Soemoed, 
jaargang 29, nummer 4 
(juli - augustus 2001)

te bestellen door overmaking van EURO 5,06 (3,50 + 1,56 portokosten) 
op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nr 29/4 

 

#    In memoriam Israel Shahak - mensenrechtenactivist en wetenschapper (p.4-5).

#    Jeugdtheater in een oorlogssituatie (p. 5) .

#    Sharon verbergt zijn falen achter clichés over 'terreur' (p. 6-7).

#    'Theologie is gericht op het vergroten van humaniteit en dus ook op het bestrijden van alles wat dat in de weg staat' - een interview met ds. Jan den Hertog, lid van de sectie Midden-Oosten van de Samen-Op-Weg-Kerken (SOW) (p. 8-10).

#    Een golf van etnische zuivering: huizen ruimen (p. 11-12).

#    Reisverslag: Gaza in de wurggreep (p. 13-15).

#    Analyse: De Intifada in een beslissende fase (p. 16-21).  

#    Revisionisme: Camp David - tragedie als gevolg van gemaakte fouten (p. 22-23).

#    Hoe 'post-zionistisch denken' leidt tot een doodgeboren vredesplan - een kritiek op de '80 Stellingen voor een Nieuwe Israelische Vredesbeweging' van Uri Avnery (p. 24-29).

#    Israeli's mijden België - een up-date van het Sharon-proces (p. 30-31).

#    'Eindelijk gerechtigheid, hoop ik' - een interview met Souad Srour al-Meri (Sharon-proces) (p. 32-33).

#    Intifada: de media - het eerste slachtoffer in de oorlog (p.34-35.

#    Palestijnse media - eigen zwakheden en de macht van de Israelische PR-machine (p. 36-38).

#    De onderdrukking van de Palestijnen in filatelische perspectief (p. 38-40).  


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |