jaargang 29 nummer 6 (december 2001)

# Sharons provocaties beogen Arafat ten val te brengen (p. 4-6).

# De desertie van Arafat (p. 7-10).

# 'We moeten tegelijk strijden en onderhandelen' - interview met Intifada-leider Marwan Barghouti (p. 12).

# Palestijnse politie negeert bevel arrestatie Palestijnse activisten (p. 13-14).

Oude Garde, Nieuwe Garde - de PNA en het 'vredesproces' in een cruciale fase p. 15-21).

# Hoe wordt in het milieu van de Israelische inlichtingendiensten tegen de huidige situatie aangekeken? De visies van Dan Shueftan en Ami Ayalon (p. 22-26).

# Oorlog, schuld & verbondenheid - een interview met voor­malig CNV-voorzitter en waarnemer Anton Westerlaken (p. 27-30).

# Israel boycot de internationale rechtsorde, daarom boycotten wij Israelische produkten en diensten (p. 31-32).

# Jaffa, Carmel & Sabra - de geschiedenis van drie merknamen (boycot Israelische apartheid!) (p. 33-35).

Procedureslag in de zaak-Sharon (p. 36-37).

De 'Sharon files' (p.37-39).


 

jaargang 29, nummer 5 (oktober 2001)

# Eén jaar Intifada: zèlf het moment van de confrontatie kiezen (p. 4-7).

# Eén jaar Intifada en de noodzaak van internationaal ingrijpen -  verklaring van het Nederlands Palestina Komitee (p. 7). 

# De Intifada en de nasleep van 11 september (p. 8-11).
 

# cijfers: doden, gewonden, enzovoort van één jaar Intifada (p. 12-13).

Achtergronden van de Israelische liquidatiepolitiek (p. 14-18).

Wat drijft Palestijnse kamikazes? (p. 19-21).

# In Jenin groeien Palestijnse kinderen op in bewondering voor de martelaren - een reportage (p. 21-22). 

# De gemiste vrede (plus: document - het Israelische voorstel inzake de Palestijnse vluchtelingen) (p. 23-30).

# Eenzijdige afscheiding: Israel wil af van (deel) Palestijnse gebieden (p. 31,33).

# 'Doorgaan zonder opdeling is demografisch gezien op den duur voor ons [Israel] gevaarlijk - een interview met minister Dan Meridor (p. 32-33).

# De positie van Palestijnse vrouwen binnen de Groene Lijn (plus: actie - een werkruimte voor al-Zahraa) (p. 34-39).

# Een opmerkelijk boek van Alain Gresh over het Israelisch-Palestijns conflict: 'Kolonialisme is de belangrijkste fout van de staat Israel' (p. 39-40). 


 


jaargang 29, nummer 4 (augustus 2001) - beschikbaar in pdf-formaat

#†In memoriam Israel Shahak - mensenrechtenactivist en wetenschapper (p.4-5).

#†Jeugdtheater in een oorlogssituatie (p. 5)†.

#†Sharon verbergt zijn falen achter clichťs over 'terreur' (p. 6-7).


#†'Theologie is gericht op het vergroten van humaniteit en dus ook op het bestrijden van alles wat dat in de weg staat' - een interview met ds. Jan den Hertog, lid van de sectie Midden-Oosten van de Samen-Op-Weg-Kerken (SOW) (p. 8-10).

#†Een golf van etnische zuivering: huizen ruimen (p. 11-12).

#†Reisverslag: Gaza in de wurggreep (p. 13-15).

#†Analyse: De Intifada in een beslissende fase (p. 16-21).

#†Revisionisme: Camp David - tragedie als gevolg van gemaakte fouten (p. 22-23).

#†Hoe 'post-zionistisch denken' leidt tot een doodgeboren vredesplan - een kritiek op de '80 Stellingen voor een Nieuwe Israelische Vredesbeweging' van Uri Avnery (p. 24-29).

Israeli's mijden BelgiŽ - een up-date van het Sharon-proces (p. 30-31).

'Eindelijk gerechtigheid, hoop ik' - een interview met Souad Srour al-Meri (Sharon-proces) (p. 32-33).

#†Intifada: de media - het eerste slachtoffer in de oorlog (p.34-35.

#†Palestijnse media - eigen zwakheden en de macht van de Israelische PR-machine (p. 36-38).

#†De onderdrukking van de Palestijnen in filatelische perspectief (p. 38-40)


 


jaargang 29, nummer 3 (juni 2001) - beschikbaar in pdf-formaat

#†Het dubieuze stappenplan van de Mitchell-Commissie (p.4-5).

De mutaties van Mitchell (p.6-7).

#†Werelden scheiden ons - een interview met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen (p.8-10).

#†Israel heeft niets te vrezen van Louis Michel, Palestijnen niets te verwachten - BelgiŽ & het EU-voorzitterschap (p.11-13).

#†Overlevenden van Sabra en Shatila klagen Ariel Sharon in BelgiŽ aan (p.14-16).

#†'Een Vliegtuig voor Gaza' - verslag van een missie naar Palestina van 25 tot 28 maart 2001 (p.17-18).

De Intifada & de vrouwen - een interview met Eileen Kuttab (p.19-24).†

#†Duitslands beperkte kijk op het Midden-Oostenconflict (p.25-26).

#†Internationale bescherming van de Palestijnen in de Bezette Gebieden (p.27-29).

#†Het niet-verschaffen van hulp aan volkeren in (levens)gevaar (p.30-31).

#†Zal het volk mee gaan doen? - Palestijnen bespreken de aard van de Intifada (p.32-34).

#†'Verjoods Galilea!' - Israels antwoord op de oktoberopstand (p.35-37).

#†Wat is dit hier, een veldhospitaal? - verslag van een werkbezoek aan Gaza, midden in de Intifada (p.37-40).


 

jaargang 29, nummer 2 (april 2001) - beschikbaar in pdf-formaat

# U heeft zojuist bezoek gehad van het Israelische leger - doelbewuste grootschalige verwoesting als strijdmethode (p.4-5). 

# Sharon koerst op de klippen af (p.6-8).

# Wanhoop - Israels ultieme wapen (p.9-10).


# Actie: Een vliegtuig voor Gaza - hulp in moeilijke tijden (p.11-12).

# Als journalisten de waarheid over Israel niet willen vertellen (p.13-14).

'We kunnen het niet over terugkeer hebben zonder over al-Nakba te spreken'- de Palestijnse historicus Nur Masalha aan het woord (p.15-16).

De tweede Intifada - een tussenbalans (p.17-23).

# Waarheen gaat het met de Intifada? (p.24-26)

# Stenen en baby's - over demografische ontwikkelingen in Palestina (p. 27)

# Einde van de demografische apartheid in Israel? (p.28-30)

# Gaza - steeds meer kinderen (p.31-33).

# Een zeer ontroerend scenario - voorstanders in Israel van 'transfer' van Palestijnen confereren (p.34-36).

# Het overleg in Taba ontrafeld - Baraks politieke zwanezang (p.37-38).

# Actie: Een gehandicaptenbusje voor Rashidiye is onderweg (p.39).


 

jaargang 29, nummer 1 (februari 2001) - beschikbaar in pdf-formaat

#†Vastgelopen overleg: 'nee, ja, maar' - Arafat antwoordt Clinton (p.4-6).

Hoe genereus is genereus? - over de mythe van Baraks 'faire compromis' (p.7-8).

Final status-kaarten - een territoriale analyse (nogmaals hoe genereus is genereus?) (p.8-11).

#†FATAHs Tanzim - oorsprong & politiek (p.12-14).

#†Israel beschuldigd van een liquidatiepolitiek (p.15-18).

#†Palestijnse collaborateurs in de val (p.19-21).

#†Geen genade voor Palestijnse collaborateurs (p.20-21).

#†Het verhaal achter de bushalte (p.22-23).

#†Staat de PNA aan de rand van de afgrond? (p.24-25).

#†Nog een slachtoffer: de (toch al moeizame) samenwerking tussen Palestijnse en Israelische vredesactivisten (p.26-27 + p.40).

#†Palestijnse intellectuelen: Een dringende oproep aan het Israelische publiek (p.28-29).

# Israelisch Links doet van zich horen (p.30-32).

#†Belgische joden: Manifest voor een rechtvaardige regeling van het conflict tussen Israel en Palestina (p.33 + p.36).

#†De spiegel liegt niet (p.34-35).

#†Als Israeli's het over 'vrede' hebben, dan hoeft het niet noodzakelijk over vrede te gaan (p.35-36).

# Israel kiest een nieuwe premier: de oorlogsmisdadiger Ariel Sharon (p.37-40).  

 


| nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | contact | links |