FATAH - HAMAS

tekst Mekka-overeenkomst (8 februari 2007)
Op basis van het genereuze initiatief van de koning van Saoedi-Arabië, Abdullah Bin Abdul Aziz, en onder het peetschap van Zijne Majesteit, hebben FATAH en HAMAS in de periode van 6-8 februari 2007 in de heilige stad Mekka een dialoog gevoerd over Palestijnse verzoening en over het bereiken van overeenstemming. God zij dank is deze dialoog succesvol afgerond en is overeenstemming bereikt over het volgende:
lees verder
Verschenen in Soemoed, jaargang 35, nummer 1 (januari - februari 2007), p. 8

voorbij Mekka
Na diverse mislukte pogingen en enkele bloedige botsingen wisten FATAH en HAMAS op 8 februari jl. in Mekka over een aantal strijdpunten uit de weg te ruimen. Dit is neergelegd in de zogeheten Mekka-overeenkomst (de tekst is elders in dit nummer van Soemoed afgedrukt). Onmiddellijk na de bekendmaking is het onderling bloedvergieten gestaakt.
lees verder

Redactioneel, Soemoed, jaargang 35, nummer 1 (januari - februari 2007)

Hasan Abu Nimah - de Mekka-overeenkomst een doorbraak?
De Mekka-overeenkomst van 8 februari jl. tussen PNA-president Abu Mazen (Mahmoed Abbas) en HAMAS-leider Khaled Meshaal is een belangrijke ontwikkeling, die het politieke landschap in de regio in positieve zin zou kunnen wijzigen.
lees verder
Verschenen in Soemoed, jaargang 35, nummer 1 (januari - februari 2007), pp. 4-6

ICG-rapport Mekka Overeenkomst
It has been a year since Hamas formed its government – and what a dismal year it has been. The Islamists thought they could govern without paying an ideological price, Fatah that it could swiftly push them aside and regain power. By imposing sanctions and boycotting the government, the Quartet (U.S., European Union (EU), Russia and UN) and Israel hoped to force Hamas to change or persuade the Palestinians to oust it. Washington promised security and economic aid to encourage Fatah to confront Hamas and help defeat it. The illusions have brought only grief. The 8 February 2007 Saudi-brokered Mecca Agreement between the Palestinian rivals offers the chance of a fresh start: for Hamas and Fatah to restore law and order and rein in militias; for Israelis and Palestinians to establish a comprehensive ceasefire and start a credible peace process; and for the Quartet (or at least those of its members inclined to do so) to adopt a more pragmatic attitude that judges a government of national unity by deeds, not rhetoric. The adjustment will not be comfortable for anyone. But the alternative is much worse.

Redactie Return Review - geen winnaars in de factiestrijd tussen FATAH en HAMAS
Iedereen zal verliezen. Niet alleen de Palestijnen. Ook Israeli's en Amerikanen. Wat de Palestijnen betreft is het waanzin om, na 60 jaar van buitenlandse overheersing, op de ingeslagen weg voort te gaan. Een totale burgeroorlog, die sommigen reeds voorspellen, zou het nationale project 60 jaar naar achteren drukken, in plaats van de vrijheid en de onafhankelijkheid dichterbij b
rengen.
lees verder
Verschenen in Soemoed, jaargang 34, nummer 6 (november - december 2006)
, pp. 23-25

dieptepunt
Met de dag neemt de crisis in de bezette Palestijnse gebieden grotere proporties aan - niet alleen op het economische, maar ook op het politieke vlak.
lees verder
redactioneel Soemoed, jaargang 34, nummer 6 (november - december 2006)

integrale tekst - Document voor een Nationale Dialoog
In een context van grote internationale druk, politieke stagnatie en oplopende spanningen heeft de president van het Palestijns Nationaal Gezag (PNA), Abu Mazen (Mahmoud Abbas) HAMAS op 25 mei voor het blok gezet: Onderschrijf uiterlijk 6 juni (later verschoven naar 9 juni) de inhoud van het zogeheten Document voor een Nationale Dialoog, dat onlangs door prominente, door Israel gevangen gehouden kopstukken van FATAH, HAMAS, de Islamitische Jihad en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) is opgesteld; zo niet, dan zal bovengenoemd document, op gezag van de PNA-president, binnen 40 dagen in een referendum aan Palestijnse kiesgerechtigden in de Bezette Gebieden ter goedkeuring voorgelegd worden. [Zie voor reacties van de kant van HAMAS de bijdrage van Khaled Amayreh, elders in dit nummer van Soemoed; red.]. Hier volgt de integrale tekst van het document.
Verschenen in Soemoed, jaargang 34, nummer 3 (mei - juni 2006), pp. 6-8

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |