Soemoed,
jaargang 34, nummer 1
(januari - februari 2006)
 

te bestellen door overmaking van EURO 4,50
 op Postbankrekeningnummer 2047409, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, 
Amsterdam, o.v.v. Soemoed, nummer 34/1

 

jaargang 34, nummer 1 (januari - februari 2006)

# HAMAS op het politieke toneel (pp. 4-5).

# 'De Palestijnen hebben het uitblijven van vrede en een eigen staat via de stembus afgestraft' - een interview met Jean-François Legrain (pp. 6-7).

# Gemeenteraadsverkiezingen: HAMAS breekt door (p. 7).

# 'Ik heb Israel nooit het recht gegeven om mijn land in bezit te nemen' - een interview met Anwar Mohammed al-Zboun van HAMAS (pp. 8-10).

# Algemene Verkiezingen van 25 januari 2006 - de cijfers (p. 11-12).

# Uitsluiting HAMAS dient geen belang (pp. 12-13).

# Document: Overeenkomst aangaande Verplaatsing en Toegang & Overeengekomen Uitgangspunten voor de Grensovergang-Rafah (15 november 2005) (pp. 14-16).

# Ariel Sharon - een pragmatische havik (pp. 17-18).

# katern: Integrale tekst van het Rapport inzake Oost-Jeruzalem van de Chefs de Mission van Jeruzalem & Ramallah (24 november 2005) (pp. 19-24).

# De niet-aflatende verjoodsing van Palestina - over de toeëigening van Palestijnse grond door zionistische organisaties en door Israel (Deel 2) (pp. 25-27).

# Spelen met vuur (over de recente uitspraken van Irans president Mahmoud Ahmedinejad) (p. 28).

# Het teleurstellende traject van Amir Peretz (pp. 29-31).

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |