

# 'Van een leugen gevallen' - een gedachtenwisseling met Susan Nathan (pp. 19-23).

# Een landschap van onzekerheid - over de positie van de Palestijnen in Libanon (pp. 24-29).

# Beroepsmogelijkheden Palestijnen in Libanon vergroot (p. 25).

# Boek: Verdreven Palestijnen (p. 30).

# Regime-wisseling in Syrië? (pp. 31-32)

# Index Soemoed, jaargang 33 (2005) (pp. 33-34).

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |